pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-04-29 Czy spółka w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor ?
Spółka LUG S.A. w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor.  

2015-04-08 Czy spółka w dalszym ciągu zamierza przejść na parkiet główny?
Grupa Kapitałowa LUG S.A. stale się rozwija. Obecnie koncentrujemy się na zwiększaniu swoich możliwości rynkowych w obszarze nowoczesnej techniki świetlnej i technologii LED. Działamy w silnie konkurencyjnej branży, w której dziś zachodzą znaczące zmiany związane z nową technologią. Naszym celem jest jak najlepsze dostosowanie się do tych obecnych i nadchodzących przekształceń, co w przyszłości zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami finansowymi. Przejście na rynek główny jest ważne, ale w obecnej sytuacji nie jest ono naszym priorytetem.  

2013-08-23 Czy wystąpiliście Państwo o dofinansowanie ze środków unijnych do rozbudowy zakładu o linię do produkcji opraw LED oraz dofinansowanie budowy nowego zakładu w strefie ekonomicznej w Kisielinie?
Inwestycja polegająca na rozbudowie dotychczasowego zakładu oraz zakupie linii do produkcji elementów elektronicznych do opraw LED nie była współfinansowana ze środków unijnych. Nie było takiej możliwości gdyż w 2013 roku środki w programach dla dużych firm były już wyczerpane. W przypadku przyszłej inwestycji w budowę nowego zakładu w strefie ekonomicznej wykorzystanie środków unijnych jest bardzo prawdopodobne. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 będziemy ubiegać się o środki z programów unijnych, które wykorzystamy na współfinansowanie inwestycji. 

2012-05-25 W lipcu 2010 r. informowaliście Państwo, że startujecie w przetargach na oświetlenie boisk i stadionów na potrzeby EURO 2012. Czy wygraliście jakiś przetarg?
Potwierdzamy realizację znacznej puli inwestycji inicjowanych z uwagi na EURO 2012. Wiele z nich dotyczyło infrastruktury towarzyszącej, w tym boisk i stadionów treningowych, centrów pobytowych czy dróg. Oświetlenie tych obiektów zostało zaprojektowane przez naszych projektantów i oświetlone oprawami marki LUG. Wśród najciekawszych realizacji wymienić można: Centrum pobytowe w Sulejówku, Kompleks sportowy EURO 2012 w Puławach, Centrum sportowe w Trzebnicy, Stadion Siedlce, Stadion Kołobrzeg, Strefa Kibica – Gdańsk, Plac Zebrań Ludowych, odcinek autostrady A4: WROCŁAW-GLIWICE, odcinek autostrady A2: Łódź – Warszawa (odcinek D), , Punkt poboru opłat Konin – Stryków (A2), Lotnisko Gdańsk Rębiechowo (przystosowanie hangaru do pełnienia roli Terminala Pasażerskiego dla Lotów Czarterowych w trakcie EURO 2012. Tylko 4 spośród setek inwestycji dotyczyły największych obiektów tj. stadionów, na których rozgrywane będą mecze podczas mistrzostw Europy. Ta ograniczoność spowodowała wystąpienie zjawiska zerowych marż i wręcz dumpingowych cen. W trosce o kondycję finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz w oparciu o analizy handlowe, Zarząd nie zdecydował się na składanie coraz mniej korzystnych ofert na dostawę oświetlenia na główne stadiony.  

2012-05-24 Jest zysk za 2011 r., będzie i dywidenda ;-) Jak wysokiej dywidendy można się spodziewać i kiedy zostanie wypłacona? Czy w kolejnych latach Zarząd będzie kontynuował takie podejście do tematu?
Wniosek Zarządu LUG S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok, który został przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą został także pozytywnie oceniony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., które w dniu 29.06.2012 roku podjęło uchwałę zatwierdzającą podział zysku netto. Na dywidendę zostanie przeznaczona kwota 1 799 642, 50 złotych. Dywidenda obejmie 179 964 250 akcji LUG S.A., co oznacza że dywidenda na 1 akcję wyniesie 1 grosz. Przy obecnym kursie akcji spółki (ok. 15gr.) stopa dywidendy kształtuje się na wysokim poziomie 6,7 %. Termin ustalenia prawa do dywidendy przypada na dzień 28 września br., natomiast dzień wypłaty dywidendy nastąpi 11 października 2012r. Zarząd LUG S.A. podjął decyzję w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok oraz z zysku z lat poprzednich w związku z bardzo dobrą sytuacją finansową grupy kapitałowej oraz pozytywnymi symptomami dotyczącymi przyszłych wyników. Zarząd Emitenta zamierza kontynuować rozpoczętą politykę dywidendową w przyszłości jeśli pozytywne tendencje utrzymają się w kolejnych latach, a zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym nie będą negatywnie wpływać na branżę oświetleniową. Na ostateczne deklaracje w tym zakresie jest jednak za wcześnie. 

2012-05-21 Chciałbym się dowiedzieć z czego wynika poprawa wyników za 2011 rok przedstawiona w raporcie rocznym w stosunku do wyników z raportu kwartalnego po czterech kwartałach?
Poprawa skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 roku nastąpiła po badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta jako wynik kilku czynników: - niewywiązanie się kontrahentów z warunków umowy bonusowej, co skutkowało nieprzyznaniem bonusa rocznego; - dokonano korekty stawek amortyzacji, a w konsekwencji wartości netto środków trwałych; - niewykorzystaniu rezerwy zawiązanej w lutym 2011 roku na „przyszłe koszty”. W celu pozyskania pełnej informacji na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 rok zachęcamy do zapoznania się z raportem rocznym, który można znaleźć na naszej stronie poświęconej relacjom inwestorskim http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie , w zakładce Raporty lub też w serwisie http://www.newconnect.pl/  

2012-05-03 Od 2 lat pan Prezes i Pani Prezesowa informują o wejściu Lug na Parkiet. Następnie z tego się wycofują. Przecież wiadomo, że zależy to tylko i wyłącznie od głównych akcjonariuszy, wyższego kursu akcji, obrotów oraz od ich dobrych chęci. Po co było o tym tyle razy informować, a następnie z tego się wycofywać? I dalej tylko wyimaginowana przyszłość. Parkietu brak. Płynności brak. Strach "wejść" w akcje Luga czy na krótki, czy długi okres. Jak na razie akcjonariusz Spółki możne tylko stracić. Brak informacji dlaczego zmieniono animatora. Oczekiwałem dużo, dużo więcej od Spółki, a tu duże "ZERO" Pozdrawiam Akcjonariusz LUG
Szanowny Akcjonariuszu, Plany Zarządu LUG S.A. w kwestii przejścia na rynek regulowany GPW są wciąż aktualne i jak Pan zauważył wszystko zależy od wyższego kursu akcji, który pozwoli osiągnąć firmie wymaganą kapitalizację 12 mln euro. Kwestia dobrych chęci oraz działania Zarządu zmierzające do poprawy wyników finansowych i rentowności Grupy Kapitałowej LUG S.A. są widoczne w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa stąd też w naszym przekonaniu nie wymagają dodatkowej polemiki. W odniesieniu do Pańskiego pytania dotyczącego zmiany animatora pragniemy wyjaśnić, że wynikała ona z racjonalnych przesłanek, w tym: renegocjacji warunków współpracy z podmiotem realizującym zadania animatora. Z dotychczasowym animatorem współpracowaliśmy od momentu wejścia na rynek regulowany tj. od 2007 roku. Od tego czasu standardy usług świadczonych przez animatorów uległy zmianie w związku z czym uzasadnione było podjęcie działań zmierzających do wypracowania nowych warunków współpracy. Na podstawie zebranych ofert wybrano DM AmerBrokers, którego propozycja współpracy była najkorzystniejsza. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż do zadań Animatora należy podejmowanie wszelkich czynności mających na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego, a w szczególności jednoczesne składanie zleceń kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego w imieniu własnym i na rachunek własny. Zlecenia te muszą spełniać określone przez GPW wymagania dotyczące między innymi minimalnej wartość zlecenia oraz maksymalnej różnicy cen pomiędzy limitami kupna i sprzedaży Zadaniem Animatora nie jest więc skupywanie akcji spółki i ustalanie jej kursu na wyższych/niższych poziomach. Wystawia on jedynie zlecenia oczekujące w arkuszu zleceń na realizację. To czy się zrealizują, czy nie zależy od popytu i podaży na rynku. Oczekujące zlecenia animatora mają zapewniać możliwość zawarcia transakcji na rynku. Dziękujemy za zadane pytania i zachęcamy do kontaktu z działem Relacji Inwestorskich LUG S.A. ([email protected]) oraz odwiedzenia naszej strony www.lug.com.pl 

2011-05-27 Czy spółka rozpatruje resplit akcji w celu zwiększenia obrotów na NC? Jaki jest sens przenosin na GPW z obrotami rzędu kilku tysięcy dziennie? Samo przejście nie spowoduje większych obrotów, spread 5% jest zbyt duży aby zainteresować spółką inwestorów(po prostu za duży koszt wejścia do szybkiego wyjścia).
Aktualnie nie rozważamy resplitu akcji. Przedstawiana w pytaniu sytuacja dot. obrotów akcjami spółki nie jest standardem. Obserwowaliśmy wyższą wartość obrotów walorami LUG SA na rynku NewConnect. Proszę zauważyć, iż kurs akcji oraz wolumen obrotów zmieniają się w sposób trudny do przewidzenia. 

2011-05-26 Upływa dokładnie dwa miesiące gdy zadałem wam pytanie na ktore mi nie odpowiedzieliście.Jak zamierzacie przejśó na rynek głowny skoro brak odpowiedniej kapitalizacji.Chcecie budowac zaufanie a nie odpowiadacie na pytania drobnych akcjonariuszy.Ja straciłem do was zaufanie!Efekt widac,małe obroty spadek kursu.
Szanowny Panie, jeśli chodzi o pytanie zadane w Akcji Inwestor, to rzeczywiście, niestety nie zauważyliśmy go, a nie otrzymaliśmy powiadomienia z serwisu, iż takowe się pojawiło. Dbamy o komunikację z naszymi Inwestorami, co potwierdza nagroda i nominacje w konkursie Złota Strona Emitenta przyznawane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Na naszej stronie internetowej jest możliwość zapisania się do newslettera, a także podany jest kontakt do zespołu relacji inwestorskich. Gdyby miał Pan inne pytania, to prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] Jest to najpewniejsza droga komunikacji z nami. Co do braku osiągnięcia kapitalizacji, w ubiegły piątek 27 maja br. opublikowaliśmy komunikat, w którym poinformowaliśmy o wstrzymaniu prac nad zatwierdzeniem prospektu. Zastrzegamy, że nie rezygnujemy z planów przejścia na rynek główny GPW, ale przesuwamy je w czasie. W tym okresie chcemy poświęcić czas na spotkania z Inwestorami oraz budowanie odpowiedniej kapitalizacji w oparciu o przedstawienie kolejnych pozytywnych wyników finansowych spółki. 

2011-03-26 Zbliża się termin przenosin na główny rynek.Czy firma ma pomysł na reklamę tego faktu? Może w internecie w gazetach? To trzeba nagłośnić -bo nie będzie emisji z pp a to najlepsza reklama!
(brak odpowiedzi) 

2011-03-09 W ostatnich komunikatach odnosili się Państwo do ekspansji na rynkach Australii i Ameryki Południowej. Na jakim etapie są prace nad wejściem na ty rynki?
Na tych rynkach sprzedajemy już pierwsze produkty. Pracujemy obecnie nad pozyskiwaniem kolejnych umów, w czym wesprze nas chociażby udział w międzynarodowych targach BIEL Light & Building w Buenos Aires. Sytuacja wygląda bardzo obiecująco, do końca br. nasz portfel zleceń na tych rynkach powinien istotnie wzrosnąć.  

2011-03-09 Czy w 2011 można się spodziewać dalszej poprawy rentowności?
Od momentu debiutu na rynku NewConnect w 2007 roku bardzo mocno inwestowaliśmy w fundamenty spółki. Inwestycje zrealizowane na przestrzeni kilku ostatnich lat pozwoliły nam stworzyć bardzo nowoczesną i dynamiczną firmę z szerokimi perspektywami rozwoju. Z punktu widzenia pozycji rynkowej, LUG staje się spółką generującą wysokie i powtarzalne przychody, a także odznaczającą się coraz wyższa rentownością. Szczegółowe prognozy wyników finansowych planujemy przedstawić w przygotowywanym prospekcie emisyjnym. 

2011-03-09 W jaki sposób spółka zamierza osiągnąć minimalną rynkową wartość akcji, która pozwoli na osiągnięcie wymaganego progu kapitalizacji?
Liczymy, że inwestorzy docenią nasze coraz lepsze wyniki finansowe i że znajdzie to odzwierciedlenie w wycenie rynkowej. W IV kwartale 2010 r. Grupa LUG S.A. miała 25,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 925 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 15,8 mln zł przychodów i 254 tys. zł netto w analogicznym okresie 2009 roku. Przy czym warto zwrócić uwagę, że osiągnięte wyniki nie miały charakteru jednorazowego ale były efektem systematycznej poprawy, która była bardzo mocno widoczna już w II połowie 2010 roku.  

2011-02-10 Na jakim poziomie kształtowały się wpływy z eksportu w 2010 roku? Jaki jest jego planowany udział w roku 2011?
W 2010 roku sprzedaż eksportowa kształtowała się na poziomie powyżej 40%, w roku 2011 planowane się dalsze istotne wzrosty w tym obszarze. 

2011-02-03 Jakich wyników można się spodziewać po IV kw. 2010 roku?
Publikacje wyników za IV kw. zaplanowana jest na 14 lutego, wtedy też będziemy mogli się do nich odnieść. Dodatkowo planujemy na 15 lutego zwołanie spotkania dla inwestorów, które odbędzie się w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub [email protected] 

2011-02-02 Zapowiadali Państwo że przy przejściu na rynek regulowany nie będzie nowej emisji akcji, czy potwierdzają Państwo tę informację i czy planowana jest jakaś emisja już po debiucie na rynku głównym?
Obecnie nie jest planowana żadna nowa emisji akcji. Plany inwestycyjne związane z ewentualnymi kolejnymi emisjami zostaną przedstawione przez Zarząd dopiero pod koniec br. W chwili obecnej bieżąca działalność nie wymaga dodatkowego dofinansowania, ostatnia emisji akcji serii C zapewniła spółce optymalną strukturę produkcyjno – sprzedażową. 

2011-02-02 Zapowiadali Państwo że przy przejściu na rynek regulowany nie będzie nowej emisji akcji, czy potwierdzają Państwo tę informację i czy planowana jest jakaś emisja już po debiucie na rynku głównym?
Obecnie nie jest planowana żadna nowa emisji akcji. Plany inwestycyjne związane z ewentualnymi kolejnymi emisjami zostaną przedstawione przez Zarząd dopiero pod koniec br. W chwili obecnej bieżąca działalność nie wymaga dodatkowego dofinansowania, ostatnia emisji akcji serii C zapewniła spółce optymalną strukturę produkcyjno – sprzedażową. 

2011-01-27 Co było powodem zbycia akcji przez Fundusz Opera w dniu 18 stycznia 2011 roku?
Transakcja zbycia akcji była w rzeczywistości transakcją przeniesienia akcji z jednego subfunduszu Opera TFI S.A. do drugiego. Przed transakcją Fundusz Opera FIZ posiadał 17,09% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na WZA, po transakcji Fundusz OPERA FIZ posiada 6,84% kapitału zakładowego i głosów na WZA. Ogółem fundusze zarządzane przez Opera TFI S.A. wciąż posiadają ponad 17,4% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Szczegóły tej operacji zawarte są w zawiadomieniu opublikowanym przez spółką w raporcie ESPI 2/2011. 

2010-10-14 1. czy spółka planuje publikacje prognozy na 2011 rok? 2. Jak wygląda sprawa przeniesienie LUG na rynek regulowany? 3. Jaki jest realny termin debiutu na GPW? 4. Czy podpisana została umowa z podmiotem, który zajmie się całym procesem przeniesienia notować? Czy tym podmiotem będzie WDM? 5. Jak kształtuję się sprzedaż i planowane wyniki II poł. 2010 na tel pierwszego półrocza? Z góry dziękuje!
1. Prognozy finansowe zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym, przygotowywanym w związku z przenosinami na rynek regulowany. 2. Planujemy do końca marca 2011 r. złożyć prospekt do KNF. 3. Termin debiutu jest uzależniony od przebiegu procedur przed Komisją, powinien nastąpić do końca I połowy 2011 r. 4. Umowa związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym została zawarta 16 listopada br. Realizacją projektów zajmie się Certus Capital sp. z o.o. jako Koordynator Projektu, Equity Market Consulting Group sp. z o.o. jako Doradca Finansowy oraz Dom Maklerski AmerBrokers S.A. jako Firma Inwestycyjna. 5. Po III kw. 2010 r. zanotowaliśmy na poziomie grupy 55,6 mln zł przychodów i 639 tys. zł zysku netto. W samym III kwartale 2010 r. mieliśmy 20,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 508 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 15,7 mln zł i 83,48 tys. zł w I kw. br. i 19,2 mln zł i 47 tys. zł w II kw. br. Jeśli chodzi o IV kw. roku to jest on często najkorzystniejszy dla spółki, głównie z uwagi na końcową fazę procesu inwestycyjnego branży budowlanej. 

2010-07-31 Czy startujecie w przetargach na oswietlenie stadionow budowanych na Euro 2012? Jakie sa szanse na zdobycie tego typu zlecen?
Tak, stadiony i boiska treningowe budowane lub modernizowane na potrzeby EURO 2012 znajdują się w kręgu naszych zainteresowań i bierzemy udział w przetargach. Jednakże na tym etapie, ze względu na trwający proces składania ofert i silną walkę konkurencyjną nie ujawniamy prawdopodobieństwa pozyskania tego typu zlecenia. O wszelkich istotnych zrealizowanych projektach Emitent będzie informował na bieżąco. 

2010-07-05 Witam serdecznie, Ostatnia emisja została już zarejestrowana w KRS, jak wyglądają prace nad wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku i kiedy według Państwa to wprowadzenie nastąpi?
Na podstawie Uchwały nr 663/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii C został wyznaczony na 19 lipca 2010 roku. Akcje serii C będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "LUG" i oznaczeniem "LUG". 

2010-05-27 Mam pytanie bezpośrednio do Pana Prezesa, dzisiaj w wywiadzie PAP jest art o spółce. Pytanie brzmi - jaką część akcji z emisji Pan i Pańska rodzina objęła? Wcześniej deklarował Pan, że obejmie część, jaką część? Proszę o konkrety.
Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 12/2010, w wyniku podwyższenia kapitału LUG S.A. w związku z emisją akcji serii C, udział Pana Ryszarda Wtorkowskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmianie. Pan Ryszard Wtorkowski wykonał prawo poboru, w zakresie w którym po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego posiada 333 250 akcji serii C. Przed wystąpieniem niniejszego zdarzenia Pan Ryszard Wtorkowski posiadał 66 432 000 akcji serii A LUG S.A., stanowiących 46,14 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 66 432 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 46,14 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zarejestrowania akcji serii C, udział Pana Ryszarda Wtorkowskiego, który aktualnie posiada 66 765 250 akcji (66 432 000 akcji serii A, 333 250 akcji serii C), w kapitale zakładowym Emitenta zmniejszy się i wynosi 37,10% (36,91% z akcji serii A, 0,19% z akcji serii C) kapitału, uprawniających do 66 765 250 (66 432 000 akcji serii A, 333 250 akcji serii C) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 37,10% (36,91% z akcji serii A, 0,19% z akcji serii C) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LUG S.A. 

2010-05-27 Spółka planuje rozpocząć prace nad przejściem z NC na GPW. Nawet uwzględniając ostatnią emisję kapitalizacja będzie mniejsza od wymaganej - 10 mln EUR. Jaki jest więc sens ponoszenia znacznych kosztów przejścia, gdy wycena jest na granicy błędu? Szkoda byłoby ponieść koszty a przejście będzie zablokowane poprzez zbyt niską wycenę.
Po emisji akcji serii C kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 179 964 250 akcji. Biorąc pod uwagę bieżącą wycenę akcji na poziomie 0,23 zł daje to kapitalizację na poziomie 41 391 777.5 zł, co oznacza że przy aktualnym kursie euro (4,07 zł) Spółka spełnia warunek kapitalizacji. Pragniemy także zauważyć, że bieżąca wycena akcji jest w znacznej mierze obciążana niekorzystną sytuacja gospodarczą. Z punktu widzenia rozwoju, Spółka generuje coraz większe przychody oraz dynamicznie realizuje ekspansje na rynkach zagranicznych, co powinno znacząco się przyczynić do wzrostu kursu akcji. 

2010-05-11 Jestem w trakcie analizy raportu skonsolidowanego za I-szy kwartał 2010 roku. Mam związane z tym pytanie, jakie czynniki zdecydowały o spadku rentowności operacyjnej oraz rentowności EBITDA?
W I kwartale 2010 roku Spółka sprzedawała oprawy wyprodukowane z komponentów nabywanych w drugiej połowie 2009 roku, gdy ceny z powodu kryzysu były znacząco wyższe. Jednakże w celu utrzymania pozycji rynkowej oraz przeprowadzenia ekspansji na rynkach zagranicznych, zarząd zdecydował się nie rekompensować tych strat przez podwyższenie cen produktów. 

2010-05-10 Do końca zapisów zostały 3 dni. Jeżeli Pan Prezes sprzeda część praw poboru, to czy rynek do dowie się o tym przed końcem zapisów? Byłoby to w pełni przejrzyste dla rynku i pomogłoby podjąć decyzję pozostałym akcjonariuszom odnośnie emisji. Nakłaniam Państwa do tego.
Tak jak już wspominaliśmy, w ramach sprzedaży praw poboru zostaną zastosowane wszystkie procedury regulowane przepisami prawa, także w kwestii terminów zawiadomień.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu