pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-14 Czy zarząd spółki wie skąd pochodzi podaż akcji od kilku miesięcy regularnie zbijająca notowania? Czy akcje sprzedaje ktoś z Zarządu lub głównych akcjonariuszy? Czy zakończył się look-up akcji, które były częścią transakcji wiązanej? Czy Zarząd spółki zamierza nawiązać kontakt z tymi inwestorem/inwestorami? Dlaczego od wielu tygodni nie jest realizowany skup akcji własnych? Czy spadek kursu jest związany z pogorszeniem sytuacji firmy?
1. W mojej ocenie spadek kursu jest spowodowany zniecierpliwieniem krótkoterminowego akcjonariatu w kontekście oczekiwania na wzrosty zapowiedziane w marcu 2013 roku, a związane z listem intencyjnym i utworzeniem spółki transportowej. Sytuacja ta w chwili obecnej już się wyjaśniła, BVT będzie zajmować się windykacją masową. Myślę, że przygotowania do debiutu na NC, a przede wszystkim wyniki nowej spółki za pierwsze 6-9 miesiąc działalności powinny wpłynąć na pozytywne postrzeganie BVT jako dobrej inwestycji i ustabilizowanie kursu Kupiec S.A. na zadowalającym i mnie i akcjonariat poziomie. 2. Mogę mówić we własnym imieniu. Zarząd ani główny akcjonariusz nie sprzedaje akcji. 3. Tak, w miesiącu kwietniu zakończyły sie wszelkie lock-up’y na akcje Kupca. 4. Skup akcji własnych przez Spółkę jest realizowany w konkretnym celu, który jest zapisany w regulaminie skupu (komunikat EBI 53/2012). Na chwilę obecną skupiamy się na rozruszaniu BVT, na którą przekazana była znacząca część pozyskanych przez Spółkę akcji własnych. Po uruchomieniu i ustabilizowaniu działalności BVT będziemy rozważać kolejne możliwości rozwoju Spółki w oparciu o skup i zapłatę akcjami własnymi. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu