pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-03 wszyscy inwestorzy proszą o przeprowadzenie kolejne emisji z prawem poboru po 1 grosz za obecną 1 akcję musi przypadać 100 nowych po 1 groszy
(brak odpowiedzi) 

2010-11-06 Czy strategią spółki jest ignorowanie inwestorów i nieodpowiadanie na pytania ?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-08 Czy wiadomo kiedy spółka zostanie przeniesiona na notowania ciągłe
(brak odpowiedzi) 

2010-07-18 Mam dość dużo akcji. Istnieje realna szansa, że kiedyś na nich zarobię? Jakieś konkretne umowy, kontrakty, plany na najbliższe miesiące?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-29 Czy Zarząd ma wizję naprawczą, której wdrożenie w określonym czasie z Mewy zrobi firmę, która przynosi zyski?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-06 Zgodnie z opublikowanym harmonogramem, akcje spółki miał być za 8 dni notowane po resplicie. Tymczasem spółka milczy jak zaklęta od czasu opublikowania komunikatu gppi o potrąceniu wierzytelnośći.
(brak odpowiedzi) 

2010-03-29 Czy jest szansa na uruchomienie na stronie mewy forum podobnie jak robią to inne spółki które mają problemy z PR?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-24 Bielizna z Czańca podbija Europę Jeden z najbardziej seksownych biznesów w Polsce urzęduje w pięciotysięcznym miasteczku nieopodal Bielska-Białej. Co na to Zarząd MEWY SA? Kiedy spółka podejmie jakieś sensowne działania? Co z procesem scalenia akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-02 W związku z publikacją sprawozdania skonsolidowanego za IV kwartał 2009 roku i przedstawionymi przez Zarząd wyjaśnienieami - wynika z tego, że Mewa nie ma żadnej kontroli nad Spółką GPPI. Czy w związku z tym nie powinna całkowicie wyłączyć Spółki GPPI ze swojego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ? W tym stanie co co Państwo sporządziliści jest dziwną hybrydą, jest nierzetelne i niezgodne ze stanwem faktycznym.
(brak odpowiedzi) 

2009-07-24 Jakie kompetencje związane z rynkiem finansowym posiadała spółka w momencie inwestowania w GPPI? Biorąc pod uwagę, że wcześniejsze giełdowe dokonania sprowadzały się do stałego generowania strat na dość prostym modelu biznesowym jakim jest sprzedaż damskiej bielizny w centrach handlowych (i to w czasie błyskawicznego wzrostu wydatków konsumpcyjnych), czy analizując inwestycje w GPPI, zarząd konsultował decyzję ze specjalistami w zakresie finansów, korzystał z usługg firm doradczych, księgowo-audytorskich (due dilligence). Czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od innych podmiotów doradzających przy transakcji z GPPI (odszkodowania)?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-24 Dlaczego Mewa jako większościowy akcjonariusz nie może zrobić porządku w GPPI? Przecież to w tej chwili spółka zależna od Mewy to nie lepiej zamiast rozwiązywać zawarte umowy (co będzie pewnie bardzo skomplikowane i długotrwałe) wymienić zarząd GPPI skoro jest skonfliktowany z większościowym udziałowcem?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-23 Kto jest odpowiedzialny za wejście w współpracę akurat z GPPI. Czy nie zrobiono żadnego rozpoznania co reprezentuje ta spółka zanim powierzono jej pieniądze akcjonariuszy? Czy zarząd zdaje sobie sprawę że właśnie przez takie lekkomyślne działania akconariusze nie mają żadnych szans na jakikolwiek ruch,a widok setek milionów akcji do sprzedaży za 1 grosz nie jest widokiem budującym w sytuacji gdy cały rynek idzie w górę?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-23 Jakie zarząd ma plany co do przyszłości spółki skoro biznes podstawowy jest od dawna nierentowny i wejście w wierzytelności też okazało się klapą. Może lepiej oddać akcjonariuszom pieniądze z ostatniej emisji (poprzez np. wezwanie na własne akcje) skoro leżą one bezczynnie na kontach?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-23 Czy w związku z niepowodzeniem w negocjacjach plany przejęcia innych spólek zostały zmienione? Czy planują jednak Państwo realizować ten cel emisji?
Walne Zgromadzenie Spółki w grudniu 2008 uchwaliło zgodę na zmianę celów emisyjnych i inwestowanie w inne branże. Wobec niestabilnej sytuacji na rynku oraz trwającego sporu z trzema akcjonariuszami GPPI (i Mewy) Zarząd Mewa SA podchodzi z dużą ostrożnością do decyzji o dalszym inwestowaniu. Józef Kiszka 

2009-07-21 Czy spółka może wyjaśnić akcjonariuszom jaki jest stan inwestycji w GPPI i ile pieniędzy spółka straciła do tej pory oraz kto ponosi personalną odpowiedzialność za taki stan rzeczy?
Mewa nic nie straciła. Inwestycja w polegała na objęciu 43,8 % akcji uprzywilejowanych GPPI SA (spółki zajmującej się windykacją długów) w zamian za 8,7 % akcji Mewa SA. Decyzję podjęło WZ w grudniu 2008 w oparciu o dobre perspektywy tej branży wobec rosnącego kryzysu finansowego, a także niezłe wyniki GPPI, spółki z NewConnect-u. Zarząd Mewy przekazał do GPPI kwotę 2.388 tys. zł w okresie marzec - maj br. w postaci pożyczki oraz objęcia obligacji. Uzgodnione z GPPI terminy zwrotu środków: grudzień br. 2.250 tys. zł plus odsetki, luty 2010 - 138 tys. zł plus odsetki. Obecnie wobec krytycznej oceny wyników GPPI oraz pracy Zarządu tej spółki - Zarząd Mewa SA podjął kroki w kierunku wycofania się z ww. wymiany akcji oraz zapewnienia odzyskania przekazanych środków do GPPI. Józef Kiszka  

2009-07-10 Dlaczego Mewa nie dokonała przejęć spółek za pieniądze z emisji?
O wynikach negocjacji z przedstawicielami potencjalnych podmiotów do przejęć raportowaliśmy akcjonariuszom: generalnie do przejęć nie doszło z powodu dużej rozbieżności (głównie) cenowej przy spadających wycenach na rynku kapitałowym. Józef Kiszka wiceprezes Zarządu 

2009-07-10 Kiedy mewa planuje przeprowadzić scalenie akcji?
Działania władz giełdy i presja na resplit - w opinii wielu ekspertów - nie mają podstaw prawnych, jednak ewentualne wykluczenie akcji Mewy z obrotu publicznego jest zagrożeniem dla akcjonariuszy Spółki. W tym kwartale Zarząd przedstawi plan działań obejmujący m.in. zwołanie NWZ w tej sprawie. Józef Kiszka, wiceprezes Zarządu 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu