pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-06-04 Kiedy będzie ogłoszona wielkość dywidendy za 2019 rok i czy w ogóle będzie dywidenda?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-25 Proszę o informację o nieruchomości Vratislavia Residence. Czy jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego czy Rada Gminy odrzuciła Państwa wniosek?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-15 Proszę o informacje na temat postępów realizacji projektów w Katowicach na ul. Ceglanej oraz Rożdzieńskiego.
(brak odpowiedzi) 

2010-10-15 Proszę o informacje na temat postępów realizacji projektów w Katowicach na ul. Ceglanej oraz Rożdzieńskiego.
(brak odpowiedzi) 

2010-06-29 Czy spółka ma plany dotyczące inwestycji w Warszawie ? Chodzi o nieruchomości komercyjne
LC Corp SA posiada działkę przy ul. Przyokopowej - na tyłach Muzeum Powstania Warszawskiego. Planowana jest tam realizacja budynku biurowego.  

2010-03-14 Na stronie internetowej spółki widnieje informacja o rychłym rozpoczęciu sprzedaży lokali w osiedlu Dębowa Ostoja w Łodzi. Czy w związku z tym można liczyć na rozpoczęcie prac w ramach tej inwestycji w II kwartale br? Czy również w II kwartale br planowane jest rozpoczęcie prac przy projekcie Przyokopowa w Warszawie, o którym wspominał p. prezes Niedośpiał w wywiadzie, udzielonym Parkietowi w grudniu 2009?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-12 Dlaczego spółka nie podaje wyników za 4 kwartał (znając je), tylko każe czekać inwestorom na wyniki roczne 3 miesiące po zakończonym kwartale. Czy tak się postępuje w relacjach z inwestorami?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-11 Kiedy spólka rozpocznie skup akcji zgodnie z uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy skoro kurs akcji spółki o jakiegoś czasu znajduje się na poziomie niższym niż 1,5 zł?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-29 Kiedy Spółka planuje uruchomienie inwestycji Zielony Złocień w Krakowie i czy jest juz prawomocne pozwolenie na budowe?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-26 W odpowiedzi Państwa pada sformuowanie "Spółka planuje w 2010 r. rozpoczęcie kilku istotnych inwestycji." Czy te inwestycje mają być rozpoczęte na dotychczas zakupionych terenach? Czy w planach jest zakup nowych gruntów?
Dotyczy to dotychczasowych inwestycji, ale jeżeli na rynku pojawi się możliwość nabycia inwestycji w toku lub do szybkiego uruchomienia, to Spółka również rozważy taką możliwość. 

2010-01-25 Czy spółka przygotowuje się do realizocji skupu akcji zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami NWZA z 31.07.2009r.w przypadku spadku ceny rynkowej poniżej 1.50?
W przytaczanej uchwale NWZA dało Zarządowi możliwość rozpoczęcia skupu akcji własnych za cenę nie wyższą niż 1,50 PLN za jedną akcje na warunkach określonych w uchwale. Zarząd podkreślał, że jest to wyłącznie alternatywa w przypadku nie finansowanie z tych środków innych inwestycji LC Corp. Spółka planuje w 2010 r. rozpoczęcie kilku istotnych inwestycji. Zarząd będzie również obserwował kształtowanie się kursu akcji i w zależności od sytuacji podejmie optymalną decyzje.  

2009-11-27 Kiedy spółka planuje odkup Sky Tower. Czy zgodnie z oczekiwaniami nastapi to w 2010 korzystajac z prawa pierwokupu?
Ze względu na brak poprawy sytuacji rynkowej i wciąż duże potrzeby finansowe na realizację projektu Spółka odstąpiła od praw pierwokupu. 

2009-10-31 Kiedy pojawią się zyski ze sprzedaży mieszkań? Na jakim etapie jest projekt deweloperski?
Informacje dotyczące sprzedaży i wyników będą podawane przy okazji publikacji wyników kwartalnych Spółki. 

2009-10-21 Chciałbym zapytać jakie inwestycje w tej chwili realizuje spółka i jakie są planowane?
Lista inwestycji podana jest na stronie internetowej Spółki 

2009-07-17 Witam, kiedy przewidujecie Państwo zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży Arkad Wrocławskich? RN w zeszłym roku udzieliła pełnomocnictwa w tej sprawie. Z czego finansowany będzie skup akcji, P. Niedośpiał w wywiadzie udzielonym gazecie Parkiet, twierdził że cyt> "Wolne środki to około 60 mln zł. W czerwcu musimy spłacić około 20 mln zł kredytu, do dyspozycji pozostanie nam więc około 40 mln zł" więc skup będzie realizowany z tych właśnie środków?
Spółka nie prowadzi negocjacji w sprawie sprzedaży Arkad Wrocławskich. W przyszłości Zarząd nie wyklucza możliwość sprzedaży któregoś z projektów, ale pod warunkiem uzyskania atrakcyjnej oferty i możliwości efektywnego wykorzystania środków pozyskanych z transakcji. Program skupu akcji własnych będzie realizowany na warunkach ustalonych w programie skupu wyłącznie wtedy, gdy Spółka nie będzie wykorzystywała środków własnych na realizację nowych projektów.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu