pb.pl

Pytania dotyczące spółki LUBAWA

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-08-27 Dlaczego notowania spółki spadają?
Kurs akcji spółki kształtowany jest przez indywidualne decyzje inwestorów. Spółka nie komentuje zmian kursu akcji i nie ma wpływu na bieżące notowania. 

2012-02-29 Co się stało ze spółką joint venture w Chinach?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-31 Czy spółka ma zamiar kontynuować tradycję prognoz finansowych nie mających kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością?
(brak odpowiedzi) 

2011-10-20 Co się dzieje, że spółka tak spada?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-28 Zgodnie z danymi KRS (http://www.imsig.pl/pozycja/2011/78/KRS/41654,%22LUBAWA%22_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (emisja serii F) zostało wpisane do rejestru KRS dnia 28 marca 2011 roku. Dnia 28 czerwca 2011 zapytuję, czy Pan Litwin kupił już z rynku akcje Lubawy (zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej – kupno akcji za kwotę 3,5 mln zł za Mirandę i Effect w terminie do 3 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego), bo po kursie akcji niestety zupełnie tego nie widać?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-21 Mam pytanie dotyczące głównego akcjonariusza pana Litwina.Ile ma czasu na rozpoczęcie zgodnie z umową skupu akcji spółki Lubawa? Jeżeli Pan Litwin jest właścicielem Silver Hexarion Holdings Limited.to czy w przypadku skupu akcji nie przekroczy procentowo 30% określonej ilości akcji i nie będzie musiał ogłosić wezwania. Może dlatego kurs spółki spada? Proszę o odpowiedź.
(brak odpowiedzi) 

2011-03-21 Spółka od kilku miesięcy odmawia swoim akcjonariuszom komentarza w przedmiocie zaawansowania rozwoju spółki zależnej w Chinach pomimo, iż prezes Lubawy publicznie zapewniał, iż uczyni to do końca 2010r. Czy powyższy temat został objęty tajemnicą handlową, czy też Spółka nadal nie wywiązuje się nalezycie ze swoich obowiązków informacyjnych? Czy Spółka w dalszym ciągu zamierza uczestniczyć w "Akcji Inwestor"?
Spółka skomentuje projekt joint venture w Chinach oficjalnym raportem bieżącym. Na obecnym etapie bilansowanie przedsięwzięcia nie ma możliwości przekazania jednoznacznych informacji na temat zaangażowania w Chinach  

2011-03-16 Czy w związku z objęciem akcji w emisji kierowanej Pan Litwin ma obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje? Jeżeli tak, to czy na ilość akcji brakującą mu do 66 % wszystkich akcji oraz po cenie 1,57 zł, po jakiej objął emisję kierowaną? Czy dokupienie akcji z rynku, o którym mowa w zawartej z nim umowie inwestycyjnej, może odbyć sie przy okazji wezwania?
Zgodnie z zapewnieniem Zarządu cała procedura będzie przebiegała ścisle według litery obowiązującego prawa.  

2011-02-27 "Za około 1 mln zł firma chce do końca roku uruchomić linię do produkcji powłok ceramicznych. Wykorzysta je m.in. przy produkcji kamizelek kuloodpornych" Czy taka linia została uruchomiona? Proszę o szczegóły.
Spółka wdraża technologie i doskonali rozwiązania korzystając z posiadanych maszyn. Ewentualny zakup dodatkowych elementów linii produkcyjnej będzie miał miejsce po pozyskaniu odbiorców, których zapotrzebowanie będzie odpowiednio wysokie i uzasadni dodatkowe inwestycje. Obecnie, do badań i opracowania własnych rozwiązań można wykorzystać posiadane maszyny, prasy i urządzenia lub skorzystać z kooperacji 

2011-02-13 Proszę o uzdielenie odpowiedzi na temat produkcji w Chinach.
Spółka skomentuje projekt joint venture w Chinach oficjalnym raportem bieżącym. Na obecnym etapie bilansowanie przedsięwzięcia nie ma możliwości przekazania jednoznacznych informacji na temat zaangażowania w Chinach  

2011-02-01 Kiedy można się spodziewać informacji o zakończonym dzisiaj due dilligence?
Procedura due dilligence jest zakończona a jej wyniki nie odbiegają od zakładanych przez zarząd spółki.  

2010-12-28 Czy w Chinach ruszyła produkcja? Proszę o więcej informacji na ten temat.
Spółka skomentuje projekt joint venture w Chinach oficjalnym raportem bieżącym. Na obecnym etapie bilansowanie przedsięwzięcia nie ma możliwości przekazania jednoznacznych informacji na temat zaangażowania w Chinach  

2010-12-21 Co słychać w Chinach:). Do końca roku już bardzo mało czasu ...
Spółka skomentuje projekt joint venture w Chinach oficjalnym raportem bieżącym. Na obecnym etapie bilansowanie przedsięwzięcia nie ma możliwości przekazania jednoznacznych informacji na temat zaangażowania w Chinach  

2010-11-03 Witam czy była rozważana możliwość przejęcia kontraktu od chińskiej spółki i wyprodukowaniu namiotów w firmie Lubawa? Jak wiadomo, chińska spółka ma duże problemy z uruchomieniem produkcji.
Analizy wykazują, że taka operacja niesie za sobą zbyt wysokie koszty. Z drugiej strony odbiorca na rynku chińskim kategorycznie wymaga, aby dostarczane produkty były wykonane w Chinach i z chińskich materiałów. To wyklucza na tym etapie działania związane z przejęciem. 

2010-10-28 Witam czy połączenie z Mirandą dalej jest realne do końca roku?
Prace związane z połączeniem Lubawy z firmami pana Stanisława Litwina trwają. Jest to proces wymagający oceny różnych czynników, spełnienia wymagań prawnych, dokładnej oceny przedsięwzięcia. Rada Nadzorcza spółki wnikliwie i systematycznie kontynuuje ocenę oraz prowadzi negocjacje. O ich efektach powiadomi po zakończeniu procesu i osiągnięciu konsensusu  

2010-10-25 Czy spółka ma wiedzę dlaczego wiceprzewodniczący rady nadzorczej Pan Kubica zbył swoje akcje? Czy prezes i zarząd będzie do końca roku nabywał akcje spółki Lubawa s.a. Jeśli zarząd twierdzi ze spółka jest niedowartościowana to powinien sam zwiększać liczbę akcji a nie zmniejszać. Co z dużym kontraktem na kamizelki? Jakie konkretnie przeszkody są do sfinalizowania tego zamówienia.
Zagraniczny klient, z którym prowadzone są negocjacje w sprawie kontraktu na kamizelki kuloodporne jest wymagający, ale Lubawa przygotowuje kolejne propozycje i uzupełnia dotychczasowe zgodnie z oczekiwaniami partnerów. Negocjacje więc trwają. Trudno jednak określić termin zakończenia. Natomiast zakup akcji spółki/lub ich zbycia przez członków RN oraz Zarządu to sprawa indywidualna i spółka nie może wnikać w intencje oraz powody takich decyzji. Zgodnie z prawem spółka będzie informować o wszystkich transakcjach dokonanych przez członków RN i Zarządu na GPW a dotyczących akcji własnych 

2010-10-12 Wbrew Pana zapewnieniom, iż RN "z pewnością" wypowie się w stosownym komunikacie o zawiązaniu spółki Lubawa Technologie do końca września, zdarzenie takie nie nastąpiło... Czy Spółka zamierza podjąć jakiekolwiek działania służące zmianie wizerunku firmy, jako przedsiębiorstwa wprowadzającego w błąd swoich akcjonariuszy?
Po gruntownej analizie planów założenia spółki celowej Lubawa Technologie spółka doszła do wniosku, iż lepszym rozwiązaniem formalnym jest podpisanie z Partnerami umowy o współpracy, której efektem będzie wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji bezpośrednio w spółce Lubawa SA. Głównymi argumentami była ocena związania z pozyskaniem grantów Unii Europejskiej dla firmy już działającej na rynku i o odpowiednim dorobku. Drugim istotnym argumentem jest utrzymanie pełnej kontroli nad procesem wdrażania technologii i uruchamiania produkcji, co w konsekwencji pozwoli na zaspokajanie zmieniających się oczekiwań klientów.  

2010-10-08 Produkcja w Chinach nadal nie ruszyła?! Co z kontraktami? Kary? Dlaczego spółka nie informuje na bieżąco o nowych umowach i kontraktach?
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w ostatnim wywiadzie prezesa zarządu Spółki dla TVN CNBC. Zachęcam do poświęcenia kilku minut-oto link do materiału http://www.tvncnbc.pl/lubawa-na-wysokich-obrotach,7679014,21,klip.html 

2010-09-23 W dniu 31 sierpnia 2010 miała zostać podpisana umowa sprzedaży gruntu położonego przy ul.Unii Europejskiej za kwote 1.150 tys. zł netto.Czy w/w transakcja doszła do skutku a jeżeli nie to czy otrzymany zadatek w kwocie 244 tys. zł brutto otrzymany od IZNS Sp.z o.o. przepadł na rzecz Lubawy.
Transakcja nie została zawarta zgodnie z umową a zadatek w całości pozostał na koncie Lubawa SA 

2010-09-22 Państwowa Inspekcja Pracy właśnie rozpoczęła w mediach ogólnopolską kampanię nt."Bezpieczeństwo pracy w budownictwie- upadki i poślizgnięcia", czy podobnie jak wasz konkurent Assecuro, uczestniczycie w jakimś zakresie w tej kampanii?
Lubawa ma kilka projektów promowania idei BHP związanych z największymi swoimi odbiorcami - głównie górnictwem - na razie głównie w tych dziedzinach współpracuje z instytucjami związanymi z branżą. Inicjatywa jest interesująca ale nie była jeszcze przedmiotem zainteresowania spółki 

2010-09-20 Zarząd nie spełnia kolejnych obietnic i zapowiedzi (nie bedzie przejęcia Scantarpu, spółek z branży BHP, wspólnego interesu z deweloplerem na działce w Pucku, nie zostanie utworzona spółka Lubawa Technologie; zysk netto dużo poniżej wcześniejszych zapewnień). Czy termin przejęcia Mirandy też ulegnie "przesunięciu"? Kiedy zbierze się NWZA? Mimo wczesniejszych zapowiedzi, brak jest też informacji o "dużym kontrakcie na kazimelki dla zagranicznego kontrahenta" oraz informacji o sytuacji spółki Lubawy w Chinach. Czy w tych przypadkach zostaną dotrzymane terminy wrześniowe?
Ciężko w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie poruszające ponad roczną historię spółki. Tym bardziej, że wiele z kwestii znajdowało swoje miejsce również na tej stronie. Kontrakt na kamizelki z jednym z zagranicznych klientów jest nadal w trakcie opracowywania warunków, życzeń, zasad realizacji. To skomplikowana i warta wiele milionów dolarów umowa, tym bardziej, że postępy w rozmowach z Lubawą powodują presję konkurentów, nawet o światowym zasięgu. Kontrakt jest nadal w negocjacjach. Zarząd chciałby w imieniu Inwestorów, aby finał nastąpił już dawno - jednak biznes ma swoje prawa i musimy im się podporządkować. Sprawa przejęcia Mirandy jest elementem postępowania na poziomie Rady Nadzorczej spółki i nadal postępuje zgodnie z harmonogramem. O jej rezultatach w poszczególnych etapach RN z pewnością będzie informować Akcjonariuszy - o czym zapewnił mnie przewodniczący RN. 

2010-09-01 Co z kontraktem na kamizelki? Co spowodowało stratę w I połowie 2010 (gdzie wzrosły koszty)?
Witam. Kontrakt na kamizelki podlega dalszej procedurze. Zagraniczny kupiec prowadzi postępowanie według własnych procedur - obecnie wszystko jej juz po jego stronie. Strata pierwszego półrocza spowodowana jest dwoma aspektami funkcjonowania firmy: po pierwsze wzrosły koszty związane z tworzeniem nowego działu handlowego. Po drugie jeden z prowadzonych kontraktów się opóźnia i jego realizacja jest przesunięta z pierwszego na drugie półrocze 

2010-08-23 Zbiża się koniec sierpnia. Czy została już podjęta decyzja w zakresie zapowiadanego wcześniej przez zarząd Spółki przejęcia firmy z branży bhp? Czy dochowany zostanie ostatnio podawany przez zarząd termin utworzenia spólii Lubawa Technologie?
Przejęcie spółki BHP (lub spółek) jest nadal procedowane zgodnie z wymogami formalnymi (badanie spółek, ocena, procedury RN). Mamy nadzieje, że wkrótce będzie można podać informacje na ten temat - choć trudno obecnie powiedzieć kiedy. Zawiazanie spółki Lubawa Technologie zostało ocenione przez RN. Informacje o tym procesie spółka przekaże odpowiednim komunikatem giełdowym do końca września 

2010-08-16 Czy prezes Zarządu powrócił już z Chin? Jak wygląda sytuacja tamtejszej spółki, w którą zaangażowała się Lubawa? Jeżeli tak, to kiedy zostanie wydany w tej sprawie komunikat?
Zarząd, z uwagi na wiele przedsięwzięć w kraju oraz zbliżający się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, zaplanował wizytę w Chinach i ocenę przedsięwzięcia do końca września 2010. O sprawie poinformujemy w stosownym komunikacie.  

2010-08-12 Ile spółka straciła do tej pory na przeniesieniu części produkcji z Lubawy do Grudziądza? Wiem, że przeniesiono produkcję przystawek Brand z powrotem do Lubawy dlaczego?
Spółka Lubawa nie poniosła strat z powodu przeniesienia części produkcji z zakładu w Lubawie do siedziby firmy w Grudziądzu. Przeniesienie niektórych elementów produkcji powoduje, w skali rocznej, zmniejszenie kosztów działalności spółki, głównie poprzez racjonalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej w Grudziądzu oraz zmniejszenie kosztów mediów w Lubawie. Przeniesienie części produkcji nastąpiła zgodnie z planem, przy którego opracowaniu brano pod uwagę oszczędności i racjonalizację wydatków. Spóła szuka ciągle rozwiązań mających na celu obniżanie kosztów zmiennych oraz stałych i w ramach tej strategii bedzie podejmowała decyzje o lokalizacji produkcji w swoich zakładach.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu