pb.pl

Pytania dotyczące spółki MOSTALPLC

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-02 Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę ? W jakiej wysokości ?
Zarząd Spółki rekomenduje do Rady Nadzorczej przeznaczenie zysku za 2010 rok na kapitał rezerwowy Spółki.  

2010-11-24 Czy w spółce lub jej otoczeniu wydarzyło się cokolwiek co uzasadniałoby tak duże spadki kursu w ostatnim czasie?
Mostostal Płock S.A. jest aktualnie w dość trudnej sytuacji jeśli chodzi o zlecenia prac. Wynika to z ogólnej sytuacji rynkowej a także z faktu zastoju inwestycyjnego w tradycyjnych obszarach naszej działalności. Jak będzie dalej - trudno wyrokować. Robimy wszystko aby przetrwać ten niekorzystny okres. Sytuacja produkcyjna w naszym podmiocie zależnym – Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.- jest także bardzo trudna. Ujemny wynik finansowy Stoczni w poważny sposób wpływa na osłabienie naszego wyniku. Podejmujemy próby ratowania sytuacji. Rozważamy także sprzedaż naszych udziałów w tym podmiocie.  

2010-10-12 Jak wygląda portfel zmówień spółki na rok bieżący jak i przyszły rok? Czym był spowodowany w I półroczu tego roku nagły wzrost zadłużenia spółki połączony z dramatycznym spadkiem gotówki w kasie z 22 mln do 4 mln zł? Dodatkowo według raportu pieniądze te nie zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną. Czy spółka nadal obstaje przy znaczącym spadku przychodów w tym roku i jak wyglądają prognozy zarządy w tym kierunku na przyszły rok?
Spółka odnotuje w roku bieżącym spadek przychodów. Prowadzone są intensywne działania celem zapełnienia portfela zleceń. Spadek środków pieniężnych w stosunku do środków w analogicznym okresie roku poprzedniego wynika z przejściowego ich zaangażowania w pozostałe aktywa obrotowe. Wzrosła wartość krótkoterminowych należności wynikająca z kontraktowych terminów fakturowania oraz wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które w głównej mierze dotyczą niezakończonych i jeszcze niezafakturowanych kontraktów długoterminowych. Wzrost zadłużenia Spółki w I półroczu w stosunku do zadłużenia w analogicznym okresie roku poprzedniego dotyczy głównie krótkookresowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz wzrostu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Prognoz Spółka nie publikuje.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu