pb.pl

Pytania dotyczące spółki ALMA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-20 Czy spółka zna przyczynę ostatniej, dosyć dramatycznej, przeceny wartości jej akcji? Nie ma żadnych konkretnych informacji uzasadniających takie słabe wyniki kursu w ostatnich kilku tygodniach. Czy może jednak występują jakieś zagrożenia?
Szanowni Inwestorzy, Ze względu na zabezpieczenia funkcjonujące w ramach systemu informatycznego spółki Alma Market S.A. zapytania otrzymywane w ramach Akcji Inwestor prowadzonej przez "Puls Biznesu" są identyfikowane jako wiadomości niepożądane (SPAM) i w związku z tym usuwane z serwera pocztowego. Ponieważ jednak zainteresowanie Spółką Alma Market S.A. ze strony inwestorów jest dla nas bardzo istotne, uprzejmie prosimy o kierowanie uwag i pytań bezpośrednio do Alma Market S.A. na adres mailowy: [email protected] Będziemy się starać odpowiedzieć na Państwa zapytania lub uwagi w takim zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy lub tajemnica handlowa. Z poważaniem, Jakub Pawlak Specjalista ds. Controllingu Alma Market S.A. 30-964 Kraków, ul. Pilotów 6, Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000019474, NIP: 676-001-67-31, wysokość kapitału zakładowego: 5 560 990 zł - w całości opłacona  

2011-02-23 Czy Spolka zna przyczyny ostatnich znaczacych spadkow kursu na gieldzie? Dzieje sie to przy niskich obrotach i bez podania zadnego oficjalnego komunikatu. Czy istnieje jakies zagrozenie dla funkcjonowania Spolki, jak na przyklad w przypadku Bomi?
Szanowni Inwestorzy, Ze względu na zabezpieczenia funkcjonujące w ramach systemu informatycznego spółki Alma Market S.A. zapytania otrzymywane w ramach Akcji Inwestor prowadzonej przez "Puls Biznesu" są identyfikowane jako wiadomości niepożądane (SPAM) i w związku z tym usuwane z serwera pocztowego. Ponieważ jednak zainteresowanie Spółką Alma Market S.A. ze strony inwestorów jest dla nas bardzo istotne, uprzejmie prosimy o kierowanie uwag i pytań bezpośrednio do Alma Market S.A. na adres mailowy: [email protected] Będziemy się starać odpowiedzieć na Państwa zapytania lub uwagi w takim zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy lub tajemnica handlowa. Z poważaniem, Jakub Pawlak Specjalista ds. Controllingu Alma Market S.A. 30-964 Kraków, ul. Pilotów 6, Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000019474, NIP: 676-001-67-31, wysokość kapitału zakładowego: 5 560 990 zł - w całości opłacona  

2009-06-03 Czy Alma Market zamierza brac aktywny udzial w konsolidacji rynku i wzorem spolki BOMI dokonac fuzji z podmiotem dzialajacym w obszarze hurtowo/detalicznym (mniejsze sklepy)?
Szanowni Inwestorzy, Ze względu na zabezpieczenia funkcjonujące w ramach systemu informatycznego spółki Alma Market S.A. zapytania otrzymywane w ramach Akcji Inwestor prowadzonej przez "Puls Biznesu" są identyfikowane jako wiadomości niepożądane (SPAM) i w związku z tym usuwane z serwera pocztowego. Ponieważ jednak zainteresowanie Spółką Alma Market S.A. ze strony inwestorów jest dla nas bardzo istotne, uprzejmie prosimy o kierowanie uwag i pytań bezpośrednio do Alma Market S.A. na adres mailowy: [email protected] Będziemy się starać odpowiedzieć na Państwa zapytania lub uwagi w takim zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy lub tajemnica handlowa. Z poważaniem, Jakub Pawlak Specjalista ds. Controllingu Alma Market S.A. 30-964 Kraków, ul. Pilotów 6, Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000019474, NIP: 676-001-67-31, wysokość kapitału zakładowego: 5 560 990 zł - w całości opłacona  

2009-05-19 Jaka byla przyczyna straty netto w I-kwartale i jak beda wyglądały wyniki w kolejnych kwartałach? Jakie są plany związane z posiadanym pakietem akcji Vistula Group ?
W odpowiedzi na zadane pytanie chciałbym zacytować fragment sprawozdania za I kwartał 2009, który wyjaśnia odnotowaną w I kwartale stratę: "Istotne znaczenie na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe mają skumulowane w stosunkowo krótkim okresie czasu otwarcia nowych obiektów handlowych Alma Delikatesy. Związane jest to z tym, że nowo otwierane obiekty handlowe od pierwszego dnia ich otwarcia generują określone koszty stałe związane ze swoim funkcjonowaniem. Natomiast osiągnięcie poziomu obrotu realizowanego przez takie obiekty handlowe, który pozwoli na zrealizowanie zysku umożliwiającego poniesienie tych kosztów, następuje przeciętnie po okresie 9-12 miesięcy funkcjonowania obiektu handlowego. W tym czasie nowo otwierane obiekty handlowe z reguły generują stratę i jeżeli następuje kumulacja takich otwarć, co miało miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy, to krótkoterminowo wpływa to negatywnie na poziom realizowanego zysku całej spółki, a w konsekwencji grupy kapitałowej. Nadmienić jednak należy, że ze względu na obecną sytuację makroekonomiczną ALMA MARKET SA praktycznie wstrzymała proces podpisywania nowych umów najmu, oraz podjęła decyzje o wycofaniu się z niektórych wcześniej podpisanych umów. Dodatkowo na pogorszenie wyników jednostkowych jak i skonsolidowanych (Alma Market SA i Paradise Group Sp. z o.o.) w pierwszym kwartale roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego miał wpływ wysoki kurs EURO, który niekorzystnie wpływał na wysokość kosztów najmu lokali handlowych, których czynsz wyrażony jest w tej walucie oraz koszt zakupu części towarów handlowych jak też zakupy inwestycyjne wyrażone w EURO. W porównaniu do I kwartału poprzedniego roku niekorzystnie na wyniki spółki wpłynął również wzrost kosztów najniższych wynagrodzeń, które były zrealizowane w drugim kwartale 2008 roku w spółce dominującej i nośników energii." Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że jest to fragment "Informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 roku." Opis czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w I kw. 2009 zawarty jest w punkcie 13 tego dokumentu. Alma Market SA nie publikowała prognoz i szacunków dotyczących wyników w 2009 roku, stąd nie możemy podać tej wielkości. Jednak komentarz zarządu do sytuacji spółki w kolejnych kwartałach znajduje się w punkcie 11 wspomnianego dokumentu. Posiadane przez Alma Market SA akcje Vistula Group SA ujmowane są przez spółkę jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Decyzja co do dalszych kroków związanych z tymi aktywami uzależniona jest od rozwoju przyszłej sytuacji w Vistula Group SA. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt na adres: [email protected]  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu