pb.pl

Pytania dotyczące spółki MOSTALPLC

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-02 Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę ? W jakiej wysokości ?
Zarząd Spółki rekomenduje do Rady Nadzorczej przeznaczenie zysku za 2010 rok na kapitał rezerwowy Spółki.  

2010-11-24 Czy w spółce lub jej otoczeniu wydarzyło się cokolwiek co uzasadniałoby tak duże spadki kursu w ostatnim czasie?
Mostostal Płock S.A. jest aktualnie w dość trudnej sytuacji jeśli chodzi o zlecenia prac. Wynika to z ogólnej sytuacji rynkowej a także z faktu zastoju inwestycyjnego w tradycyjnych obszarach naszej działalności. Jak będzie dalej - trudno wyrokować. Robimy wszystko aby przetrwać ten niekorzystny okres. Sytuacja produkcyjna w naszym podmiocie zależnym – Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.- jest także bardzo trudna. Ujemny wynik finansowy Stoczni w poważny sposób wpływa na osłabienie naszego wyniku. Podejmujemy próby ratowania sytuacji. Rozważamy także sprzedaż naszych udziałów w tym podmiocie.  

2010-10-12 Jak wygląda portfel zmówień spółki na rok bieżący jak i przyszły rok? Czym był spowodowany w I półroczu tego roku nagły wzrost zadłużenia spółki połączony z dramatycznym spadkiem gotówki w kasie z 22 mln do 4 mln zł? Dodatkowo według raportu pieniądze te nie zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną. Czy spółka nadal obstaje przy znaczącym spadku przychodów w tym roku i jak wyglądają prognozy zarządy w tym kierunku na przyszły rok?
Spółka odnotuje w roku bieżącym spadek przychodów. Prowadzone są intensywne działania celem zapełnienia portfela zleceń. Spadek środków pieniężnych w stosunku do środków w analogicznym okresie roku poprzedniego wynika z przejściowego ich zaangażowania w pozostałe aktywa obrotowe. Wzrosła wartość krótkoterminowych należności wynikająca z kontraktowych terminów fakturowania oraz wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które w głównej mierze dotyczą niezakończonych i jeszcze niezafakturowanych kontraktów długoterminowych. Wzrost zadłużenia Spółki w I półroczu w stosunku do zadłużenia w analogicznym okresie roku poprzedniego dotyczy głównie krótkookresowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz wzrostu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Prognoz Spółka nie publikuje.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu