pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-06-26 Dlaczego najnowszą emisję akcji będzie obsługiwał akurat portugalski Banco Espírito Santo de Investimento?
W ocenie zarządu Spółki oferta przedstawiona przez Banco Espírito Santo de Investimento była najkorzystniejsza, zarówno w aspekcie finansowym jak i zasad przeprowadzenia oferty. 

2009-12-06 Witam, Mam pytanie związane z ostatnią emisją obligacji - Prywatna emisja obligacji serii O (4.12.09 r.). Dlaczego spółka nie podaje do publicznej wiadomości na co konkretnie potrzebne są jej tak duże kwoty (60 mln zł)? Czy jest to związane z rolowaniem poprzednio zaciągniętych krótkoterminowych zobowiązań? Jakie będą korzyści dla spółki wynikające z tych działań?
Polityka Kredyt Inkaso S.A. w zakresie poziomu zobowiązań opiera się na kilku poniższych założeniach: - utrzymanie obecnego poziomu zobowiązań do kapitałów własnych (bez aktualizacji wyceny) z ewentualną niewielką korektą w kierunku zwiększenia zobowiązań; taki poziom gwarantuje utrzymanie obecnego poziomu działalności operacyjnej oraz wykorzystanie szans na wzrost na rynku dotychczasowej działalności Kredyt Inkaso S.A. - zmianę struktury zobowiązań w kierunku przewagi zobowiązań długoterminowych - w zakresie zobowiązań krótkoterminowych wykorzystanie możliwości finansowania zobowiązaniami nieoprocentowanymi. Zakładamy iż w wyniku realizacji tak określonych celów osiągniemy w 2010 roku możliwość po pierwsze utrzymania poziomu transakcji na rynku wierzytelności pochodzących z usług telekomunikacyjnych a po drugie długoterminową stabilność sytuacji finansowej niezbędną do dokonania istotnego powiększenia skali działalności np. poprzez transakcje na nowych rynkach. Ostatnio przeprowadzone operacje (emisje serii O i P, wykup serii B) na emitowanych przez Spółkę obligacjach są realizacją powyższych założeń – utrzymano poziom zobowiązań z jednoczesną zmianą struktury w kierunku długoterminowym. Z zasady nie podajemy celów emisji gdyż ze względu na jednorodność naszej działalności wydaje się to zbędne.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu