pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-06-26 Dlaczego najnowszą emisję akcji będzie obsługiwał akurat portugalski Banco Espírito Santo de Investimento?
W ocenie zarządu Spółki oferta przedstawiona przez Banco Espírito Santo de Investimento była najkorzystniejsza, zarówno w aspekcie finansowym jak i zasad przeprowadzenia oferty. 

2009-12-06 Witam, Mam pytanie związane z ostatnią emisją obligacji - Prywatna emisja obligacji serii O (4.12.09 r.). Dlaczego spółka nie podaje do publicznej wiadomości na co konkretnie potrzebne są jej tak duże kwoty (60 mln zł)? Czy jest to związane z rolowaniem poprzednio zaciągniętych krótkoterminowych zobowiązań? Jakie będą korzyści dla spółki wynikające z tych działań?
Polityka Kredyt Inkaso S.A. w zakresie poziomu zobowiązań opiera się na kilku poniższych założeniach: - utrzymanie obecnego poziomu zobowiązań do kapitałów własnych (bez aktualizacji wyceny) z ewentualną niewielką korektą w kierunku zwiększenia zobowiązań; taki poziom gwarantuje utrzymanie obecnego poziomu działalności operacyjnej oraz wykorzystanie szans na wzrost na rynku dotychczasowej działalności Kredyt Inkaso S.A. - zmianę struktury zobowiązań w kierunku przewagi zobowiązań długoterminowych - w zakresie zobowiązań krótkoterminowych wykorzystanie możliwości finansowania zobowiązaniami nieoprocentowanymi. Zakładamy iż w wyniku realizacji tak określonych celów osiągniemy w 2010 roku możliwość po pierwsze utrzymania poziomu transakcji na rynku wierzytelności pochodzących z usług telekomunikacyjnych a po drugie długoterminową stabilność sytuacji finansowej niezbędną do dokonania istotnego powiększenia skali działalności np. poprzez transakcje na nowych rynkach. Ostatnio przeprowadzone operacje (emisje serii O i P, wykup serii B) na emitowanych przez Spółkę obligacjach są realizacją powyższych założeń – utrzymano poziom zobowiązań z jednoczesną zmianą struktury w kierunku długoterminowym. Z zasady nie podajemy celów emisji gdyż ze względu na jednorodność naszej działalności wydaje się to zbędne.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu