pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-01-13 Proszę o informację jak (i na jakiej podstawie) Zarząd Spółki ocenia szansę na odzyskanie zaległych należności za prace na Stadionie Narodowym (dla Hydrobudowy) - kwota około 1,25 mln zł?
Zarząd Małkowski-Martech S.A. zamierza odzyskać środki zaangażowane w budowę Stadionu Narodowego w dwojaki sposób: 1. W części przypadającej na jednego z członków konsorcjum (GW) tj. Alpine Construction Polska Sp. z o.o. w wysokości 305 tys. W chwili obecnej Spółka przygotowuje dokumentacje, która jest wymagana przez generalnego wykonawcę. Na odzyskanie środków od drugiego członka konsorcjum czyli Hydrobudowy S.A. nie ma co liczyć. Spółka ta jest w upadłości likwidacyjnej. 2. Całą kwotę, tj. 903 tys, można też odzyskać od inwestora tj. od Skarbu Państwa, którego reprezentuje w tym przypadku NCS-rozliczenia (łącznie z kwotą o której mowa w pkt. 1) na podstawie artykułu 647(1) Kodeksu Cywilnego, mówiącego o solidarnej odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy i Inwestora wobec podwykonawców. Spółka została zgłoszona jako podwykonawca przy budowie Stadionu Narodowego. W chwili obecnej Spółka przygotowuje dokumentacje, która jest wymagana przez inwestora. Jednakże ocena tych dokumentów przez prawników NCS i Prokuratorii Generalnej jest bardzo arbitralna co spowodowało, że już dwu krotnie nie udało się podpisać porozumienia przed Sądem. Zarzuty podnoszone przez prawników NCS-rozliczenia są całkowicie niezasadne. W dniu 17.01.2012 dojdzie do spotkania między Prezesem NCS-rozliczenia a Zarządem Spółki, na którym definitywnie mają zostać podjęte decyzje o sposobie zaspokojenia roszczeń Spółki. Kwota 341 tys. stanowi gwarancję usunięcia wad i usterek i jest zatrzymana na okres 39 miesięcy od 30.04.2012 roku czyli do 31.07.2015 roku. Można by ją odzyskać wcześniej uzyskując gwarancję bankową na tą kwotę ale różnice interpretacyjne prawników prawdopodobnie spowodują, że kwota ta jest nie do odzyskania przed 31.07.2015. Na spotkaniu z podwykonawcami dnia 08.01.2013 Prezes NCS-rozliczenia Pan Prymas potwierdził bieg tej gwarancji od 30.04.2012 do 31.07.2015 oraz odpowiedzialność Skarbu Państwa za te zobowiązania. W przypadku braku porozumienia z Generalnym Wykonawcą i z NCS Spółce pozostanie proces sądowy, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostanie przez nią wygrany. Dlatego nie rozumiemy postępowania Inwestora, który naraża się na poniesienie znacznych kosztów procesowych oraz odsetek gdzie w przypadku ugody sądowej kosztów tych Inwestor (Skarb Państwa) nie poniósłby.  

2011-11-24 Spółka poprawia sukcesywnie wyniki po II kw. 2011r ma już dwukrotnie lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2010r. jednak kurs uporczywie pozostaje bez zmian. Jedną z głównych wad jest tu bardzo słaba płynność akcji. Czy zarząd planuje jakieś działania w tym kierunku ?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu