pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-07-14 gdzie można kupić akcje Waszej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-26 Spółka posiada duży udział wartości niematerialnych w bilansie w postaci pozycji "wartość firmy". Czy wszystkie te aktywa są zidentyfikowane i amortyzowane?
W pozycji „Wartość firmy” ujęte są w skonsolidowanym bilansie rozliczenia nabycia spółki Matrix.pl S.A. na dzień 30 października 2006 roku, CTPartners na dzień 5 lutego 2008 roku oraz DahliaMatic Sp. z o.o. na dzień 15 września 2008 roku. W uproszczeniu są to nadwyżki cen nabycia akcji nad wartościami aktywów netto przejmowanych spółek. Aktywa te nie podlegają amortyzacji, lecz zgodnie z MSR 36 poszczególne elementy wartości firmy są na koniec każdego roku poddawane testowi na utratę wartości. Na potrzeby takiego testu dokonywana jest wycena, w której wykorzystywana jest metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF). We wszystkich dotychczas przeprowadzonych, corocznych testach na utratę wartości wartość użytkowa badanych CGU (Infovide-Matrix S.A., CTPartners , DahliaMatic Sp. z o.o.) była wyższa od wartości bilansowej. Na tej podstawie nie stwierdzono utraty wartości aktywów w postaci wartości firmy powstałej w wyniku nabycia akcji oraz nie stwierdzono konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy z tego tytułu. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu