pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-31 Dlaczego spółka sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa za cenę stanowiącą zaledwie 62 proc. wartości księgowej aktywów składających się na tę część?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-29 Jak spółka tłumaczy ostatni znaczny spadek notowań i brak zainteresowania akcjami spółki ze strony inwestorów.
(brak odpowiedzi) 

2010-02-05 Czy emisja nastąpi w tym półroczu i czy z prawem poboru ?
Potencjalna emisja akcji będzie miała charakter celowy - będzie miała za zadanie sfinansować rozwój Grupy MAKRUM w drodze przejęć. Zarząd MAKRUM od dawna informował, że szuka ciekawych celów do przejęcia i chce się do tej operacji dobrze przygotować. Dlatego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznało prawo zarządowi do decyzji o emisji akcji, aby sama akwizycja przebiegła szybko i sprawnie. Jeżeli założymy, że celem akcji jest sfinansowanie przejęcia - co może odbyć się zarówno na drodze wymiany akcji jak i poprzez sprzedaż akcji nowym inwestorom - to emisja raczej nie powinna być objęta prawem poboru. Jednak żadne ostateczne decyzje w sprawie przejęć ani w sprawie emisji akcji nie zostały podjęte. Jeżeli takie decyzje zostaną podjęte zarząd Makrum niezwłocznie poinformuje inwestorów.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu