pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2017-06-23 Kiedy spółka portfelowa VABUN trafi na NewConnect?
(brak odpowiedzi) 

2016-10-06 Czemu cena akcji tak mocno spadła w ostatnim okresie? Czy coś stało się nieoczekiwanego o czym jeszcze akcjonariusze nie wiedzą?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-18 Czy firma jest w jakiś sposób uzależniona od jakichś kluczowych kontrahentów? Jak wygląda struktura przychodów w 2014 roku i roku bieżącym? Kiedy można spodziewać się wprowadzenia akcji serii E, które spowodowałyby poprawienie płynności na kursie?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-13 Czy można się spodziewać jakichś inwestycji PreIPO / IPO w drugiej połowie 2015 roku?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-12 Mamy połowę roku - jak oceniają Państwo wyniki na cały 2015 rok?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-16 Czy spółka w Rumunii jest już założona i działa?
Spółka w Rumunii jest w ostatniej fazie rejestracji w tamtejszym rejestrze przedsiębiorców. 

2015-05-06 Czy dynamika przychodów zostanie utrzymana w kolejnych kwartałach, co oznaczałoby wynik w całym 2015 roku na poziomie ok. 4 mln pln?
Jeśli zamówienia na usługi spółki zostaną zachowane na obecnym poziomie, to przychód w skali całego roku może sięgnąć nawet 4 milionów złotych. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować takiego stanu sprawy. Niewykluczone, że po wynikach 2 kwartału spółka zdecyduje się na opublikowanie prognozy wyników finansowych na cały 2-15 rok. 

2015-04-23 Kiedy spółka wprowadzi akcje serii E do obrotu? Czy są one objęte lockupami?
Obecnie cały czas prowadzony jest proces związany z wprowadzeniem akcji serii E zgodnie z informacjami przekazanym komunikatami bieżącymi EBI. Cześć akcji serii E objęta jest lockupami. 

2015-04-22 Czy w związku z komunikatem EBI 18/2015 spółka planuje uczestniczyć w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego? Jaka jest wysokość wygranego zlecenia?
Wartość pierwszego przetargu, w którym wzięliśmy udział sięga stosunkowo niewielkiej kwoty, tj. ok. 30.000 zł. Niemniej spodziewana marża powoduje, że warto było wziąć udział w przetargu. Dodatkowo przede wszystkich chcielibyśmy zyskać kolejne źródło przychodów i po małym przetarciu startować do o wiele większych kwotowo licytacji.  

2015-04-22 Jakie wyniki będą po I kwartale? Czy lepsze niż w zeszłym roku?
Wyniki za I kwartał 2015 roku są zdecydowanie lepsze od tych w roku ubiegłym. W I kwartale 2015 roku Spółka wypracowała 954.320,00 zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 118.300,00 zł tego samego okresu w 2014 roku i wobec 7.000,00 w 2013 roku. Osiągnięty wynik oznacza ponad 8-krotny wzrost przychodów r/r. Zapraszam Pana do zapoznania się z pełną treścią raportu. 

2015-04-21 1. Czy założenie spółki w Rumunii jest nadal aktualne? Brak obecnie jakichś informacji w tej sprawie. 2. Czy nadal będą Państwo starali się o uzyskanie statusu autoryzowanego doradcy na rynku Aero? 3. Kiedy dojdzie do zarejestrowania spółki Vabun S.A. i ile mają Państwo e niej udziałów? 4. Czy Vabun S.A. będzie produkowała tylko perfumy czy też coś jeszcze pod tą marką?
ad. 1. Tak. Założenie spółki jest nie tyle aktualne, co toczy się obecnie proces formalno-prawny w celu utworzenia podmiotu w Rumunii. Nic w tej gestii się nie zmienia włącznie z naszymi planami z wejściem na tamtejszy rynek oraz rozwój AeRo. ad. 2. Zgodnie z powyższa odpowiedzią - natychmiast po założeniu spółki i zarejestrowaniu jej w sądzie w Bukareszcie - wystąpimy o nadanie statusu Autoryzowanego Doradcy rynku alternatywnego AeRo. ad. 3. W sądzie rejonowym wydział KRS złożone zostały dokumenty rejestrowe. Czekamy na czynności sądowe i nadanie numeru KRS. Niemniej spółka podjęła już działalność gospodarczą i przynosi pierwsze zyski z handlu perfumami i kosmetykami marki Vabun. MBF Group S.A. posiada 27,78% akcji w spółce Vabun, które stanowią 16,64% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ad. 4. Już obecnie oprócz perfum firma ta sprzedaje perfumowane żele pod prysznic z linii Vabun Gold i Vabun Sport. Do tego w przyszłości dojdą kolejne produkty, tj. żel do golenia, dezodorant czy mydło w płynie. 

2015-02-26 Kiedy uzyskają Państwo status Autoryzowanego Doradcy na rynku Aero? W planach było to na początku 2015 roku, ale brak informacji w tym temacie.
Obecnie jesteśmy w trakcie formowania podmiotu na terenie Rumunii, prawdopodobnie w jej stolicy, Bukareszcie. W tym też celu spółka zawarła list intencyjny. Sygnatariuszami przedmiotowego Listu są: (a) spółka dysponująca wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i publicznych, posiadająca licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz autoryzowanego doradcy rynku Catalyst oraz (b) rumuńska spółka zajmująca się zawodowo reprezentowaniem interesów kontrahenta oraz obsługą i doradztwem prawnym na terenie Rumunii. Ostateczne zawiązanie spółki winno mieć miejsce w pierwszej połowie kwietnia. Po tym natychmiast występujemy do giełdy bukaresztańskiej o przyznanie statusu autoryzowanego doradcy AeRO. 

2015-02-25 Czy wobec tak wielu inwestycji spółka zachowa dynamikę przychodów i zysku w 2015 roku? Co z dywidendą?
Będziemy starali się zachować dynamikę na poziomie zarówno przychodu jak i zysku netto. Szczegółowe dane i plany wyniku finansowego będziemy jednak mogli podać dopiero w okolicach połowy 2015 roku. Dywidenda powinna się pojawić już w 2016 roku, co z punktu widzenia tego jak wyglądały finanse spółki jeszcze 2-3 lata temu jest (naszym zdaniem) wynikiem i osiągnięciem kadry zarządzającej. 

2015-02-24 Czy władze Vabun S.A są zainteresowane upublicznieniem spółki i debiutem na rynku NewConnect lub GPW? Jeśli tak, to kiedy chcieliby Państwo ten proces przeprowadzić oraz czy będzie on poprzedzony emisją akcji dla inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych?
Umowa inwestycyjna podpisana ze współzałożycielami spółki VABUN SA zakłada jej upublicznienie, ale dopiero w momencie spełnienia warunków brzegowych, takich jak np: poziom przychodów i zysku netto, kapitały własne, rozwój projektu. Na tym etapie jeszcze nie zostało określone czy będziemy mieli do czynienia z ofertą prywatną czy publiczną.  

2015-02-22 Kiedy oczekiwane są jakieś pierwsze efekty w związku ze sprzedażą kosmetyków i perfum Vabun?
Nie wykluczone, że pierwsze wyniki sprzedażowe - a co za tym idzie wyniki finansowe mające także wpływ na wyniki MBF Group S.A. - pojawią się jeszcze w I półroczu 2015 roku. Obecnie skupiamy się jednak na inwestycji w projekt oraz na podpisywanie kolejnych umów dystrybucyjnych z sieciami handlowymi. 

2014-12-27 Jak się zapatrujecie na inwestycje w przedsięwzięcia proekologiczne i takie, które mają silne wsparcie ze strony Unii Europejskiej? Czy coś takiego jest w planach, czy staracie się o pozyskanie środków z Brukseli?
Obecnie oczekujemy na szczegóły w sprawie nowych programów pomocowych UE. Na pewno będziemy obserwować możliwości jakie płyną z dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Nie wykluczone, że powołamy wspólnie z partnerami biznesowymi jakiś podmiot typu Venture Capital, który mógłby inwestować środki w innowacyjne projekty (fundusz współfinansowany ze środków UE). 

2014-12-16 W raportach informowali państwo o jakichś inwestycjach krótkoterminowych (na GPW lub NewConnect). Czy doszło do nich? Czy spółka zamknęła te inwestycje i z jakim wynikiem?
Spółka na bieżąco monitoruje możliwości krótkoterminowych inwestycji na GPW lub NC. Otrzymujemy również oferty objęcia akcji, które z uwagą rozpatrujemy. Jeśli potencjał inwestycji jest obiecujący, to decydujemy się na mniejsze lub większe zaangażowanie kapitałowe. Ostatnia oferta pierwotna w jakiej uczestniczyliśmy w IV kwartale 2014 roku przyniosła zwrot kapitału na poziomie ok. 70%. 

2014-12-13 Czy wobec coraz lepszych wyników z kwartału na kwartał, spółka będzie chciała wypłacić dywidendę w 2015 roku lub kolejnych latach? Czy jest szansa na przejście na rynek regulowany z NewConnect? Kapitalizacja spółki niedługo będzie mogła pozwalać na taki krok.
Pierwszy możliwy realny termin wypłaty dywidendy to rok obrotowy 2016. Jeśli zdecydowalibyśmy się wypłacić ją za rok 2015, to obecny rok musiałby być rekordowy, a zysk oscylować w granicach około 1 mln pln. Jest szansa na przejście na rynek regulowany. Naszym celem na wykonanie tego kroku jest 2016 rok. 

2014-11-02 1. Jaką rolę i jakie zadanie będzie miał w Radzie Nadzorczej Radosław Majdan? 2. Czy oprócz tego, że został powołany do Rady Nadzorczej, to będzie pełnij jeszcze jakieś dodatkowe funkcje? 3. Czy Radosław Majdan będzie objęty programem motywacyjnym?
1. Pan Radosław Majdan będzie pełnił czynności nadzorcze w ramach projektu Vabun. 2. Jeśli będzie to konieczne lub będą takie możliwości, to spółka będzie chciała skorzystać z doświadczenia p. Majdana w zakresie kontaktów z mediami, telewizją, internetem itd. 3. Tak. Jak każdy członek RN - tak i panu Majdanowi zależy na jak najlepszych wynikach MBF Group. 

2014-08-23 Dlaczego nie udało się wypracować w minionym kwartale oraz w całym pierwszym półroczu dodatniego wyniku netto?
W II kwartale 2014 roku Spółka uzyskała 267.569,35 zł przychodów ze sprzedaży wobec 204.700,73 zł tego samego okresu 2013 roku i wobec 118.300,00 zł w I kwartale 2014 roku. Strata netto w II kwartale wyniosła 32.832,99 zł wobec straty w roku ubiegłym na poziomie 12.093,32 zł. O braku zysku przede wszystkim zdecydowały koszty poniesione na inwestycje, które zostały przez Spółkę otwarte w pierwszej połowie 2014 roku. Co ważne, do końca bieżącego roku MBF Group zamierza wziąć udział jeszcze w co najmniej jednej inwestycji krótkoterminowej z horyzontem do 12-miesięcy. 

2014-07-01 Czy spółka opublikuje prognozy finansowe na 2014 rok?
Z uwagi na doświadczenia z ubiegłego roku obrotowego Spółka na razie nie decyduje się na publikacje raportów z prognozami, tak aby wykluczyć częste korekty, które są w takim wypadku wymagane regulaminem ASO/GPW. 

2014-06-29 Jakie są rodzaje biznesów, w które na pewno Państwo byście nie zainwestowali? Czy można takie wyróżnić?
Dość oryginale pytanie, które sugeruje, że spółka jest do jakichś biznesów uprzedzona. No ale skoro zostało zadane, to po analizie udało nam się wyróżnić kilka sektorów. Z dużą ostrożnością będziemy podchodzić do inwestycji w rolnictwo, branżę chemiczną, energie odnawialne (mimo dużej medialności takowej) oraz handel hurtowy metalami (np. obrót złomem). Mamy nadzieję, że odpowiedź w jakichś sposób okazała się cenna :) 

2014-06-11 Czy w ramach działalności gospodarczej współpracują Państwo z jakimiś innymi spółkami publicznymi z rynku NewConnect lub GPW? Jeśli tak, to proszę o informację jakie to spółki i w jakim zakresie odbywa się taka współpraca.
Tak. Spółka współpracuje z kilkoma firmami notowanymi na rynku alternatywnym NewConnect. Niestety z uwagi na klauzule poufności, w poszczególnych umowach, nie możemy podać konkretnej odpowiedzi, w szczególności nazw tych spółek. Współpraca odbywa się na gruncie doradczym dotyczącym inwestycji finansowych i kapitałowych, konsultingowym, ale także w zakresie wykonywania aplikacji mobilnych oraz specyfikacji technicznej i dokumentacji. 

2014-06-10 Która gałąź grupy kapitałowej rozwija się najbardziej obiecująco? Handel algorytmiczny, inwestycje tradycyjne lub alternatywne, czy może nadal aplikacje mobilne oraz ich produkcja i wdrażanie?
Strategia Grupy Kapitałowej MBF zakłada harmoniczny i równomierny rozwój wszystkich spółek powiązanych, tak aby struktura przychodów była zrównoważona i zróżnicowana. Stąd też w ramach strategii rozwoju przyjęto plan aby zaangażowanie w spółkach celowych nie przekraczało 50% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

2014-06-04 Jak będzie wyglądał wynik spółki na półmetku 2014 roku? Czy pozew przeciwko Appswith.us i Łukaszowi Kunie oraz Radosławowi Paklikowskiemu został złożony także w sądzie angielskim? Co dzieje się z tą sprawą w sądzie polskim?
Spółka nie zdecydowała się do tej pory na oficjalną publikację prognoz finansowych stąd nie możemy także i w tym miejscu dzielić się informacjami na ten temat. Pozew przeciwko byłym członkom zarządu, tj. Radosław Paklikowski oraz Łukasz Kuna, którzy obecnie działają jak Pan zauważył także w spółce AppsWith.Us Ltd, został złożony w ubiegłym miesiącu w w warszawskim sądzie. Pozew w sądzie angielskim na razie nie jest wymagany i nic nowego nie wniesie (choćby z racji miejsca podejrzenia o popełnieniu przestępstwa). Obecnie warszawski sąd dokonuje oceny formalnej pozwu przeciwko panom Paklikowskiemu i Kunie. Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki - zobowiązany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – rozważa przygotowanie kolejnych wniosków.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu