pb.pl

Pytania dotyczące spółki 04PRO

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-26 Prezes dostaje akcje za grosze, najwięksi akcjonariusze też mają taki zamiar a co z małymi akcjonariuszami, czy zarząd o nich pamięta?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-25 2009-08-16 Kiedy przewidują państwo sprzedaż nieruchomości VIS? Jaka kwota jest realna? Tak wspomniana w parkiecie rok temu - na to pytanie zarząd nie raczył odpowiedzieć,ale juz 7.02. w artykule w Parkiecie znów mami inwestorów "kilkuset milionami zł" ze sprzedaży działki na warszawskiej Woli - jaka jest prawda Panie prezesie Bauer? Od prawie 2 lat co jakiś czas zmienia strategie zagospodarowania tego gruntu (zarząd informował o tym w raportach)...
(brak odpowiedzi) 

2011-02-25 2009-08-16 Kiedy przewidują państwo sprzedaż nieruchomości VIS? Jaka kwota jest realna? Tak wspomniana w parkiecie rok temu - na to pytanie zarząd nie raczył odpowiedzieć,ale juz 7.02. w artykule w Parkiecie znów mami inwestorów "kilkuset milionami zł" ze sprzedaży działki na warsawskiej Woli - jaka jest prawda Panie prezesie Bauer? Od prawie 2 lat co jakiś czas zmienia stratgie zagospodarowania tego gruntu (zarząd informował o tym w raportach), prosze uprzejmie o odpowiedź !
(brak odpowiedzi) 

2011-01-02 Jaka była średnia cena nabycia akcji własnych? Dlaczego Pan Bauer otrzymał prezent w postaci tanich akcji Blackliona? Ile pobiera za zarządzanie firma zarządzająca i czy wysokość wynagrodzenia jest powiązana z wynikami spółki?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-16 Kiedy przewidują państwo sprzedaż nieruchomości VIS? Jaka kwota jest realna? Tak wspomniana w parkiecie rok temu?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-08 Czy połaczenie 4 NFI z 14 NFI to długo oczekiwane "nowe otwarcie" tej Spółki i szansa na wzrosty kursu akcji? Kiedy zamierzacie upublicznić którąś ze swoich spólek np. Kolbet, Scanmed.
(brak odpowiedzi) 

2009-06-11 Chciałbym wiedzieć dlaczego O4N zrezygnował ze sprzedaży VIS, stara się zadłużyć tę nieruchomość i na co zbiera pieniądze (m.in. poprzez negocjacje pożyczek na VIS z bankami).
NFI Progress nie zrezygnował ze sprzedaży VIS, oraz nie zwiększa zadłużenia tej nieruchomości, a wręcz przeciwnie, zadłużenie redukuje. Jak informowaliśmy (raport bieżący nr 21 i 22/2008 oraz raport bieżący 18/2009), 04 czerwcu 2008 NFI Progress zawarł z Raiffeisen Bank umowę kredytową, na mocy której na zakup akcji VIS Fundusz uzyskał finansowanie w kwocie 53.832.675,50 złotych. Wraz z zawarciem tej umowy kredytowej, Spółka Zależna VIS zaciągnęła kredyt w wysokości 25.167.324,50, z których to środków VIS dokonał spłaty na rzecz PZU na Życie zadłużenia z tytułu zabezpieczonej hipotecznie wierzytelności wobec PZUnŻ. Łącznie zadłużenie NFI Progress i VIS z 04 czerwca 2008 przeznaczone na zakup od PZU na Życie 1.895.915 akcji VIS, reprezentujących 45,14% kapitału zakładowego i uprawniających do 45,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu VIS oraz na spłatę wierzytelności wynosiło 79 mln złotych. W ramach konwersji zadłużenia krótkoterminowego na średnioterminowe w maju 2009, podjęto działania mają na celu zredukowanie, skonsolidowanie i przeniesienie do Spółki Zależnej całości zadłużenia kredytowego wobec Banku. Spłacona została kwota 8 mln złotych, całość zadłużenia w chwili obecnej wynosi 71 mln złotych, a okres kredytowania został wydłużony do końca września 2010. Dzięki temu, NFI Progress jest w dużo dogodniejszej sytuacji i może optymalnie podejmować decyzję o zbyciu aktywów VIS.  

2009-06-02 Kiedy nastąpi umorzenie skupionych w ubiegłym roku akcji?
Fundusz zamierza w możliwie szybkim czasie doprowadzić do umorzenia akcji własnych, proces umorzenia jest rozciągnięty w czasie, liczba akcji własnych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy spadła o prawie 5 mln. Fundusz poinformuje o dyskutowanym obecnie harmonogramie po jego uzgodnieniu. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że z akcji własnych Funduszu nie są wykonywane prawa głosu, akcje te nie uczestniczą w zysku ani w podziale majątku Funduszu. W związku z tym ilość akcji własnych jest neutralna z punktu widzenia ekonomicznego udziału każdego akcjonariusza w majątku Funduszu. 

2009-05-25 Proszę o odpowiedź w jakim celu spółka skupiła ponad 50 proc. własnych akcji? W jakim celu trzyma te akcje?
Fundusz skupował akcje własne w celu umorzenia w kilku transakcjach w latach poprzednich, natomiast większość z posiadanych obecnie przez Fundusz akcji własnych pochodzi pośrednio z transakcji nabycia w 2008 przez Fundusz akcji Supernova Capital, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym 47 i 49/2008. W wyniku transakcji nabycia akcji Supernova Capital, Fundusz posiadał 40.375.706 akcji własnych, z czego bezpośrednio 9.723.958 akcji, zaś za pośrednictwem Supernova Capital 30.651.748 akcji, które łącznie reprezentowały 51,71% kapitału zakładowego Funduszu, i 51,71% głosów w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Fundusz zamierza w możliwie szybkim czasie doprowadzić do umorzenia akcji własnych, proces umorzenia jest rozciągnięty w czasie . Po rejestracji ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów w Funduszu wynosi 79.151.281, w tym 35 395 054 akcji własnych, oraz 43 756 227 akcji pozostałych. Tak więc na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba akcji własnych spadła o prawie 5 mln. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że z akcji własnych Funduszu nie są wykonywane prawa głosu, akcje te nie uczestniczą w zysku ani w podziale majątku Funduszu, w podziale tym uczestniczą pozostałe akcje w ilości 43 756 227. W związku z tym ilość akcji własnych jest neutralna z punktu widzenia ekonomicznego udziału każdego akcjonariusza w majątku Funduszu.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu