pb.pl

Pytania dotyczące spółki MUZA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-11 Kiedy i czy w ogóle zacznie się skup akcji?
Proszę na dniach oczekiwać komunikatu zarządu Spółki w tej sprawie.  

2011-04-07 15 lutego prezes nfi empik poinformował ze chcą kupić wydawnictwo w Polsce czy gdyby zarząd muzy dostał taką propozycję byłby nią zainteresowany (sprzedaż muzy lub wilgi lub obu firm) czy też taka opcja nie wchodzi w grę?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-02 Czy brak odpowiedzi na pytania akcjonariuszy mniejszosciowych oznaczają iz społka Muza s.a. nie ma pomysłu na poprawe płynnosci akjci oraz planów rozwoju na obecny i przyszły rok ?? Jak zarzadzający traktują obecną wycene społki która jest ponizej wartosci księgowej ? Dlaczego wspołpraca z Kompapem jest tak mało intensywna ?
Współpraca z Kompapem powinna się rozwijać wraz z realizacją kolejnych akwizycji w sektorze drukarskim. Kompap od dłuższego czasu próbuje zainwestować w drukarnie, które swoim profilem produkcyjnym odpowiadały by m.in.. potrzebom Muzy. Zarząd zakłada, że obrana strategia rozwoju Kompapu w pewnym momencie stanie się faktem, z co za tym idzie współpraca z Muzą będzie się rozwijała o wiele bardziej dynamicznie. Obecnie współpracujemy z Kompapem w takim zakresie, w jakim odpowiada temu nasz profil produkcyjny oraz możliwości bazy produkcyjnej Kompapu.  

2009-05-08 1. W jaki sposób spółka zamierza w przyszłości poradzić sobie z płynnością jej akcji z rynku WGPW. Niestety wszelkie wymagane czyności które poczynił zarząd nie przynoszą należytego efektu (animator, przystąpienie do programu poprawienia płaynności itd.) i społce grozi przejście na rynek 2 fix. 2. Czy społka ma jakieś plany rozwojowe na najbliższy rok 2009 które pozwolą na odczuwalne zwięszenie zysków i polepszenie wyników za 2009 i 2010 rok ?
Zwiększenie płynności akcji Spółki nie może być celem w samym sobie dla jej Zarządu. Zarząd odpowiada za prawidłowe zarządzanie spółką oraz ciągły proces jej rozwoju, podnoszenie zyskowności oraz budowania wartości dla akcjonariuszy. Najistotniejszym czynnikiem z punktu widzenia zarządu jest więc wzrost wartości spółki, przede wszystkim z punktu widzenia analizy fundamentalnej. W spółce MUZA w ostatnim roku pojawił się nowy inwestor, który skupił znaczną część akcji z rynku przez co istotnie zmniejszył free float. Pytanie jest więc: Czy w związku z taką sytuacją, nie bacząc na potrzeby kapitałowe Spółki, zdanie akcjonariatu, bieżący kurs akcji zarząd powinien zgłosić potrzebę przeprowadzenia kolejnej emisji akcji celem zwiększenia free floatu? Wydaje się, że to nie jest najwłaściwszy sposób na załatwienie tego problemu. W rękach zarządu są ogólno dostępne instrumenty stymulujące free float i w ramach swoich możliwości Spółka je wykorzystuje. Odpowiadając na drugą część pytania dot. odczuwalnego zwiększenia zysków w latach 2009 i 2010 chciałbym nadmienić, iż zdaniem zarządu wyniki roku 2008 czyli osiągnięcie 10,50% rentowności na kapitałach własnych można uznać za satysfakcjonujące i trudno dzisiaj prognozować przy uwzględnieniu, że MUZA w części importuje swoje produkty, więc obiektywnie ze względu na słabą złotówkę notuje na nich niższą rentowność sprzedaży, że nagle w sposób odczuwalny rentowność się zwiększy.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu