pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-08-31 Jakie są plany spółki wobec sieci Robo Wash? Czy wchodzi w grę sprzedaż sieci?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-15 Kiedy zostanie sfinalizowana transakcja zakupu gruntów na Białołęce?
Transakcja zostanie sfinalizowana w grudniu 2015 roku. 

2015-07-07 Zmieniają się zasady programu MdM. Czy w związku z tym Marvipol zmieni swoją strategię dla rynku mieszkaniowego, np. zmniejszy zaangażowanie w segmencie popularnym?
W naszych biznesplanach nie bierzemy pod uwagę wpływu MdM na popyt na nasze mieszkania, stąd zmiany w programie nie mają wielkiego wpływu na plany Marvipolu. Ponadto, w naszej ocenie, zmiany w programie MdM nie wpłyną na rynek w Warszawie, gdzie udział mieszkań spełniających limity cenowe jest niewielki. Projekty deweloperskie trwają kilka lat, a programy rządowe zmieniane są co roku. Dostosowywanie oferty do tych programów było by ryzykowne. 

2015-06-23 Kiedy Marvipol rozpocznie II etap inwestycji Central Park Ursynów?
Zakładamy, że start realizacji etapu II z ponad 400 mieszkaniami może nastąpić najpóźniej na przełomie III i IV kwartału 2015 r. 

2015-06-15 Czy Marvipol planuje wyjście poza Warszawę, czy też dalej interesuje Was wyłącznie warszawski rynek mieszkaniowy?
Marvipol jest obecny na warszawskim rynku mieszkaniowym od 19 lat i w tym obszarze mamy bezdyskusyjnie największe doświadczenie i kompetencje, za co jesteśmy doceniani przez Klientów i co przekłada się na to, że jesteśmy trzecim największym deweloperem na tym rynku. Nasza strategia zakłada kluczową koncentrację na rynku stołecznym i projektach mieszkaniowych. Śledzimy również inne rynki mieszkaniowe, w różnych segmentach. Znalezienie obiecujących projektów w innych aglomeracjach o perspektywie zdecydowanie wyższego zwrotu na kapitale niż te realizowane przez Marvipol w stolicy może oczywiście powodować ich analizę i potencjalne zaangażowanie Marvipolu w poszerzenie portfela inwestycji. 

2015-06-12 Marvipol wykupił ostatnią notowaną na Catalyst serię obligacji. Czy w 2015 r. planowana jest emisja obligacji dostępna dla inwestorów indywidualnych?
Grupa Marvipol konsekwentnie i znacząco ogranicza swoje zadłużenie oraz optymalizuje jego finansowanie, czego efektem jest m.in. osiągnięcie poziomu długu netto na koniec I kwartału 2015 w wysokości 103,6 mln zł wobec poziomu 286,9 mln rok wcześniej. Grupa jest obecnie przygotowana finansowo do zakupu kolejnych gruntów, a w przypadku pojawienia się nowych projektów nie wyklucza emisji obligacji na te cele. Natomiast forma pozyskiwania zadłużenia, a tym samym określenie kto będzie inwestorem, nie jest dzisiaj określona. 

2015-04-17 Dlaczego Marvipol nie kupuje działek? Jaka inwestycja będzie realizowana oprócz osiedla na Ursynowie?
Podstawową działalnością Marvipolu jest segment deweloperski, w którym mamy prawie 20 letnie doświadczenie, koncentrując się przede wszystkim na rynku warszawskim. W ostatnich tygodniach Grupa zawarła przedwstępną umowę zakupu działki na Bielanach, na której powstanie ok. 100 mieszkań. To, co jest niezwykle ważne dla naszych inwestorów, to strategiczne założenie, że celem Grupy jest uzyskiwanie optymalnych i maksymalnych marż na realizowanych projektach, a to jest możliwe tylko w przypadku uzyskania dobrych cen zakupu gruntu w ciekawych dla naszych klientów lokalizacjach. Śledzimy wszystkie możliwości zakupu takich gruntów w Warszawie i jesteśmy już na nie finansowo przygotowani. Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny oraz ostrożne perspektywy rynku, uważamy, że proponowane ceny gruntów są obecnie wygórowane, jednak spodziewamy się, że zaczną one spadać w najbliższych miesiącach i będziemy mieli okazję do poinformowania inwestorów i klientów o nowych, ciekawych inwestycjach. Obecnie Marvipol ma w sprzedaży prawie 600 mieszkań. 

2015-04-07 Jakich wyników można spodziewać się w 2015 r.?
Biorąc pod uwagę typowy dla developerów aspekt księgowy, gdzie przychody ze sprzedaży mieszkań są księgowane w momencie ich wydania pomimo ich ciągłej sprzedaży, spodziewamy się najlepszych wyników w IVQ 2015, kiedy mają nastąpić wydania w I etapie naszego największego projektu, jakim jest Central Park Ursynów, a tym samym wygenerowane zostaną znaczące przychody, przy bardzo solidnej marży. W pierwszych trzech kwartałach oczekujemy dobrej sprzedaży przede wszystkim w projekcie CPU i realizacji zaplanowanych wydań w pozostałych naszych inwestycjach (Osiedle Zielona Italia, Art Eco, Hill Park Apartments, Bielany Residence, Apartamenty Mokotów Park). W segmencie motoryzacyjnym oczekujemy wzrostu wolumenu sprzedaży samochodów Jaguar i Land Rover, które będą w każdym kwartale wpływały pozytywnie na wyniki segmentu. 

2015-04-02 Dlaczego rentowność w 4Q 2014 r. była niższa w stosunku do wcześniejszych miesięcy?
Grupa Kapitałowa Marvipol w 2014 roku osiągnęła rekordowe wyniki w całej swoje historii – zarówno pod kątem wolumenów sprzedaży, jak i osiągniętych wartości przychodów i zysków. Natomiast IV kwartał każdego roku ma swoją specyfikę. W segmencie motoryzacyjnym, to okres wyprzedaży samochodów z danego rocznika, przy relatywnie niższej marży, a dodatkowo duży wpływ na wynik miała wypłata skumulowanych premii posprzedażowych dla dealerów. Od roku 2015 taka sytuacja nie będzie miała miejsca, a wspomniane premie będą rezerwami alokowane w poszczególne kwartały. W segmencie deweloperskim przeważająca liczba wydań w IV kwartale dotyczyła inwestycji ART ECO na Żoliborzu, która przy wzrastającej marży kwartał do kwartału, generuje jednak marżę poniżej 10% (8,5% w 4Q) w przeciwieństwie do większości naszych pozostałych projektów. Zrealizowany odpis na budynku Prosta Tower (ponad 1 mln zł) oraz zaawansowane prace i zaangażowanie zewnętrznych instytucji w projekt wydzielenia segmentu MOTO ze struktur Grupy miały również jednorazowy wpływ na wyniki ostatniego kwartału 2014. 

2015-03-17 Czy główny akcjonariusz Mariusz Książek będzie sprzedawał swoje akcje, czy będzie nowa emisja i rozwodnienie akcjonariatu?
Strategicznym projektem realizowanym przez Marvipol jest wydzielenie segmentu motoryzacyjnego ze struktur Grupy Kapitałowej. W wyniku tego podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej (Marvipol SA) otrzymają analogiczne odzwierciedlenie bieżącego akcjonariatu w nowo wyemitowanych akcjach Spółki przejmującej, która zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie nie są analizowane plany dotyczące emisji nowych akcji ani wypłaty dywidendy. 

2015-03-05 Rynek oczekuje zapowiedzianego przez Zarząd Marvipol SA oddzielenia segmentu motoryzacyjnego od deweloperskiej działalności spółki. Czy przewidywana jest oferta publiczna i jakiej wysokości?
Marvipol SA potwierdza działania zmierzające do wydzielenia segmentu motoryzacyjnego i jego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd stawia przed sobą główne cele: a. Uzyskanie wiarygodnej rynkowej wyceny działalności motoryzacyjnej, b. Umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej w ramach aktywności Spółki dzielonej lub Spółki przejmującej, c. Zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej Marvipol dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. W wyniku podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej (Marvipol SA) otrzymają analogiczne odzwierciedlenie bieżącego akcjonariatu w nowo wyemitowanych akcjach Spółki przejmującej. Szczegóły związane z procedurą przydziału akcji Spółki przejmującej zostaną opisane w planie podziału. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu