pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-11-08 Czy wniesienie znaków towarowych do spółki Arteta będzie wiązało się z ich wyceną i następnie amortyzacją? A w konsekwencji przyniesie spółce także korzyści podatkowe? Jeżeli tak, to dlaczego spółka nie wspomina o tym w raportach bieżących komunikujących transakcję?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-27 Dlaczego spółka została wycofana z notowań ciągłych? Czy jest planowane podjęcie kroków, by powrócić do notowań ciągłych?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-21 Do kogo skierowana jest emisja prywatna - instytucji finansowych, prezesa?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-15 Witam ponownie, czy spolka zalezna Agrovita jest rentowna ? jakie byly jej wyniki finansowe za Q1'09r i jaka jest strategia na najblizszy okres. dziekuje
(brak odpowiedzi) 

2009-06-13 Jak Zarząd ocenia ostatnie dynamiczne wzrosty walorów na giełdze i czemu jedyny znaczacy akcjonariusz finansowy AIG TFI zmniejszył swój stan posiadania akcji <5%?
Cieszy nas dynamiczny wzrost akcji Mispol zważywszy, na fakt iż jeszcze tak niedawno na łamach Gazety Giełdy PARKIET Przewodniczący Rady Nadzorczej mówił o ich niedoszacowaniu. Jesteśmy zadowoleni, że inwestorzy dostrzegli znaczne niedowartościowanie akcji naszej spółki, które do tej pory nie skorzystały z odreagowania kursów na giełdzie. Mamy nadzieję, iż utrzymujący się (wprawdzie jest to trend tygodniowy) kurs będzie miał ciągłą tendencje zwyżkową i osiągnie wartosc kilkunastu złotych. Jeżeli chodzi o zmniejszenie stanu posiadania akcji AIG TFI – jest to decyzja zarządzających tymi funduszami i tylko oni mogą zaprezentować podłoża tej decyzji.  

2009-05-18 Spółka aktualnie nie posiada dominującego akcjonariusza. Czy są podmioty na rynku, które deklaruja chęć przejęcia, konsolidacji bądź współpracy w ramach partnerstwa strategicznego ?
W strukturze akcjonariuszy MISPOLu nie ma pojedynczego podmiotu, który posiadałby akcje dające dominującą pozycję. Zważywszy jednak na skład akcjonariatu na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jesteśmy przekonani, iż akcjonariusze-założyciele wciąż są w posiadaniu łącznie znacznego pakietu. Jednocześnie zgodnie z deklaracją Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawionej w wypowiedzi w Gazecie Giełdy PARKIET, nie jest on skłonny sprzedawać swoich akcji. Taką ewentualność mógłby rozważyć, gdy akcje byłyby warte kilkanaście złotych. Jeżeli chodzi o przejęcia innych firm, to wciąż prowadzimy prace w tym zakresie jednak obecne spowolnienie gospodarcze oraz sytuacja rynkowa, nie sprzyja tego typu aktywności.  

2009-05-18 Ostatnio na łamach Gazety Puls Biznesu prezes M. Piątkowski określał bieżącą wartość akcji na giełdzie jako niedoszacowane. Jaka Państwa zdaniem powinna być godziwa bieżąca wycena walorów wyceniająca bieżącą sytuację gospodarczą jak i finanse spółki. Dziękuje
Celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizację korzyści dla właścicieli, stworzenie wartości dla akcjonariuszy. Zważywszy na historię kursów akcji Mispolu (w szczytowym okresie hossy, w 2007 kapitalizacja była blisko 310 mln zł, kurs sięgał nawet powyżej 24,00 pln) w obecnej sytuacji akcje rzeczywiście są niedowartościowane (kurs 3,50). W obecnym czasie odczuliśmy spowolnienie gospodarcze, trudne warunki na rynku mięsa, świński dołek, podwyżki cen opakowań (z uwagi na wysoki kurs euro) ale powoli zaczynamy oczuwać poprawę sytuacji związanej z perturbacjami na rynku walutowym oraz spowolnienieniem. Udało nam się wprowadzić podwyżki cen naszych wyrobów co spowodowało wzrost sprzedaży. Niemniej jednak naszym zdaniem kurs sięgający kilkunastu złotych dla naszych walorów bylby dla nas ceną odpowiednią.  

2009-05-11 czy mispol bedzie miał nowe kontrakty?co z finansami spółki?
Zainteresowanie naszymi produktami w kraju jak i zagranicą nie spada. Nowi, potencjalni kotrahenci zagraniczni kontaktują się z nami, pytają o produkowane w całej Grupie Kapitalowej wyroby. Począwszy od karmy dla zierząt poprzez przede wszystkim pasztety i konserwy mięsne, produkty warzywne na convenience food kończywszy. Nie ukrywamy, nasze możliwości są duże. Odnowienie parku maszynowego w 2008 roku w zakładach spowodowało zwiększenie naszych mocy. Dotychczasowe podpisane kontrakty z JMD, Tesco, MGB Group to umowy długoterminowe. Nie zapominajmy również o zakładzie na Białorusi oraz dużych możliwościach rynku rosyjskiego. Rok 2009 chcemy poświęcić na zdobywanie nowych kontraktów jednoczenie poprawiając rentowność dotychczasowych. W tym roku spodziewamy się utrzymania przychodów na poziomie ubiegłorocznym. Wysokie koszty zakupu opakowań oraz surowca, spowodowane wysokim kursem euro miały między innymi wpływ na ubiegłoroczną stratę. Teraz liczymy na poprawę. Mamy nadzieję, że unormuje się sytuacja na rynku wieprzowiny, to pozwoliłoby wypracować wyższą rentowność.  

2009-05-11 Od dluższego czasu posiadam Państwa walory. Przy nadarzających się okazjach dokupuję akcje. Martwi mnie natomiast to, że w skali ostatniego roku każdy miesiąc/kwartał kończy się obniżeniem wartości akcji. Kiedy i jak zamierzacie odzyskać trwałą możliwość generowania zysków na poziomie operacyjnym i netto tak aby przekonac akcjonariuszy do zwiazania sie na dluzej z firma Mispol ? Czy nie lepiej porozumiec sie np.z Pamapolem i stworzyc wieksza firme zdalna powalczyc szerzej na miedzynarodowych rynkach?
Należy zwrócić uwagę na trudne warunki na rynku mięsa i opakowań aluminiowych (wysoki kurs euro) ponieważ to wysokie koszty zakupu opakowań oraz surowca miały między innymi wpływ na ubiegłoroczną stratę. Zarząd prowadzi działania zmierzające do redukcji kosztów. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy restrukturyzację. Ma to nam przynieść 1,4 mln oszczędności rocznie. Teraz liczymy na poprawę. Dodatkowo podobnie jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie mamy nadzieję, że unormuje się sytuacja na rynku wieprzowiny, to pozwoliłoby wypracować wyższą rentowność, zredukować koszty. Renegocjujemy również umowy handlowe. Przy okazji proszę również zwrócić uwagę, iż ww. trudna sytuacja w dywizji mięsnej naszej działalności nie znajduje odzwierciedlenia w bardzo dobrej sytuacji w dywizji karmy dla zwierząt domowych, która stanowi obecnie około 40% naszej sprzedaży. W tej części osiągamy bardzo dobre wyniki finansowe. Obecnie spodziewamy się, że poprawy na rynku wieprzowiny (wzrasta pogłowie trzody chlewnej, co przyczynia się do spadku cen surowca wieprzowego), co będzie wiązać się z istotną poprawą naszych wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Pragnę zwrócić również uwagę na naszą aktywność na rynkach zagranicznych. Obecnie prawie nasze produkty są sprzedawane na wielu rynkach eksportowych, żeby tylko wskazać główne: Czechy, Słowacja, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemy, Belgia, Demokratyczna Republika Kongo, Węgry, Rumunia, Macedonia. Obecnie przychody ze sprzedaży poza Polską stanowią ponad 1/3 sumy naszych przychodów. W zakresie planów rozwoju ekstensywnego, czyli przez przejęcia, trudno nam się w chwili obecnej wypowiadać, jako, że sytuacja rynkowa nie sprzyja temu rodzaju aktywności. Tym niemniej wciąż prowadzimy prace w tym zakresie.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu