pb.pl

Pytania dotyczące spółki JUPITER

      0/4   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-02 Z jednej strony słyszymy że Jupiter żeby pozyskać gotówkę sprzedaje po 1,4 akcje własne a z drugiej udziela pożyczki 20mln zł członkowi Rady Nadzorczej co wydaje się niezgodne z KSH?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-24 Jaki jest sens sprzedaży akcji własnych które posiadał Jupiter zakupione po średnio 2zł/akcję? Akcje te sprzedał zarząd zaprzyjaźnionej firmie po 1,40zł/akcje z terminem płatności 6 miesięcy. Jak się to ma do strategii funduszy który zakłada kilkukrotny wzrost wartości akcji w ciągu kilku lat?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-17 W momencie przejmowania Jupitera przez Pana Hajdarowicza firma miała około 2zł gotówki na akcję plus inne aktywa. Dziś Pan Hajdarowicz chce zrobić emisję po 1,40zł czy ta operacja jest korzystna dla pozostałych akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-07 Jakie jest zdanie Rady Nadzorczej odnośnie nowej emisji akcji po 1,4zł/akcję? Czy emisja na takich zasadach nie jest ze szkodą dla małych akcjonariuszy którzy trzymają akcje Jupitera od kilku lat z nadzieją że kiedyś uda im się na nich zarobić kilka groszy? Tymczasem kurs akcji spada systematycznie i niedługo osiągnie dołek z dołks bessy/
(brak odpowiedzi) 

2011-04-14 Po co Jupiter emituje kolejne obligacje, które kosztują go 10% rocznie. Tymczasem żadna z inwestycji nie przynosi żadnego dochodu a przyjmując że zwrot z inwestycji nieruchomościowych to kilkanaście procent w ciągu kilku lat to w zasadzie przynoszą stratę.
(brak odpowiedzi) 

2011-03-26 Czy Pan Hajdarowicz ma jeszcze jakieś mało lotne aktywa które będzie chciał umieścić w Jupiterze?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-14 Czy firma zarządzająca pobierająca roczne wynagrodzenie w wysokości 7mln zł zarządza w ramach tej kwoty również innymi spółkami należacymi do Jupitera lub głównego akcjonariusza? Jaki jest zakres obowiązków firmy Trinity?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-13 Dlaczego Jupiter emituje obligacje na 10% a jednocześnie spółka zależna udziela obcym podmiotom pożyczek na 7,86%?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-13 Dlaczego Jupiter emituje obligacje na 10% a jednocześnie spółka zależna udziela obcym podmiotom pożyczek na 7,86%?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-13 Proszę o podanie konkretnej wartości zobowiązań spółki Forum XIII Alfa Spółka z o.o.?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-29 Dlaczego spółka nie kupuje akcji własnych? Czy to koliduje z prywatnymi zamierzeniami zarządu lub akcjonariusza większościowego?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-29 Czy nie jest ewenementem w skali światowej by firma zarządzająca pobierała wynagrodzenie w wysokości prawie 10% kapitalizacji spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-27 Dlaczego, pomimo upływu prawie dwóch lat, nie został rozpoczęty zapowiadany szumnie projekt deweloperski na który Zarzad wydał de facto 100 mln zł?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-14 Jakie kompetencje ma zarząd a jakie firma zarządzająca, kto podejmuje strategiczne decyzje?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-13 Jakie dokładnie aktywa posiada spółka KCI Krowodrza, numery działek, jaka zabudowa itp? Jaki podmiot dokonywał wyceny tych nieruchomości dla Jupitera?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-12 Po co Jupiter nabył za 75mln dodatkowe udziały w KCI Krowodrza skoro jedyne co robi ta spółka to udzielanie pożyczek? Czy Jupiter nie mógł ich udzielać samodzielnie? Czy czynność udzielania pożyczek jest tak skomplikowana że Trinity pobiera za tą czynność 7mln rocznie?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-06 Jaki jest rzeczywisty koszt zakupu akcji Eurofaktora uwzględniając zobowiązania i aktywa spółki ALFA i spółek zależnych?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-06 Na jakich warunkach spółka udzieliła pożyczki w kwocie 2,2mln spółce KCI Łobzów o której informował raport 25/2010?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-03 W ilu spółkach prezesem jest Pan Leśniak?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-02 Czy członkowie zarządu będą chcieli przejąć akcje własne które posiada Jupiter? Po jakiej preferencyjnej cenie? Cyz dlatego kurs jest trzymany na takim niskim poziomie?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-01 Dlaczego żaden z członków Zarządu nie ma ani jednej akcji Jupitera? Czyżby Zarząd nie wierzył w to co zapisał w strategii spółki, że w przeciągu 5 lat kurs spółki wzrośnie wielokrotnie?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-01 Dlaczego Zarząd trzyma w tajemnicy informację o tym "dobroczyńcy", który nabywa obligacje Jupitera oprocentowane na jedynie 10%?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-30 Czym jest spowodowany brak zainteresowania Zarządu kształtowaniem się kursu spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-29 Dlaczego Zarząd nie ujawnił do tej pory, kto zakupił obligacje Jupitera? Dlaczego do tej pory (pomimo sprzedaży większości mieszkań) nie rozliczono zysków z "Kamienic Herbowych"? Kiedy wreszcie rozpocznie się zapowiadany prawie dwa lata temu projekt deweloperski?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-25 Skoro spółki zależne Jupitera NFI S.A. są skłonne pożyczać pieniądze na 7,86%, to dlaczego Zarząd nie skorzysta z takich pożyczek lecz emituje obligacje oprocentowane na 10%?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu