pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-07-14 gdzie można kupić akcje Waszej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-26 Spółka posiada duży udział wartości niematerialnych w bilansie w postaci pozycji "wartość firmy". Czy wszystkie te aktywa są zidentyfikowane i amortyzowane?
W pozycji „Wartość firmy” ujęte są w skonsolidowanym bilansie rozliczenia nabycia spółki Matrix.pl S.A. na dzień 30 października 2006 roku, CTPartners na dzień 5 lutego 2008 roku oraz DahliaMatic Sp. z o.o. na dzień 15 września 2008 roku. W uproszczeniu są to nadwyżki cen nabycia akcji nad wartościami aktywów netto przejmowanych spółek. Aktywa te nie podlegają amortyzacji, lecz zgodnie z MSR 36 poszczególne elementy wartości firmy są na koniec każdego roku poddawane testowi na utratę wartości. Na potrzeby takiego testu dokonywana jest wycena, w której wykorzystywana jest metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych (DCF). We wszystkich dotychczas przeprowadzonych, corocznych testach na utratę wartości wartość użytkowa badanych CGU (Infovide-Matrix S.A., CTPartners , DahliaMatic Sp. z o.o.) była wyższa od wartości bilansowej. Na tej podstawie nie stwierdzono utraty wartości aktywów w postaci wartości firmy powstałej w wyniku nabycia akcji oraz nie stwierdzono konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy z tego tytułu. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu