pb.pl

Pytania dotyczące spółki STRZELEC

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-05-18 Czym dokładnie są "wartości niematerialne i prawne" które stanowią ponad 70% wartości księgowej spółki? Bardzo proszę o podanie przykładowych wartości mieszczących sie w tej definicji i posiadanych przez firmę
Wartości niematerialne i prawne zostały opisane w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2010. (patrz punkt 3.5.1 "Noty uzupełniające") zgodnie z nim na przedmiotową pozycję składają się - wartość firmy 93 671 tys. PLN - inne wartości niematerialne i prawne w kwocie 6 243 tys. PLN ( z czego: oprogramowanie komputerowe 1 884 tys. PLN oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 4 359 tys. PLN ) Jarosław Pudo, Dyrektor Finansowy Advadis S.A. 

2011-01-31 Panie prezesie, wielokrotnie deklarował Pan, że zwiększy Pan swojego zaangażowanie powyżej progu 5% do końca 2010r. Moje pytanie to: czy wywiązał się Pan z publicznie składanych deklaracji?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-16 Witam. Chciałbym się dowiedzieć 1.Czy spółka już uzbierała odpowiednią ilość środków do rozpoczęcia skupu swoich akcji. 2.Czy osoby które zapowiedziały zakup 5% akcji spółki w ciągu ostatnich 3 miesięcy zakupiły już choć 1 szt. akcji spółki Advadis?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-17 Jakie kroki nowy zarząd podejmie w celu podniesienia rentowności spółki? Obecnie przy obrotach za 2009 rok ponad 616 mln zl zysk netto to tylko ponad 2 mln zl i widać tendencję pogarszającą się. Czy wynajmowane hurtownie będą przejmowane na własność w celu zmniejszenia kosztów działalności? Czy będą przejęcia zupełnie nowych terytorialnie hurtowni? Czy realny ogólnopolski zasięg jest dalej celem strategicznym spółki? Kiedy spółka szacuje, że "skala wielkości" zacznie przynosić wymierne korzyści? Na co konkretnie mają być przeznaczone pieniądze z emisji obligacji? Dlaczego obniżono cenę obligacji z 1,25zl na 1zl? Kiedy spółka przewiduje ostatecznie emisję obligacji i pozyskanie kapitału? Dziękuję
(brak odpowiedzi) 

2010-08-11 Czy pojawialy sie juz jakies oszczednosciw firmie po zmianach na WZA i przejeciu spolki przez p. Brodowskiego?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-05 Prosze o interpretacje ostatniego komunikatu. czy akcje serii ,,j'' zostana dopuszczone do obrotu gieldowego czy nie?
Umorzenie przez KNF aneksu nr. 4 nie oznacza przerwania prac nad dopuszczeniem akcji serii J do publicznego obrotu. Procedura dopuszczenia akcji serii J jest w toku. W przyszłości bardzo prosimy o zadawanie pytań do spółki za pomocą formularza kontaktu znajdującego się na stronie http://www.advadis.com/relacje_inwestorskie/spolka/kontakty/zadaj_pytanie/ lub na adres e-mail [email protected]akmedia.pl  

2010-06-25 Prosze o ustosunkowanie sie do informacji p. Brodowskiego co do zmian w spółce.
(brak odpowiedzi) 

2010-05-24 Dlaczego spółka ma wyraźnie gorsze wyniki finansowe w I kw od swojego rywala z NC-Waspolu. Przychody spadły w obu przypadkach ale jeśli chodzi o zyski to Waspol je poprawia a w Advadisie zyski zamieniły sie w wyrażne straty. Czy w I kw nastąpiło pogorszenie ściągalności należności?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-04 Dlaczego spółka zrezygnowała z emisjii obligacji ?
Do emisji obligacji nie doszło z przyczyn formalno-prawnych. Nie porzucamy jednak tego tematu i możliwe, że w przyszłości będziemy chcieli do niego wrócić i przeprowadzić emisję obligacji na nieco zmienionych warunkach.  

2010-03-28 Bardzo prosze o podanie chociaż "miekkiej" oceny przychodów i zysków na 2010 (niekoniecznie w formie prognozy i konkretnych cyfr). Czy jest to możliwe? Czy jest w spółce osoba dbająca o odpowiednie postrzeganie firmy przez inwestorów ?
Status spółki publicznej sprawia, iż podawanie nawet „miękkiej” oceny wyników przyszłych okresów nie jest możliwe. Jeśli zaś chodzi o relacje inwestorskie spółki to do spraw z nimi związanymi jest oddelegowana specjalna jednostka.  

2010-03-28 Podobno okres dekoniunktury jest najlepszym okresem na przejęcia, a ADAVDIS w tak ważnym momencie "zasnął". Czy firma koncentruje się na poprawianiu zysku czy na poszerzaniu skali działalności?
Advadis nie zasnął. W chwili obecnej aktywnie działamy przede wszystkim w kierunku zwiększenia rentowności działalności Advadis. Rozwijamy się także organicznie. W kwestii przejęć od dłuższego czasu obserwujemy rynek i prowadzimy pewne rozmowy, jednak nie zostały one jeszcze sfinalizowane. Warto zaznaczyć, że przejęcia nie mogą następować za wszelką cenę i aby do przejęcia doszło warunki cenowe muszą być dla nas opłacalne .  

2009-11-23 W ostatnich raportach spółka pisze o niedowartościowaniu akcji na GPW. Skoro tak jest faktycznie, dlaczego zarząd nie weźmie się za porządne zakupy? Ponad połowa z nich nie posiada ani jednej akcji, a to może świadczyć, że w spółce dzieje się coś nie tak. Kiedy można spodziewać się uchwalonego ok. rok temu skupu akcji własnych? Cena ponoć atrakcyjna.
Zarząd Advadis działa obecnie w dwuosobowym składzie i obie osoby wchodzące w jego skład są akcjonariuszami spółki. Informacje o liczbie posiadanych przez nich akcji można znaleźć na stronie 10 raportu za III kwartał zachęcamy więc do jego lektury. Temat skupu akcji własnych był już w tym miejscu poruszany kilkukrotnie. Zarząd Spółki w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż w chwili obecnej wolne środki, które znajdują się w Spółce należy przeznaczyć na działalność operacyjną. 

2009-11-16 Kiedy ogloszenie wynikow po 3kw.
(brak odpowiedzi) 

2009-10-09 Skąd tak częste zmiany prezesów? Czy nadal państwo uważają że nie jest źle ?
Ostatnia zmiana prezesa była niezależna od spółki. Powodem rezygnacji Pana Grzegorza Waśniewskiego były ważne przyczyny osobiste.  

2009-09-22 co z obiecana konferencja prasowa po wynikach 2 kwartalu?
Nie zarejestrowaliśmy zainteresowania prasy większym spotkaniem. Spółka na bieżąco (zarówno telefonicznie jak i mailowo) odpowiada na wszystkie pytania dziennikarzy. Zdecydowaliśmy, że byłby to zbędny koszt.  

2009-09-01 Była emisja po 1,18 zł, były obietnice i piękne wizje. Zarząd zarabia 2 mln zł na rok, a akcjonariusze zostali z akcjami, których kurs wynosi 0,37 zł. Co zarząd na to?
Poziom zarobków zarządu nie odbiega od średniej w tego rodzaju spółkach. 

2009-09-01 Firma podała wyniki. Rośnie zysk operacyjny, czyli jest dobrze. Kiedy prezes pojawi się w mediach. wczesniej spółka obiecała, że tak będzie po wynikach półrocznych?
Owszem rozważamy możliwość udzielenia wywiadu telewizji TVMN CNBC Biznes. W wolnej chwili skorzystamy z zaproszenia telewizji. Jednak o wszystkich ważnych sprawach dotyczących naszej spółki informujemy Państwa na bieżąco w formie raportów, więc i w trakcie wystąpienia telewizyjnego nie powiemy nic o czym nasi inwestorzy już nie dowiedzieliby się bezpośrednio ze strony www.ads-sa.com.pl i www.gpwinfostrefa.pl oraz agencji informacyjnych; polecamy PAP. 

2009-08-13 W uchwałach podjętych na NWZA w dniu 26 marca 2009 roku mowa jest o sprzedaży przez spółkę sieci 5 sklepów detalicznych, oraz lokalu gastronomicznego. Na jakim etapie sprzedaży wspomnianych nieruchomości znajduje sie spółka i jaki zamierza osiągnąć z tego minimalny zysk?
Zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci 5 sklepów detalicznych zlokalizowanych w Krakowie, na zbycie których wyraziło zgodę NWZA w dniu 26 marca 2009 roku, została sprzedana na podstawie umowy z dnia 14 kwietnia 2009 roku Panu Maciejowi Krupińskiemu. Zbycie sklepów detalicznych jest wykonaniem przez Spółkę postanowień umowy sprzedaży akcji z dnia 5 września 2006 roku, którą Spółka (wówczas działająca pod firmą Sagittarius Strzelec) zawarła z Panem Maciejem Krupińskim. Zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Daszyńskiego 5, na zbycie którego również 26 marca 2009 roku uzyskano zgodę NWZA, została zbyta na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2009 roku.  

2009-08-11 Czy zapadły jakieś nowe wyroki sądowe w sprawach, w których Advadis jest stroną, np. z Finco?
Nie zapadły żadne nowe wyroki w sprawach, w których Spółka jest stroną, większość rozpraw zostało wyznaczonych na wrzesień 2009 roku. Rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa FinCo Group S.A. odbędzie się 17 września 2009 roku.  

2009-08-11 Kiedy odbędzie się planowana emisja obligacji zamiennych na akcje? Czy spółka wie już jakie hurtownie przejemie za ww emisję? Czy podpisano już jakieś przedwstępne umowy?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-10 Jak wygląda powiązanie kapitałowe Advadis z Santos Development?
Advadis posiada udziały w Santos Development Sp. z o.o., których wartość bilansowa na dzień 31.12.2008 wynosi 1 891 tys. zł.  

2009-08-10 Na rynku developerskim widać już ożywienie. Czy Advadis, akcjonariusz Santos Development, rozważa stworzenie ,,drugiej nogi biznesowej" na branży developerskiej czy raczej planuje sprzedaż z zyskiem ww udziaółw w developerze?
Advadis nie rozważa w chwili obecnej stworzenia „drugiej nogi biznesowej” w postaci działalności developerskiej. Inwestycja w Santos Development jest inwestycją kapitałową obliczoną na osiągnięcie zysku dla akcjonariuszy.  

2009-08-03 Spółka jako jedna z największych hurtowni w Polsce z całą pewnością monitoruje konkurencje. Jaką marżę uzyskują spółki podobne do Advadisu? I jak ma się do tego rentowność firmy Advadis?
Advadis osiągnął w pierwszym kwartale 2009 roku marżę brutto na poziomie ponad 13%. Co ważne zauważyć można wzrost marż, co w opinii Zarządu wynika z pozytywnych efektów synergii. Pragniemy podkreślić, iż przejęte podmioty nie uzyskiwały takich marż jako pojedyncze organizmy. Advadis osiąga marże na poziomie zbliżonym do podmiotów konkurencyjnych.  

2009-07-22 Spółka mówi o nowych przejęciach. Jakie przychody i zyski mają spółki którymi zainteresowny jest Advadis? Oczywiscie chodzi o wyniki przybliżone.
Advadis zainteresowany jest przejęciem podmiotów, które pomogłyby wzmocnić jego pozycję rynkową. Nie chcemy w tym miejscu i momencie wypowiadać się nawet na temat przybliżonych wyników tych podmiotów. Procesy związane z przejęciami znajdują się różnych etapach zaawansowania, stąd trudno nawet określić jakąś zamkniętą listę potencjalnych celów przejęć. Generalnie jednak interesujemy się szczególnie lokalnymi dystrybutorami, mającymi przy tym już ugruntowaną pozycję w swoim regionie.  

2009-07-22 Na stronie Waspolu (szkoda że nie advadisa) przeczytalem że jesteście 4 najwiekszą hurtownią alkoholu w Polsce. Kiedy spółka zamierza wskoczyć na podium?
Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby poprawiać pozycję rynkową firmy. Należy jednak pamiętać, iż nasi konkurenci również się rozwijają, tak więc nasze miejsce w tego rodzaju rankingach nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Przewagą naszej Spółki jest fakt, iż jesteśmy spółką giełdową. Zwiększa to naszą wiarygodność, jak również ułatwia ewentualne przejęcia kolejnych podmiotów. Jesteśmy więc przekonani, iż „wskoczenie na podium” jest tylko kwestią czasu, jednak nie jesteśmy w stanie wskazać terminu, kiedy to się zrealizuje.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu