pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-08-25 Proszę o informację o nieruchomości Vratislavia Residence. Czy jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego czy Rada Gminy odrzuciła Państwa wniosek?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-15 Proszę o informacje na temat postępów realizacji projektów w Katowicach na ul. Ceglanej oraz Rożdzieńskiego.
(brak odpowiedzi) 

2010-10-15 Proszę o informacje na temat postępów realizacji projektów w Katowicach na ul. Ceglanej oraz Rożdzieńskiego.
(brak odpowiedzi) 

2010-06-29 Czy spółka ma plany dotyczące inwestycji w Warszawie ? Chodzi o nieruchomości komercyjne
LC Corp SA posiada działkę przy ul. Przyokopowej - na tyłach Muzeum Powstania Warszawskiego. Planowana jest tam realizacja budynku biurowego.  

2010-03-14 Na stronie internetowej spółki widnieje informacja o rychłym rozpoczęciu sprzedaży lokali w osiedlu Dębowa Ostoja w Łodzi. Czy w związku z tym można liczyć na rozpoczęcie prac w ramach tej inwestycji w II kwartale br? Czy również w II kwartale br planowane jest rozpoczęcie prac przy projekcie Przyokopowa w Warszawie, o którym wspominał p. prezes Niedośpiał w wywiadzie, udzielonym Parkietowi w grudniu 2009?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-12 Dlaczego spółka nie podaje wyników za 4 kwartał (znając je), tylko każe czekać inwestorom na wyniki roczne 3 miesiące po zakończonym kwartale. Czy tak się postępuje w relacjach z inwestorami?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-11 Kiedy spólka rozpocznie skup akcji zgodnie z uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy skoro kurs akcji spółki o jakiegoś czasu znajduje się na poziomie niższym niż 1,5 zł?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-29 Kiedy Spółka planuje uruchomienie inwestycji Zielony Złocień w Krakowie i czy jest juz prawomocne pozwolenie na budowe?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-26 W odpowiedzi Państwa pada sformuowanie "Spółka planuje w 2010 r. rozpoczęcie kilku istotnych inwestycji." Czy te inwestycje mają być rozpoczęte na dotychczas zakupionych terenach? Czy w planach jest zakup nowych gruntów?
Dotyczy to dotychczasowych inwestycji, ale jeżeli na rynku pojawi się możliwość nabycia inwestycji w toku lub do szybkiego uruchomienia, to Spółka również rozważy taką możliwość. 

2010-01-25 Czy spółka przygotowuje się do realizocji skupu akcji zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami NWZA z 31.07.2009r.w przypadku spadku ceny rynkowej poniżej 1.50?
W przytaczanej uchwale NWZA dało Zarządowi możliwość rozpoczęcia skupu akcji własnych za cenę nie wyższą niż 1,50 PLN za jedną akcje na warunkach określonych w uchwale. Zarząd podkreślał, że jest to wyłącznie alternatywa w przypadku nie finansowanie z tych środków innych inwestycji LC Corp. Spółka planuje w 2010 r. rozpoczęcie kilku istotnych inwestycji. Zarząd będzie również obserwował kształtowanie się kursu akcji i w zależności od sytuacji podejmie optymalną decyzje.  

2009-11-27 Kiedy spółka planuje odkup Sky Tower. Czy zgodnie z oczekiwaniami nastapi to w 2010 korzystajac z prawa pierwokupu?
Ze względu na brak poprawy sytuacji rynkowej i wciąż duże potrzeby finansowe na realizację projektu Spółka odstąpiła od praw pierwokupu. 

2009-10-31 Kiedy pojawią się zyski ze sprzedaży mieszkań? Na jakim etapie jest projekt deweloperski?
Informacje dotyczące sprzedaży i wyników będą podawane przy okazji publikacji wyników kwartalnych Spółki. 

2009-10-21 Chciałbym zapytać jakie inwestycje w tej chwili realizuje spółka i jakie są planowane?
Lista inwestycji podana jest na stronie internetowej Spółki 

2009-07-17 Witam, kiedy przewidujecie Państwo zakończenie negocjacji w sprawie sprzedaży Arkad Wrocławskich? RN w zeszłym roku udzieliła pełnomocnictwa w tej sprawie. Z czego finansowany będzie skup akcji, P. Niedośpiał w wywiadzie udzielonym gazecie Parkiet, twierdził że cyt> "Wolne środki to około 60 mln zł. W czerwcu musimy spłacić około 20 mln zł kredytu, do dyspozycji pozostanie nam więc około 40 mln zł" więc skup będzie realizowany z tych właśnie środków?
Spółka nie prowadzi negocjacji w sprawie sprzedaży Arkad Wrocławskich. W przyszłości Zarząd nie wyklucza możliwość sprzedaży któregoś z projektów, ale pod warunkiem uzyskania atrakcyjnej oferty i możliwości efektywnego wykorzystania środków pozyskanych z transakcji. Program skupu akcji własnych będzie realizowany na warunkach ustalonych w programie skupu wyłącznie wtedy, gdy Spółka nie będzie wykorzystywała środków własnych na realizację nowych projektów.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu