pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-31 Dlaczego spółka sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa za cenę stanowiącą zaledwie 62 proc. wartości księgowej aktywów składających się na tę część?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-29 Jak spółka tłumaczy ostatni znaczny spadek notowań i brak zainteresowania akcjami spółki ze strony inwestorów.
(brak odpowiedzi) 

2010-02-05 Czy emisja nastąpi w tym półroczu i czy z prawem poboru ?
Potencjalna emisja akcji będzie miała charakter celowy - będzie miała za zadanie sfinansować rozwój Grupy MAKRUM w drodze przejęć. Zarząd MAKRUM od dawna informował, że szuka ciekawych celów do przejęcia i chce się do tej operacji dobrze przygotować. Dlatego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznało prawo zarządowi do decyzji o emisji akcji, aby sama akwizycja przebiegła szybko i sprawnie. Jeżeli założymy, że celem akcji jest sfinansowanie przejęcia - co może odbyć się zarówno na drodze wymiany akcji jak i poprzez sprzedaż akcji nowym inwestorom - to emisja raczej nie powinna być objęta prawem poboru. Jednak żadne ostateczne decyzje w sprawie przejęć ani w sprawie emisji akcji nie zostały podjęte. Jeżeli takie decyzje zostaną podjęte zarząd Makrum niezwłocznie poinformuje inwestorów.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu