pb.pl

Pytania dotyczące spółki 08OCTAVA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-04-16 Kiedy będzie ogłoszone wezwanie na akcje?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-27 Czy zdają sobie Państwo sprawę, że: "Za działanie na szkodę spółki będzie grozić kara do trzech lat więzienia, a ściganie tego rodzaju przestępstw będzie następować z oskarżenia prywatnego"? Czy ciągłe zaniżanie wartości posiadanego przez spółkę majątku nie jest takim działaniem? Czy mętny komunikat o zamiarze sprzedaży części tego majątku nie jest takim działaniem? .
(brak odpowiedzi) 

2011-03-21 Proszę o informację na jaką wartość wyceniono przez niezależnych rzeczoznawców poszczególne składniki majątku funduszu. W sprawozdaniu jest "szczególowa" informacja, że znacząco nie różniły się w stosunku do roku 2009? Myślę że nie jest to tajemenicą aby podać jaka jest wartość wycen przyjętych w bilansie z podziałem na LD , wałbrzych, konstancin, międzyrzecz etc. Proszę również o podanie jaką przyjęto wartość yield, NAV do wyceny magnolii. Oraz w jaki sposób fundusz odnosi się do nieoficjalnych informacji krążących na rynku że fundusz LD sprzeda Magnolię Park we Wrocławiu spółce powiązanej z głównym udziałowcem funduszu, tj. Elliott International LP i stąd wycena bieżących składników majątku.
(brak odpowiedzi) 

2010-12-07 Czy spółka zamierza w jakiś sposób zainwestować wolne środki finansowe które posiada? W spółce od kilkunastu kwartałów nic się nie dzieje. Czy zarząd spółki nie wyczerpał już pomysłu na dalsze funkcjonowanie spółki i czy w obliczu tej pasywnej postawy wobec rynku połączonej z tragicznymi wynikami nie rozważa odejście ze spółki? Myślę że dla przyszłości tego podmiotu oraz wobec oczekiwań rynku jest to jedyne rozwiązanie na przywrócenie funduszu do życia gospodarczego? Co z budową centrum handlowego w Wałbrzychu bo od chyba 6 kwartałów w sprawozdaniach pojawia się tylko informacja o trudnej sytuacji rynkowej....i dlatego zawieszono realizacje projektu, ile warte są grunty octavy we wrocławiu czy zarząd ponownie wyceni je niżej niż rzeczoznawcy i przede wszystkim zdrowy rozsądek?, po co spółka zaniża wartość nieruchomości jakie posiada?, jaka jest cena "atrakcyjna" by rozpocząć skup akcji?czy czekanie na poziomy najniższe w historii notowań spółki nie daje świadectwa kompetencji zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-03 Czy spółka ma zamiar opuścić GPW?
Zarząd spółki NFI Octava zajmuje się sprawami związanymi z bieżącym zarządzaniem funduszem zgodnie z ogólnymi przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi spółki (Statut, Regulamin Zarządu). Kodeks Spółek Handlowych i ustawa o ofercie stanowią, że decyzje dotyczące funkcjonowania spółki na rynku publicznym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są podejmowane przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd spółki NFI Octava nie otrzymał upoważnienia akcjonariuszy do podejmowania jakichkolwiek działań prawnych czy inncyh zmierzających do wycofania funduszu z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

2010-03-05 Kiedy ruszy skup akcji?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-19 Witam serdecznie, Czy w raporcie za III kw 2009 spółka uwzględni nowe wyceny swoich nieruchomości po wycenie przez rzeczoznawcę. Tak jak to miało miejsce rok i dwa lata temu? Pozdrawiam, Adam M.
(brak odpowiedzi) 

2009-08-10 GMINA KONSTANCIN W MAJU WYŁOŻYŁA STUDIUM MPZP OBEJMUJĄCY SWYM ZASIĘGIEM DZIAŁKĘ NALEŻĄCĄ POŚREDNIO DO 08 NFI OCTAVA.DLACZEGO SPÓŁKA NIE POINFORMOWAŁA O TYM W RB?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-10 Wycena gruntów wokół Magnolia Park została ustalona przez biegłego rewidenta na 54.7 mln euro natomiast wycena Zarządu ujęta w raporcie to 17.5 mln euro. Zarząd tłumaczy to "konserwatywnymi założeniami". Po co powołuje się zewnętrznego rzeczoznawcę skoro wycenę i tak robi się po swojemu? Wygląda to na zabieg księgowy, który ma na celu zaniżenie wartości księgowej firmy aż o 1.15 zł na akcję przy obecnej cenie na giełdzie 2 zł. To powoduje znaczne zawyżenie odpowiednich wskaźników o kilkadziesiąt procent! Czy to zdaniem zarządu nie jest wprowadzaniem w błąd potencjalnych inwestorów i nie służy głównemu akcjonariuszowi do powiększenia swojej pozycji niewielkim kosztem?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-04 Witam, w kilku wywiadach wspominał Pan, że rozglądacie się Państwo za przejęciami projektów deweloperskich. Czy widząc powrót deweloperów do rozpoczynania inwestycji (Echo uruchomiło projekty, Marvipol, LCC) Prace nad przejęciami nabierają tempa? Liczba projektów do przejęcia zapewne będzie malała.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-27 Przy okazji emisji sprzed 2 lat spółka podała terminy przekwalifikowania nieruchomości w Konstancinie-Jeziorna. Dwa lata minęły natomiast rynek nic nie wie o pracach odnośnie tego projektu. Aż trudno uwierzyć aby gmina nie chciała pozyskać tak znacznego projektu (33ha) na swoim terenie blokując ten temat. Jak to wygląda w tej chwili, z czym są problemy?
Fundusz NFI Octava za pośrednictwem spółek zależnych jest wieczystym dzierżawcą ok. 30 ha gruntów położonych w centrum Konstancina-Jeziorny. Zarząd funduszu wielokrotnie prezentował swoją koncepcję rozbudowy ww. terenu władzom gminy. Rozmowy z gminą i jej różnymi przedstawicielami ciągną się od lat. Od kilku lat gmina prowadzi proces równoległego opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego oraz proces zmiany studium uwarunkowań. Do dnia dzisiejszego gmina nie podjęła żadnych wiążących decyzji w tej sprawie. Na chwilę obecną nie wydarzyło się nic konkretnego i nie zapadły żadne decyzje, które dawałyby Funduszowi podstawę do przeszacowania wartości gruntów. Zgodnie z polityką informacyjną , spółka będzie na bieżąco informowała inwestorów o postępach prac w tym zakresie.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu