pb.pl

Pytania dotyczące spółki 04PRO

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-26 Prezes dostaje akcje za grosze, najwięksi akcjonariusze też mają taki zamiar a co z małymi akcjonariuszami, czy zarząd o nich pamięta?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-25 2009-08-16 Kiedy przewidują państwo sprzedaż nieruchomości VIS? Jaka kwota jest realna? Tak wspomniana w parkiecie rok temu - na to pytanie zarząd nie raczył odpowiedzieć,ale juz 7.02. w artykule w Parkiecie znów mami inwestorów "kilkuset milionami zł" ze sprzedaży działki na warszawskiej Woli - jaka jest prawda Panie prezesie Bauer? Od prawie 2 lat co jakiś czas zmienia strategie zagospodarowania tego gruntu (zarząd informował o tym w raportach)...
(brak odpowiedzi) 

2011-02-25 2009-08-16 Kiedy przewidują państwo sprzedaż nieruchomości VIS? Jaka kwota jest realna? Tak wspomniana w parkiecie rok temu - na to pytanie zarząd nie raczył odpowiedzieć,ale juz 7.02. w artykule w Parkiecie znów mami inwestorów "kilkuset milionami zł" ze sprzedaży działki na warsawskiej Woli - jaka jest prawda Panie prezesie Bauer? Od prawie 2 lat co jakiś czas zmienia stratgie zagospodarowania tego gruntu (zarząd informował o tym w raportach), prosze uprzejmie o odpowiedź !
(brak odpowiedzi) 

2011-01-02 Jaka była średnia cena nabycia akcji własnych? Dlaczego Pan Bauer otrzymał prezent w postaci tanich akcji Blackliona? Ile pobiera za zarządzanie firma zarządzająca i czy wysokość wynagrodzenia jest powiązana z wynikami spółki?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-16 Kiedy przewidują państwo sprzedaż nieruchomości VIS? Jaka kwota jest realna? Tak wspomniana w parkiecie rok temu?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-08 Czy połaczenie 4 NFI z 14 NFI to długo oczekiwane "nowe otwarcie" tej Spółki i szansa na wzrosty kursu akcji? Kiedy zamierzacie upublicznić którąś ze swoich spólek np. Kolbet, Scanmed.
(brak odpowiedzi) 

2009-06-11 Chciałbym wiedzieć dlaczego O4N zrezygnował ze sprzedaży VIS, stara się zadłużyć tę nieruchomość i na co zbiera pieniądze (m.in. poprzez negocjacje pożyczek na VIS z bankami).
NFI Progress nie zrezygnował ze sprzedaży VIS, oraz nie zwiększa zadłużenia tej nieruchomości, a wręcz przeciwnie, zadłużenie redukuje. Jak informowaliśmy (raport bieżący nr 21 i 22/2008 oraz raport bieżący 18/2009), 04 czerwcu 2008 NFI Progress zawarł z Raiffeisen Bank umowę kredytową, na mocy której na zakup akcji VIS Fundusz uzyskał finansowanie w kwocie 53.832.675,50 złotych. Wraz z zawarciem tej umowy kredytowej, Spółka Zależna VIS zaciągnęła kredyt w wysokości 25.167.324,50, z których to środków VIS dokonał spłaty na rzecz PZU na Życie zadłużenia z tytułu zabezpieczonej hipotecznie wierzytelności wobec PZUnŻ. Łącznie zadłużenie NFI Progress i VIS z 04 czerwca 2008 przeznaczone na zakup od PZU na Życie 1.895.915 akcji VIS, reprezentujących 45,14% kapitału zakładowego i uprawniających do 45,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu VIS oraz na spłatę wierzytelności wynosiło 79 mln złotych. W ramach konwersji zadłużenia krótkoterminowego na średnioterminowe w maju 2009, podjęto działania mają na celu zredukowanie, skonsolidowanie i przeniesienie do Spółki Zależnej całości zadłużenia kredytowego wobec Banku. Spłacona została kwota 8 mln złotych, całość zadłużenia w chwili obecnej wynosi 71 mln złotych, a okres kredytowania został wydłużony do końca września 2010. Dzięki temu, NFI Progress jest w dużo dogodniejszej sytuacji i może optymalnie podejmować decyzję o zbyciu aktywów VIS.  

2009-06-02 Kiedy nastąpi umorzenie skupionych w ubiegłym roku akcji?
Fundusz zamierza w możliwie szybkim czasie doprowadzić do umorzenia akcji własnych, proces umorzenia jest rozciągnięty w czasie, liczba akcji własnych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy spadła o prawie 5 mln. Fundusz poinformuje o dyskutowanym obecnie harmonogramie po jego uzgodnieniu. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że z akcji własnych Funduszu nie są wykonywane prawa głosu, akcje te nie uczestniczą w zysku ani w podziale majątku Funduszu. W związku z tym ilość akcji własnych jest neutralna z punktu widzenia ekonomicznego udziału każdego akcjonariusza w majątku Funduszu. 

2009-05-25 Proszę o odpowiedź w jakim celu spółka skupiła ponad 50 proc. własnych akcji? W jakim celu trzyma te akcje?
Fundusz skupował akcje własne w celu umorzenia w kilku transakcjach w latach poprzednich, natomiast większość z posiadanych obecnie przez Fundusz akcji własnych pochodzi pośrednio z transakcji nabycia w 2008 przez Fundusz akcji Supernova Capital, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym 47 i 49/2008. W wyniku transakcji nabycia akcji Supernova Capital, Fundusz posiadał 40.375.706 akcji własnych, z czego bezpośrednio 9.723.958 akcji, zaś za pośrednictwem Supernova Capital 30.651.748 akcji, które łącznie reprezentowały 51,71% kapitału zakładowego Funduszu, i 51,71% głosów w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Fundusz zamierza w możliwie szybkim czasie doprowadzić do umorzenia akcji własnych, proces umorzenia jest rozciągnięty w czasie . Po rejestracji ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów w Funduszu wynosi 79.151.281, w tym 35 395 054 akcji własnych, oraz 43 756 227 akcji pozostałych. Tak więc na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba akcji własnych spadła o prawie 5 mln. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że z akcji własnych Funduszu nie są wykonywane prawa głosu, akcje te nie uczestniczą w zysku ani w podziale majątku Funduszu, w podziale tym uczestniczą pozostałe akcje w ilości 43 756 227. W związku z tym ilość akcji własnych jest neutralna z punktu widzenia ekonomicznego udziału każdego akcjonariusza w majątku Funduszu.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu