pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-12-08 Jaki jest wpływ słabego złotego na wynik netto -1. korzystny -2. niekorzystny -3. neutralny? Jaki procent sprzedaży stanowi eksport?
Biorąc pod uwagę : - stosunkowo mały udział eksportu w sprzedaży Spółki ( 6-10%), - wykorzystywanie w procesach produkcji głównie krajowych surowców i półproduktów, Możemy powiedzieć , że kurs złotego wobec walut innych krajów jest dla nas neutralny. 

2011-11-20 Czy spółka może zadeklarować wypłatą dywidendy za br. w związku z wypracowaniem obiecanego zysku z działalności operacyjnej?
Biorąc pod uwagę : - zmienną sytuację na rynkach finansowych przekładającą się na możliwości pozyskania kredytów, - dużą niepewność przedsiębiorców przekładającą się na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w ostatniej chwili, Zarząd Spółki nie może w chwili obecnej wypowiedzieć się o swojej propozycji podziału zysku wypracowanego w 2011 roku. 

2011-06-09 wczoraj i dzisiaj tj. 8 i 9ego czerwca nie doszło do żadnej transakcji. W jakim celu spółka płaci animatorowi, który kompletnie nic nie robi? Czy nie trzeba zmienić animatora albo przenieść spółkę do notowań jednolitych skoro rozpiętość między ofertami kupna i sprzedazy wynosila 20 gr czyli ok 8%?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-26 Dziwi mnie polityka MOJ i jego dominującego akcjonariusza.Nie rozumiem dlaczego nikt nie myśli o rozwoju Spółki u którego podstaw leży zdynamizowanie przyrostu kapitałów własnych.Czyzby nie było pomysłu na rozwinięcie rentownej produkcji?.Czyzby nie można było znaleźć niszy na rynkach zbytu,która umożliwiałaby wzrost Spółki?.O kapitał na takie pomysły nie trzeba by sie martwić.Przy tak niskim poziomie zadłużenia Spółki emisja nowych akcji z prawem poboru na pewno byłaby objęta.Tymczasem firma tkwi w letargu wykazując coraz to gorszą rentowność swojej produkcji i nikt zdaje sie tym nie przejmować.
(brak odpowiedzi) 

2011-01-24 Proszę wyjaśnić sytuacje prawna pakietu akcji Fasingu. Czy na WZA prawo z tych akcji będzie wykonywał Fasing czy też bank udzielający zastawu?
W związku z zawarciem przez Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. umowy zastawu rejestrowego na akcjach Spółki MOJ S.A. informujemy , że Zarząd MOJ S.A. otrzymał informację iż w/w umowa nie zawiera zapisów uprawniających zastawnika- Bank - do wykonywania praw korporacyjnych przysługujących zastawcy w tym prawa wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu .Przedmiotowe prawo wykonywania głosu mogło by przysługiwać zastawcy tylko i wyłącznie gdyby takie uprawnienie przewidywała czynność prawna – w niniejszym przypadku umowa zastawu – vide art.340§§ 1 i 2 k.s.h.” 

2011-01-03 O co chodzi z tym zakupem ziemi? Jak na tym zarobić i kiedy?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-19 czy spolka zamierza powrocic do dobrego zwyczaju wyplacania dywidendy ?? nie widze powodu do zostawiania zysku w spolce ktora ma problemy z pozyskiwaniem nowych zlecen a zatem nie potrzeba jej kapitalu obrotowego
Zarząd nie odstąpił od deklaracji złożonej w „Prospekcie emisyjnym” dotyczącym występowania do WZA MOJ S.A. o przeznaczanie 50% wypracowanego zysku na dywidendy dla akcjonariuszy. Warunkiem składania wniosku jest wypracowanie zysku na sprzedaży. 

2009-06-01 Jestem akcjonariuszem Moj-a. Czy zarzad ma propozycję /pomysł na podział zysku za 2008 rok? Czy będzie dywidenda? A moze warto zastanowić się nad skupem akcji własnych w związku z mocną przeceną Moja w bessie, a takze słabym odreagowaniem kursu ewentualnym splitem dla poprawienia dramatycznej płynności akcji? Chciałbym widzieć sens bycia drobnym akcjonariuszem Moja.
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję , że : - Zarząd MOJ S.A. rekomendował ZWZA wypłatę dywidendy za 2008 rok w kwocie 0,05 zł / na akcję. Dywidenda została wypłacona w dniu 06.08 br. - w celu poprawy płynności Spółka weszła do Programu Wspierania Płynności na GPW, - o wszelkich decyzjach Zarząd informuje zgodnie z obowiązującym prawem w formie raportów bieżących i na własnej stronie internetowej www.moj.com.pl. Z poważaniem, Jerzy Góra Pełnomocnik Zarządu ds.Relacji Inwestorskich i Analiz 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu