pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-06-16 Czy spółka planuje kroki prawne lub inne w celu odzyskania pieniędzy zainwestowanych w spółkę BluePocket S.A.?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-26 Czy spółka planuje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2012 r.?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-01 22.08 spółka zapowiedziała w telewizji nowy produkt. Kiedy i gdzie poznamy szczegóły? Opieka upgradowa - jaki procent klientów korzysta z tej usługi i jaki jest średni koszt w stosunku do ceny licencji za oprogramowanie? Referencje - spółka posiada portfolio uznanych klientów (np. IKEA, SPHINX,SPA Dr Irena Eris). Dlaczego nie ma tych firm w umieszczonych referencjach?
Dzisiaj jest cicha premiera tego produktu. Jego nazwa to blue pocket i jest to innowacyjna aplikacja na telefon komórkowy pełniąca funkcję elektronicznego portfela. Szczegóły są dostępne na www.bluepocket.pl. Już dzisiaj można ją pobrać i z niej korzystać. Opieka upgrade'owa – spółka nie publikuje tak szczegółowych informacji dot. poszczególnych obszarów działalności spółki ze względu na tajemnicę handlową. Wymienione referencje są publikowane w większości materiałów spółki (także te wymienione). Odsyłam chociażby na nasze strony http://www.lsisoftware.pl/pl/klienci/Strony/default.aspx. 

2012-07-16 Czy gdyby pojawiła się okazja, to spółka byłaby zainteresowana powrotem do rozmów o przejęciu Elzab S.A.?
Spółka nigdy nie była zainteresowana przejęciem Elzab S.A. Poza tym to chyba pomyłka, bo jak wiadomo, Elzab SA jest obecnie kontrolowany przez spółkę Comp S.A., a nic nam nie wiadomo, że obecny właściciel chce się jej pozbyć. 

2012-05-29 Czy ewentualny skup akcji własnych, ma na celu poprawić ich płynność, czy też ją pogorszyć? Czy nie lepiej byłoby w tym celu zastosować split?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-03 Chciałbym zapytać, jak podobają się Panu Prezesowi notowania spółki PGS SOFT? Czemu, krócej notowana spółka może dzielić się zyskiem z akcjonariuszami? Czemu PGS nie ma przed akcjonariuszami tajemnic, a strategia spółki jest jasna i czytelna? I w końcu, czy zarząd ma zamiar zrobić cokolwiek, by zapobiec dalszemu spadkowi notowań oraz odbudować zaufanie akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-08 Czy spółka zamierza publikować comiesięczne raporty informujące o poziomie przychodów jak to miała w zwyczaju?
Od bieżącego roku będziemy publikowali raporty o przychodach co kwartał. Z racji realizowanych coraz większych projektów mogą pojawić się duże różnice w przychodach poszczególnych miesięcy i stąd decyzja o publikacji wyników kwartalnych. 

2012-03-06 Czy Spółka wie, kto stoi za ostatnim i niestety nadal trwającym spadkiem kursu na giełdzie? Od czwartku jednoznacznie widać, że akcje Spółki są wyprzedawane, czasem nawet w sporych pakietach. Można więc zakładać, że akcje sprzedaje większy udziałowiec, stąd pytanie jak na wstępie. Ponadto, może Spółka wie kto stanowi stronę popytową tych transakcji, bo ktoś także od kilku dni taniejące akcje "odbiera"?
Niestety, spółka nie posiada takich informacji. Ani kto sprzedaje, ani kto kupuje.  

2012-03-02 Szanowny Panie Prezesie,zapewne odnotował Pan spadek kursu i wyprzedaż akcji Spółki w czwartek i przede wszystkim w piątek, której towarzyszył ogromny jak na Spółkę obrót. Przyczyna spadków dla każdego inwestora zainteresowanego spółką jest oczywista – rozbieżność wyników za IV kw. oraz rocznego z Pana deklaracjami z października ubiegłego roku. W komentarzu do wyników wspomniał Pan, że pewna cześć obrotu została przeniesiona na rok bieżący. Jaka to część obrotu (i zysku)? Jakiego wyniku można spodziewać się w I kw.? Jakie wyniki Spółka prognozuje osiągnąć w tym roku? Ponadto, czy Spółka opublikuje wreszcie ramową strategię jej rozwoju, o której wspominał Pan już kilkanaście miesięcy temu? Wspominał Pan kiedyś o przejęciach – czy w tym temacie rynek może poznać jakiś konkret? Rynek spekuluje o tym, że chce Pan sprzedać Spółkę – czy faktycznie czyni Pan w tym kierunku konkretne kroki? Czy ewentualna transakcja odbędzie się z poszanowaniem interesów mniejszościowych akcjonariuszy?
Szanowny Panie Prezesie, zapewne odnotował Pan spadek kursu i wyprzedaż akcji Spółki w czwartek i przede wszystkim w piątek, której towarzyszył ogromny jak na Spółkę obrót. Przyczyna spadków dla każdego inwestora zainteresowanego spółką jest oczywista – rozbieżność wyników za IV kw. oraz rocznego z Pana deklaracjami z października ubiegłego roku. W komentarzu do wyników wspomniał Pan, że pewna cześć obrotu została przeniesiona na rok bieżący. Jaka to część obrotu (i zysku)? Jest to około kilkuset tysięcy złotych przychodu. Jakiego wyniku można spodziewać się w I kw.? Spółka nigdy nie podawała i nie podaje prognoz zysku. Jakie wyniki Spółka prognozuje osiągnąć w tym roku? Zysk - podobnie jak wyżej. Zakładamy głównie wzrost organiczny i będziemy zadowoleni jeśli uda się zwiększyć przychody o ok. 20%. Będziemy starali się przekazywać informacje o osiąganych przychodach zawsze po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Ponadto, czy Spółka opublikuje wreszcie ramową strategię jej rozwoju, o której wspominał Pan już kilkanaście miesięcy temu? Z powodu coraz częstszego kopiowania naszych rozwiązań, sposobów zdobywania klientów oraz nasilenia działań konkurencyjnych zadecydowaliśmy aby nie dawać konkurencji podpowiedzi co należy zrobić na rynku i jak należy działać (w postaci strategii). Na dzień dzisiejszy obowiązuje strategia prezentowana przez spółkę od lat, którą można ując najkrócej – Nowe rynki, Nowe produkty, Nowi Klienci, Nowe oddziały, którą z powodzeniem realizujemy. Zeszły rok i bieżący to nowy produkt ESOK (parki wodne, parki rozrywki, baseny), System biletowy (obiekty targowe, muzea, etc.), wielu nowych i znanych Klientów oraz nowe odziały (Wrocław i Poznań). Wspominał Pan kiedyś o przejęciach – czy w tym temacie rynek może poznać jakiś konkret? Nie przejęliśmy do tej pory żadnej firmy – stąd brak informacji. Przejęliśmy na razie jeden przyszłościowy produkt, ale o tym poinformujemy we właściwym czasie. Jak na razie wchodzenie na nowe rynki odbywa się bez konieczności przejęć, a nie chodzi o to tylko żeby przejąć. Rynek na którym działamy to rynek małych firm, których przejęcia są bardzo ryzykowne. Nie mając gwarancji powodzenia projektu przy dużym ryzyku już dwukrotnie wycofaliśmy się z takich projektów. Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi firmami, ale szanse powodzenia są niewielkie z podobnych przyczyn. Rynek spekuluje o tym, że chce Pan sprzedać Spółkę – czy faktycznie czyni Pan w tym kierunku konkretne kroki? Nie sprzedaję spółki (swojego pakietu akcji). Nie czynię żadnych kroków w tym kierunku. Czy ewentualna trans akcja odbędzie się z poszanowaniem interesów mniejszościowych akcjonariuszy? Nie ma transakcji więc ciężko na takie pytanie odpowiedzieć. 

2011-12-09 Czy odbyła się rozprawa sądowa ws sporu z Novitusem zaplanowana na 8 .12.2011r. i czy zapadł na niej wyrok lub były inne istotne postanowienia np. odroczenie?
Rozprawa się odbyła, wyrok zostanie ogłoszony 21 grudnia br. 

2011-11-09 Jaki jest obecnie status sprawy z Novitusem. Ostatnie informacje z rynków informowały o odwołaniu sie Novitusa. Czy posiadają Państwo dokładniejsze informację. np datę rozprawy apelacyjnej?
Termin rozprawy apelacyjnej to 8 grudnia 2011 r. 

2011-07-11 Panie PREZESIE ! Chciałbym zadać Panu konkretne pytanie i prosiłbym o konkretną krótką odpowiedz. Czy emitent ma zamiar przystąpić do Programu Wspierania Płynności ?
Tak, spółka przystąpiła już do programu. 

2011-05-11 Niedługo będzie rocznica jak Pan prezes w wywiadzie informował o pracach nad strategią.W związku z tym , że jestem akcjonariuszem pozwolę sobie zapytać wprost...Czy Wy wogóle macie jakąś strategie, jakiś pomysł na rozwoj, czy tak po prostu "kręci" się samo z siebie? Mam niestety wrazenie, że spółce przydała by się swieza krew ,Prezes który nie będzie rzucał słow na wiatr , będzie dbał o pozytywne relacje z akcjonariuszami , nie będzie działał na szkodę spółki, oraz będzie bardziej asertywny.
(brak odpowiedzi) 

2011-03-01 Czy zarząd ma zamiar się w końcu zająć manipulacją kursem akcji LSI ?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-02 Czy zawiadomienie KNF o podejrzeniu manipulacji kursem oraz raport za miesiąc wrzesień na temat przychodów spółki przed rozprawą sądową było czystym zbiegiem okoliczności? Od dłuższego czasu przestaliście bowiem raportować za poszczególne miesiące. Co z zapowiadaną strategią spółki? Czemu nie raczycie odpowiadać inwestorom na zadawane pytania ???
(brak odpowiedzi) 

2010-09-17 Witam, w czerwcu prezes Siewiera informował, że spółka pracuje nad nową strategią. Mijają miesiące a w tej sprawie spółka milczy. Czy są postępy. Czy spółka planuje akwizycje ? Jak się miewa sprawa z Nowitusem?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-10 W ostatnich dniach ukazała się informacja o zwiększeniu inwestycji w firmach restauracyjnych. http://www.parkiet.com/artykul/9,956597_Restauracyjne_firmy_zwiekszaja__inwestycje.html Czy w związku z tym LSI Softwere odczuwa wzrost zainteresowania swoimi usługami.
(brak odpowiedzi) 

2010-05-20 Czy w miarę poprawiającej się sytuacji ekonomicznej spółki, rozważą Państwo buy back ?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-30 Dlaczego notowania spółki znajdują się od debiutu w trendzie spadkowym? Czy Pan Prezes zechciałby coś powiedzieć inwestorom , którzy zaufali spółce i nabyli jej akcje w drodze publicznej emisji? Czy spółki nie stać na chociazby animatora, by poprawić płynność na giełdzie?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-16 Spółka co miesiąc raportowała wielkość sprzedaży osiągniętą w poprzednim miesiącu. Dlaczego zaprzestaliście tego robić? A może nie publikujecie bo nie ma czym się pochwalić?
Dziękując za pytanie informujemy, iż nieprawdą jest stwierdzenie, jakoby spółka co miesiąc raportowała wielkość sprzedaży. Czyniła to wybiórczo. W tym zakresie nic się nie zmieniło i nadal w taki sposób będą przekazywane informacje o sprzedaży spółki.  

2010-03-03 Najwazniejsze pytanie obecnie, czy sąd wyznaczył już termin rozprawy ws. decyzji wygaśnięcia umowy inwetycyjnej z Novitusem ?
Nie otrzymaliśmy jeszcze zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy. 

2010-03-02 Spółce mocno rosną (widać to po wyniakch 4Q) przychody niestety nie przekłada się to na wynik netto? Jakie działania spółka podejmuje by to zmienić?
Grupa kapitałowa odnotowała w czwartym kwartale 2009 roku przyrost wyniku netto na poziomie prawie 50% w relacji do wyniku netto za III kwartały narastająco. Jest to znaczny wzrost biorąc pod uwagę, że jest on powiązany z pozyskaniem nowych klientów (uwzględniając koszt pozyskania), których udział w sprzedaży następnych lat powinien mieć materialny wpływ na generowane wyniki. Grupa kapitałowa dokonała szeregu działań restrukturyzacyjnych, które stopniowo znajdują odzwierciedlenie w osiąganej rentowności, co dodatkowo przy poprawie koniunktury gospodarczej powinno dać pozytywne efekty w przyszłości.  

2010-03-02 Kiedy spółka zwróci swoim akcjonariuszom zainwestowane w nią pieniądze np poprzez wypłacenie dywidendy lub taki rozwój spółki który zostanie doceniony wzrostem kursu na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-01 Spółka w 2009 mocno poprawiła przepływy operacyjne generując 3,7 mln nadwyżki. Czy spółka widzi dalsze możliwości uwalniania gotówki z posiadanych aktywów?
Wygenerowana nadwyżka z działalności operacyjnej nie jest głównie efektem zmiany struktury aktywów, lecz bardziej działań operacyjnych w związku z czym dalsze pozytywne zmiany w otoczeniu Grupy kapitałowej powinny przekładać się również na dalszą systematyczną poprawę pozycji przepływów operacyjnych.  

2010-03-01 Jaka jest księgowa wartość nieruchomości spólki przy ulicy Przybyszewskiego w Łodzi i jak się ona ma do realnej wartości (rynkowej)?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalona wartość pozycji nieruchomości (zarówno część operacyjna, jak i inwestycyjna) stanowi kwotę 5,7 mln złotych według stanu na 31.12.2009. Biorąc pod uwagę przyjęte założenia wyceny, amortyzacji oraz dotychczasowy okres użytkowania ekonomicznego wartość powinna pozostawać zbieżna z bieżącą wyceną rynkową. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu