pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-09-05 Czy są jakieś powody wstrzymania skupu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-05 Dlaczego na stronie www.monnari.com.pl jako ostatnią kolekcję spółka prezentuje kolekcję wiosna-lato 2009 ? Czy spółka będzie wprowadzała nowe kolekcje i czy zamierza aktualizować stronę www ?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-14 Czy znany jest już termin rozprawy w sądzie o zmianę upadłości likwidacyjnej na układową?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-27 Jak długo akcje MONNARI TRADE będą jeszcze notowane na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-27 Dlaczego due dilligence trwa tak dlugo? Spolki z tak nieskoplikowana struktura i profilem dzialanosci sa audytowane bardzo szybko, Monnari nie jest koncernem naftowo-wydobywczym! Czy CRG uzaleznilo swoja inwestycje w MON od wczesneijszego zredukowania zadluzenia ? Czy to jes warunke ktorego spolka nie potrafi spelnic i dlatego augyt "trwa" rzekomo tak dlugo?!
(brak odpowiedzi) 

2009-08-21 Jaka była propozycja domniemanego "ukladu" ze strony Monnari? Jaka była w ogóle realność i możliwość zaakceptowania przez wierzycieli warunkow Monnari? Czy pojawienie się rzekomego zainteresowania ze strony funduszu CRG bylo tylko zagraniem na zwłokę?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-20 Co się stanie z akcjami posiadanymi przez drobnych inwestorów po likwidacji spółki?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-20 Czy będzie nowy prezes i od kiedy?
Na dzień dzisiejszy Spółka nie posiada informacji, które pozwoliłby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie, Spółka niezwłocznie poinformuje rynek. 

2009-08-18 Zarząd Monnari Trade nie będzie składał zażalenia na decyzję sądu o upadłości likwidacyjnej, ale ma nadal nadzieję na przeprowadzenie procesu układowego z wierzycielami - podała agencja ISB. Proszę mi wytłumaczyć, w jaki sposób spółka chce zamienić upadłość likwidacyjną na układową po uprawomocnieniu się decyzji o likwidacji. Czy prawo dopuszcza taką możliwość?
Zgodnie z treścią wczoraj opublikowanego stanowiska Zarządu Sąd dopuszcza zmianę trybu postępowania z trybu upadłości polegającego na likwidacji majątku Spółki na tryb upadłości z możliwością zawarcia układu. Jest jednak zbyt wcześnie, aby obecnie przedstawiać jakiekolwiek szczegóły propozycji układowych. 

2009-08-18 CZY CRG Capital może ciągle zainwestować w Monnari pomimo upadłości?Czy istnieje taka możliwość?
Wydanie przez Sąd Postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki nie przekreśla możliwości ewentualnej decyzji inwestycyjnej CRG Capital. 

2009-08-14 Czy prezes złoży odwołanie do sądu w sprawie upadłości?
Na obecną chwilę Spółka nie posiada żadnych informacji o odwołaniu od decyzji sądu. Proszę rozróżnić Spółkę od jej organu – Zarządu. Zapewniamy Państwa, że Spółka w miarę swoich możliwości będzie na bieżąco informować Akcjonariuszy o aktualnej sytuacji.  

2009-07-29 Ile może potrwać plus minus drugi etap badania due diligence. Czy jest szansa, że zakończy sie do końca sierpnia?
Cały proces due diligence ma potrwać kilka tygodni. Zakończony został pierwszy etap badania, który przebiegł szybko i sprawnie. Spółka jest w trakcie drugiego etapu procesu, którego czas trwania jest trudny do określenia. Szybkie przeprowadzenie audytu jest sprawą kluczową z uwagi na to, że od jego końcowego wyniku uzależniona jest decyzja inwestycyjna CRG Capital. 

2009-07-21 Czy banki mogą sprzedawać akcje imienne?
W Statucie Spółki nie ma ograniczeń co do zbywalności akcji imiennych uprzywilejowanych. Spółka nie posiada informacji, czy akcje imienne uprzywilejowane należące do dominujących akcjonariuszy są zabezpieczeniem kredytów.  

2009-07-20 Czy banki mogą sprzedawać akcje imienne uprzywilejowane?
W Statucie Spółki nie ma ograniczeń co do zbywalności akcji imiennych uprzywilejowanych. Spółka nie posiada informacji, czy akcje imienne uprzywilejowane należące do dominujących akcjonariuszy są zabezpieczeniem kredytów.  

2009-07-11 Dlaczego banki sprzedają akcje na rynku głównym {dołując w ten sposób kurs}, a nie poza rynkiem w transakcjach pakietowych? Ile jeszcze czasu mogą sprzedawać i jakie ilości ?
Postawione przez Państwa pytania powinny być skierowane do banków, a nie bezpośrednio do Spółki. Dlatego też pomimo chęci udzielenia odpowiedzi na nie, nie możemy odpowiedzieć w imieniu banków dokonujących ww. transakcji.  

2009-07-09 Czy w lipcu można się spodziewać koniec audytu? Czy potrwa on dłużej?
Tak jak Spółka informowała wcześniej proces due diligence jest w toku i potrwa kilka tygodni. Czas trwania audytu jest dla Spółki sprawą priorytetową z uwagi na to, że ewentualna decyzja inwestycyjna CRG Capital jest uzależniona od jego końcowego wyniku.  

2009-07-03 Kiedy może być przeprowadzony najwcześniej audyt, ile on trwa i czy będzie najpierw jakiś komunikat na ten temat?
Spółka CRG Capital rozpoczęła proces due diligence. Przewidywany czas trwania audytu to kilka tygodni. Raport bieżący będzie dotyczył końcowej informacji na temat wyników audytu i ewentualnej decyzji inwestycyjnej CRG Capital.  

2009-07-02 Jestem agentem firmy włoskiej dostarczającej tkaniny spółce. Czy firma będzie w stanie zapłacić przed dostawą za tkaninę zamówioną na sezon jesienno-zimowy. Od dłuższego czasu nie mogę się skontaktować z osobami z firmy Pabia z którymi dotychczas współpracowałam. Liczę na szybką i konkretną odpowiedź
W celu sprostowania pragniemy nadmienić, że Pabia jest marką, a zespół osób zajmujących się nią jest częścią struktury organizacyjnej spółki „MONNARI TRADE” S.A. W obecnej chwili, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że zapłata zostanie uiszczona przed dostawą. Spółka jest w trudnej sytuacji. W chwili obecnej trwa proces restrukturyzacji. Spółka CRG Capital rozpoczęła proces due diligence. Zdajemy sobie sprawę, że nasze kłopoty finansowe dotknęły bezpośrednio także inne podmioty gospodarcze, w tym także wspomnianą włoską spółkę. Zrobimy wszystko, aby w jak największym stopniu zaspokoić wszystkich naszych kontrahentów, stąd podjęte działania naprawcze. Jesteśmy przekonani, że normalne działanie firmy i zawarcie układu z wierzycielami, pozwoli nam wszystkim jak najlepiej wyjść z obecnych zatorów płatniczych.  

2009-06-28 Kiedy zaczną się rozmowy z inwestorem finansowym?
Zarząd od kilku miesięcy prowadzi rozmowy na temat ewentualnej inwestycji z kilkoma potencjalnymi inwestorami. Spółka, w raporcie bieżącym nr 31/2009 z dnia 12.06.2009, poinformowała rynek o otrzymaniu od jednego z podmiotów - CRG Capital pisma potwierdzającego zainteresowanie Spółką. Wielkość i struktura inwestycji w granicach 5-10 milionów EUR jest uwarunkowana przeprowadzeniem jak najszybszego audytu i stworzeniem obszernego planu restrukturyzacyjnego. 

2009-05-21 Szanowni Państwo W komunikacie bieżącym nr 15/2009 r. z 24.02.2009 r. Monnari Trade S.A. informuje inwestorów o złożonym wniosku o upadłość likwidacyjną przez Roy S.A. Monnari Trade S.A. mocno zaangażowała się kapitałowo w Roy S.A. - łączna kwota 11,9 mln zł, tzn. 1. obligacje w kwocie 8,9 mln zł 2. udzieliła gwarancji bankowej na rzecz centr handlowych Roy S.A. w wysokości 1,0 mln zł 3. wpis hipoteczny na nieruchomości Monnari na rzecz banku, którego Roy S.A jest dłużnikiem z tytułu kredytu obrotowego - 2,0 mln zł Ponadto w raporcie informuje, że Roy S.A. nie należy do Grupy Kapitałowej Monnari. Jednak spółka Monnari w raporcie nr 31/2008 z 16 lipca 2008 r. informuje o spełnieniu warunków umowy inwestycyjnej przez Roy S.A. , zgodnie z którymi Monnari miało objąć za gotówkę nową emisję akcji Roy S.A. za kwotę cenę 1,7 mln zł. Jednak do objęcia akcji podobno nie doszło, więc nie należało konsolidować sprawozdań finansowych ? Proszę o odpowiedź: 1.Dlaczego spółka Monnari Trade nie zrealizowała umowy inwestycyjnej dot. objęcia akcji nowej emisji Roy S.A., skoro 16 lipca 2008 r. poinformowała w raporcie bieżącym, że Roy S.A. zrealizował umowę inwestycyjną ? 2.Jeśli przyczyną byłą trudną sytuacja finansowa Roy S.A., dlaczego wcześniej spółka nie podejmowała działań zmierzających do wcześniejszego wykupu krótkoterminowych rocznych obligacji przez Roy S.A. ? Obligacje były nabywane w 4 transzach w 2008 r. (kwiecień, lipiec, sierpień, październik 2008). Dlaczego Monnari Trade objęło kolejną emisję obligacji Roy S.A. w październiku 2008 skoro sytuacja finansowo - majątkowa spółki Roy S.A. była trudna ? 3. Dlaczego w związku z trudną sytuacją Roy S.A. spółka Monnari nie utworzyła odpisów aktualizujących już w III kwartale 2008 r. lecz dopiero w korekcie raportu za IV kwartał 2008 r. ? 4.Jak funkcjonuje nadzór właścicielski w ramach GK Monnari Trade i jak wyglądają procedury kontroli finansowej spółek niepowiązanych, w których znacznie zaangażowana jest Monnari ? Dlaczego spółka Monnari przy tak dużym zaangażowaniu w obligacje nie podjęła intensywnych działań zmierzających do kontroli decyzji w Roy S.A. (np. poprzez przedstawiciela w radzie nadzorczej) Czy były prowadzone kalkulacje oceniające ryzyko tej inwestycji i porównanie z alternatywnymi sposobami zaangażowania kapitału ? 5.Dlaczego Spółka wcześniej w 2008 r. nie informowała inwestorów o zakupie obligacji w transzach, dopiero gdy stwierdziła, że należy utworzyć odpis na całą inwestycję w Roy S.A. i powiadomić giełdę ? Spółka dopiero wtedy podała, że aktywa (dot. Roy S.A.) uznane zostały za znaczące i przekraczały 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta ? Z poważaniem Waren Kowalski Inwestor giełdowy
Szanowny Panie, Potwierdzam informacje, że nie doszło do nabycia akcji Roy S.A. Ad.1 Spółka „MONNARI TRADE” S.A. nie zrealizowała umowy inwestycyjnej dot. objęcia akcji nowej emisji Roy S.A., ponieważ nie spełniły się inne przesłanki umowy, a w raporcie nr 31 z 16 lipca 2008 r. Spółka poinformowała, że Roy S.A. zrealizował dwa podstawowe warunki umowy inwestycyjnej. Ad 2. i ad. 3 Sytuacja finansowa Roy S.A. jest pochodną pogłębiania się kryzysu gospodarczego w Polsce w pierwszych miesiącach 2009 r., dlatego Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. nie podejmował działań zmierzających do wcześniejszego wykupu krótkoterminowych rocznych obligacji przez Roy S.A. w 2008 r., oraz nie dokonał zakupu akcji tej spółki, co wiązałoby się z kosztem w wysokości 1,7 mln zł. O fakcie negocjacji Spółka informowała w raportach kwartalnych: „Jednak z uwagi na pogłębiający się kryzys, Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. podjął decyzję o zmianie umowy inwestycyjnej i prowadzi w tej sprawie negocjacje. W związku z tym, nie objęto ww. akcji i nie przeprowadzono konsolidacji spółki „ROY” S.A.” 4. Nadzór właścicielski w ramach Grupy Kapitałowej „MONNARI TRADE” S.A. spełnia Zarząd Spółki Dominującej. 5. Kapitały własne Spółki na 30 września w 2008 r. wynosiły 103,6 mln zł i były dużo wyższe niż obecnie. Transakcja nabycia obligacji Roy S.A. z I półrocza ub. r. jest zaprezentowana w raporcie półrocznym za 2008 r. Obligacje Roy S.A. zostały zabezpieczone.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu