pb.pl

Pytania dotyczące spółki LENTEX

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-03-24 W dniu Nadzwyczajnego Zebrania 11.02 w obrocie było 63.013.100 akcji zostało umorzonych 3.161.035 akcji, a w dniu dzisiejszym na stronie Lentexu widzę, że akcji w obrocie jest 63.098.100. Skąd te różnice?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-03 Kto jest właścicielem tych skupionych akcji? Na dzień 03.07 Lentex był w posiadaniu 2.895.174 swoich akcji, wyłączonych z dywidendy było 2.865.910 (walne zgromadzenie). Komu wypłacono dywidendę za akcje (różnica tych liczb)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie uprzejmie informuję, że Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) jest obecnie właścicielem wszystkich akcji, które Spółka skupiła w ramach poprzedniego i obecnego programu skupu akcji własnych (3 161 035 sztuk akcji własnych, w tym akcje własne nabyte przez Spółkę w wyniku połączenia ze spółką zależną „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.). Jeżeli chodzi o wskazaną różnicę pomiędzy ilością akcji wyłączonych z dywidendy za rok 2012 (2.865.910 sztuk akcji zgodnie z Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku), a ilością akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu 03 lipca 2013 roku tj. w dniu dywidendy (2.895.174 sztuk akcji), to wynika ona z zasady rozliczania transakcji kupna/sprzedaży akcji (D+3). W przedmiotowym przypadku dniem dywidendy był dzień 03 lipca 2013 roku, więc zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą wyłączone z dywidendy będą akcje własne posiadane przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2013 roku (dzień D - ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji uprawniających do dywidendy, w przypadku akcji własnych są to akcje wyłączone z dywidendy). Rozliczenie transakcji zawartych po dniu 28 czerwca 2013 roku nastąpi po dniu 03 lipca 2013 roku, a tym samym transakcje nabycia akcji własnych przez Spółkę w dniach 01-03 lipca 2013 roku (w liczbie 29.264 sztuk, co stanowi różnicę o której mowa w pytaniu) zostały rozliczone po dniu 03 lipca 2013 roku, a tym samym akcje te nie były uwzględnione jako akcje własne (podlegające wyłączeniu z dywidendy) przy ustalaniu prawa do dywidendy. 

2013-04-04 Wg raportu Spółka skupiła ponad 1,6 mln akcji własnych. Jaki jest cel dalszego skupowania akcji?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informujemy, że Zakłady „Lentex” S.A. w ramach obecnego programu skupu akcji własnych do dnia 05 kwietnia 2013 roku dokonały nabycia 2.284.705 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,626% kapitału zakładowego Spółki (łącznie z akcjami „nabytymi” od „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. w ramach sukcesji generalnej Spółka posiada 2.353.400 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,735% kapitału zakładowego). Obecny program skupu akcji własnych prowadzony jest w oparciu o Uchwałę nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku (zmienioną Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 05 grudnia 2011 roku oraz Uchwałą nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku), która to uchwała nie precyzowała celu nabycia akcji własnych. Zarząd Spółki rozpoczynając w lipcu 2011 roku i w dalszym ciągu kontynuując obecny program skupu ma przede wszystkim na uwadze stosunkowo niską cenę akcji Spółki na rynku w porównaniu do rzeczywistej wartości jaką zdaniem Zarządu przedstawiają obecnie akcje Spółki, tym bardziej w związku z planowanym przez Zarząd rozwojem Spółki i osiągniętymi wynikami finansowymi za ostatni rok obrotowy. 

2011-05-23 W żadnym komunikacie Lentexu nie mogę przeczytać jaka była cena nabycia 85% akcji Gamratu. Jest to - moim zdaniem - bardzo ważna informacja, która z nie wiadomo jakich przyczyn jest nadal utajniona. Skoro Zarzaje o przeniesieniu własności akcji to powinien również poinformować o zapłaconej za nie cenie.
(brak odpowiedzi) 

2009-11-30 Czy jakis powod, ze kurs osunal sie o 20% w ciagu miesiaca? Firma nie podaje zadnych komunikatow ...
Nie jest znany mi żaden powód, dla którego kurs akcji spada. Spółka przekazuje miesięczne wyniki finansowe, które raczej nie mogą być przyczyną spadku kursu. Pozdrawiam Barbara Kłopotowska Biuro Zarządu  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu