pb.pl

Pytania dotyczące spółki 09KWIAT

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-11-19 Czy spółka bierze uważnie pod uwagę emisję akcji? Jeśli tak, czy zarząd spółki Midas prognozuje kurs spółki po owej emisji?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-12 W jakim celu przeprowadzana jest emisja z prawem poboru a nie kierunkowa prywatna? Skoro aportowo plus zapewnienia na 80mln plus zapewnienia Pana Solorza to przeprowadzanie emsji z prawem poboru od samego początku wydaje się irracjonalne, co widać niestety po reakcji rynku.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-23 Dawno nie było takiej sytuacji, że po czterech miesiącach prospekt emisyjny dalej nie jest zatwierdzony. Nie dzieje się tak bez powodu. Pytanie: Czy w pierwotnej wersji prospektu złożonego do KNF 31,12,20010 była zawarta infornmacja o mających się odbyć rozprawach w sądach administracyjnych? Pośpiech w jakim złożono prospekt oraz zatajenie przed szerokim rynkiem informcji (ważnej informacji mogącej mieć wpływ na kurs akcji) o mających się odbyć rozprawach sugeruje, że również w prospekcie tej informacji w ryzykach emisji zabrakło. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że w takim przypadku KNF nie zatwierdzi prospektu dopóki nie będzie prawomocnych orzeczeń odnośnie rezerwacji i przydziału częstotliwości, czyli nie wcześniej niż w przyszłym roku.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-03 Czy będzie związek miedzy zatwierdzeniem projektu prospektu, a zrealizowaniem roszczenia z Gwarancji dobrego wykonania umowy ("Gwarancja") wystawionej przez Alior Bank S.A
(brak odpowiedzi) 

2011-03-21 Czy spółka ma zamiar przesunąć ponownie termin emisji akcji z prawem poboru?Przy obecnym kursie wejście w nową emisję jest dla akcjonariuszy nieopłacalne.
(brak odpowiedzi) 

2011-01-20 1. Czy są informacje w zakresie postępu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez KNF 2. Jakie jest zaangażowanie w akcje spółki Pana Solorza
1. Prospekt emisyjny zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami został złożony przez nas w Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze w 2010 roku - 31 grudnia. Zatwierdzenie prospektu jest niezależną decyzją Komisji i Spółka nie ma możliwości bieżącego monitoringu jej prac. Jesteśmy w stałej dyspozycji KNF i niezwłocznie odpowiadamy na wszystkie stawiane nam pytania związane z planowaną emisją. 2. Spółka z mocy prawa dysponuje i przekazuje do publicznej wiadomości dane akcjonariuszy, którzy dysponują akcjami uprawniającymi do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Spółka nie posiada informacji jakoby Pan Zygmunt Solorz-Żak dysponował pakietem uprawniającym go do wykonywania takiej liczby głosów. Pan Zygmunt Solorz-Żak na łamach mediów deklarował zainteresowanie Spółką i nie możemy wykluczyć, że pośrednio - poprzez inne podmioty - dysponuje akcjami NFI MIDAS SA. 

2010-12-31 Jaki jest orientacyjny koszt postawienia nowej stacji obsługującej LTE 1800?
Spółka MIDAS nie posiada i nie buduje stacji bazowych stąd nie prowadzi prac modernizacyjnych, które pozwoliłyby jej podać tego typu koszt. 

2010-12-31 Jaki jest orientacyjny koszt modernizacji stacji obsługującej UMTS do standardu LTE 1800?
Spółka MIDAS nie buduje stacji bazowych - planuje korzystanie z infrastruktury budowanej przez firmę Aero2, stąd nie możemy podać orientacyjnych kosztów budowy takiej stacji. 

2010-12-31 Iloma stacjami podatnymi na modernizację do standardu LTE 1800 dysponuje aktualnie spółka?
Spółka nie jest właścicielem stacji bazowych. Obecnie korzysta ze stacji bazowych wybudowanych przez Aero2 z których 465 jest dostosowana do standardu LTE 1800. 

2010-12-31 Czy plan osiągnięcia 2000 stacji obsługujących LTE 1800 do końca 2011 roku jest realistyczny do spełnienia? Czy przewidują Państwo jakieś trudności?
Zgodnie z naszymi ustaleniami z partnerem budującym sieć infrastrukturalną plan wybudowania 500 nowych stacji bazowych do 2011 roku uważamy za realny. 

2010-12-31 Czy spółce udało się zrealizować plan ukończenia 700 stacji obsługujących standard LTE 1800? Ile tego typu stacji liczy sieć?
Obecnie sieć z której korzystamy dysponuje 465 nadajnikami obsługującymi standard LTE 1800. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu