pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-07-01 Kurs spółki znajduje się w trendzie spadkowym - jak z resztą cała grupa powiązana z budownictwem.Czy nie rozważają Państwo skupu akcji własnych?
Grupa Mercor nie rozważa skupu akcji własnych. Nie widzimy także przesłanek w samej Spółce do spadku kursu. Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe za rok obrotowy 2011/2012 - przy podobnym do ubiegłorocznego poziomie sprzedaży zysk Grupy wzrósł się o 44%. Jesteśmy oczywiście powiązani z branżą budownictwa, ale sektor w którym działamy - bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - dzięki ścisłym regulacjom prawnym, jest dużo bardziej odporny na wahania koniunktury i charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. Nasza branża również rośnie szybciej niż rynek budowlany, na co wpływają m.in. unijne regulacje dotyczące bezpieczeństwa.  

2011-12-19 Jaki jest stopień dywersyfikacji odbiorców GK Mercor?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-28 Czy ciągłe spadki kursu akcji to czysta spekulacja,czy bardzo zła sytuacja finansowa w spółce ?
Informacje o sytuacji finansowej Spółki są publikowane zgodnie z obowiązującym prawem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów od początku roku obrotowego (tj. od kwietnia 2011) Mercor SA prezentuje także informacje o nowych pozyskanych zamówieniach oraz o miesięcznych przychodach ze sprzedaży. Dodatkowo na naszej stronie internetowej dostępne są prezentacje odnoszące się szerzej do bieżącej sytuacji biznesowej Grupy Mercor. Taki pakiet danych pozostawiamy do subiektywnej oceny Akcjonariuszy. Samej Spółce trudno oceniać indywidualne decyzje i zaliczać je do spekulacji lub nie. Jeśli chodzi o perspektywę Zarządu, obecny kurs giełdowy Mercor SA w jego opinii nie oddaje rzeczywistej wartości akcji Spółki. Nie odzwierciedla też jej biznesowej sytuacji. Grupa Mercor pozyskuje nowe zamówienia i realizuje sprzedaż na dobrym poziomie, o czym od kwietnia br. zaczęliśmy regularnie co miesiąc informować inwestorów za pośrednictwem raportów bieżących, dostępnych dla wszystkich uczestników rynku. W ostatnim okresie obrachunkowym (raport roczny za okres 1.01.2010-31.03.2011 opublikowaliśmy w dniu 17.06.2011) wypracowaliśmy znaczące oszczędności, zwłaszcza w kosztach ogólnego zarządu. Relacja zadłużenia do kapitałów własnych Spółki od dłuższego czasu utrzymuje się na stabilnym, bezpiecznym poziomie. Na satysfakcjonującym poziomie jest także cash flow. Zwracamy uwagę na te rzetelne, biznesowe parametry, ponieważ to one są z perspektywy Zarządu podstawą do oceny sytuacji Spółki. Zapraszamy do naszego działu Relacji Inwestorskich po szczegółowe dane, raporty okresowe http://www.mercor.com.pl/page,pli2,id,149,Raporty_okresowe.html i bieżące http://www.mercor.com.pl/page,pli2,id,168,Raporty_biezace.html oraz prezentacje http://www.mercor.com.pl/page,pli2,id,173,Prezentacje.html  

2011-06-09 Czy stan akcjonariatu jest tali sam jak w dniu 15-09-2010 ? Czy nastąpiły zmiany?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-06 Czy zdaniem zarządu obecna wycena akcji Mercor na poziomie 13-14 zł odzwierciedla rzeczywistą wartość spółki? Praktycznie od dnia debiutu walory spółki znajdują się w jednym wielkim trendzie spadkowym. Czy zarząd planuje skup akcji własnych lub rozważa przejęcia by wzmocnić pozycję rynkową?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-06 Czy zdaniem zarządu obecna wycena akcji Mercor na poziomie 13-14 zł odzwierciedla rzeczywistą wartość spółki? Praktycznie od dnia debiutu walory spółki znajdują się w jednym wielkim trendzie spadkowym. Czy zarząd planuje skup akcji własnych lub rozważa przejęcia by wzmocnić pozycję rynkową?
Zdaniem zarządu obecna wycena akcji Mercor SA ma poziom zdecydowanie niższy niż ten, który odzwierciedlałby rzeczywistą wartość Spółki. Jako jedną z możliwych strategii wzmocnienia pozycji rynkowej Mercoru zarząd rozważa skup akcji własnych. Jednak ewentualne decyzje w tej sprawie podejmie dopiero Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zbierze się po publikacji raportu rocznego (przypomnijmy, że w związku z przesunięciem roku obrotowego Spółki i zamknięciem go 31 marca 2011, WZA ma czas na odbycie posiedzenia do końca września 2011 roku). Jeśli chodzi o przejęcia, są one niezmiennie jednym z filarów rozwoju Grupy Mercor. W ostatnich dwóch latach widać spadek wycen spółek z jednej strony i niechęć do ich sprzedaży przez właścicieli z drugiej. Jednocześnie w trudnym otoczeniu rynkowym na znaczeniu zyskuje konieczność ścisłego dopasowania strategicznego potencjalnych celów akwizycyjnych do naszego biznesu, a o to obecnie coraz trudnej. Mając te wszystkie czynniki na uwadze, zarząd Mercor SA spokojnie rozważa potencjalne przejęcia. Z uwagi na swoją specyfikę zazwyczaj akwizycje pozostają nieujawnione aż do momentu ich finalizacji. Tej zasady zarząd Spółki przestrzega i w tym przypadku, jednocześnie zapewnia, że biorąc pod uwagę potencjalne przejęcia bardzo skrupulatnie ocenia ryzyka i korzyści dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu