pb.pl

Pytania dotyczące spółki 09KWIAT

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-11-19 Czy spółka bierze uważnie pod uwagę emisję akcji? Jeśli tak, czy zarząd spółki Midas prognozuje kurs spółki po owej emisji?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-12 W jakim celu przeprowadzana jest emisja z prawem poboru a nie kierunkowa prywatna? Skoro aportowo plus zapewnienia na 80mln plus zapewnienia Pana Solorza to przeprowadzanie emsji z prawem poboru od samego początku wydaje się irracjonalne, co widać niestety po reakcji rynku.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-23 Dawno nie było takiej sytuacji, że po czterech miesiącach prospekt emisyjny dalej nie jest zatwierdzony. Nie dzieje się tak bez powodu. Pytanie: Czy w pierwotnej wersji prospektu złożonego do KNF 31,12,20010 była zawarta infornmacja o mających się odbyć rozprawach w sądach administracyjnych? Pośpiech w jakim złożono prospekt oraz zatajenie przed szerokim rynkiem informcji (ważnej informacji mogącej mieć wpływ na kurs akcji) o mających się odbyć rozprawach sugeruje, że również w prospekcie tej informacji w ryzykach emisji zabrakło. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że w takim przypadku KNF nie zatwierdzi prospektu dopóki nie będzie prawomocnych orzeczeń odnośnie rezerwacji i przydziału częstotliwości, czyli nie wcześniej niż w przyszłym roku.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-03 Czy będzie związek miedzy zatwierdzeniem projektu prospektu, a zrealizowaniem roszczenia z Gwarancji dobrego wykonania umowy ("Gwarancja") wystawionej przez Alior Bank S.A
(brak odpowiedzi) 

2011-03-21 Czy spółka ma zamiar przesunąć ponownie termin emisji akcji z prawem poboru?Przy obecnym kursie wejście w nową emisję jest dla akcjonariuszy nieopłacalne.
(brak odpowiedzi) 

2011-01-20 1. Czy są informacje w zakresie postępu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez KNF 2. Jakie jest zaangażowanie w akcje spółki Pana Solorza
1. Prospekt emisyjny zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami został złożony przez nas w Komisji Nadzoru Finansowego jeszcze w 2010 roku - 31 grudnia. Zatwierdzenie prospektu jest niezależną decyzją Komisji i Spółka nie ma możliwości bieżącego monitoringu jej prac. Jesteśmy w stałej dyspozycji KNF i niezwłocznie odpowiadamy na wszystkie stawiane nam pytania związane z planowaną emisją. 2. Spółka z mocy prawa dysponuje i przekazuje do publicznej wiadomości dane akcjonariuszy, którzy dysponują akcjami uprawniającymi do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Spółka nie posiada informacji jakoby Pan Zygmunt Solorz-Żak dysponował pakietem uprawniającym go do wykonywania takiej liczby głosów. Pan Zygmunt Solorz-Żak na łamach mediów deklarował zainteresowanie Spółką i nie możemy wykluczyć, że pośrednio - poprzez inne podmioty - dysponuje akcjami NFI MIDAS SA. 

2010-12-31 Jaki jest orientacyjny koszt postawienia nowej stacji obsługującej LTE 1800?
Spółka MIDAS nie posiada i nie buduje stacji bazowych stąd nie prowadzi prac modernizacyjnych, które pozwoliłyby jej podać tego typu koszt. 

2010-12-31 Jaki jest orientacyjny koszt modernizacji stacji obsługującej UMTS do standardu LTE 1800?
Spółka MIDAS nie buduje stacji bazowych - planuje korzystanie z infrastruktury budowanej przez firmę Aero2, stąd nie możemy podać orientacyjnych kosztów budowy takiej stacji. 

2010-12-31 Iloma stacjami podatnymi na modernizację do standardu LTE 1800 dysponuje aktualnie spółka?
Spółka nie jest właścicielem stacji bazowych. Obecnie korzysta ze stacji bazowych wybudowanych przez Aero2 z których 465 jest dostosowana do standardu LTE 1800. 

2010-12-31 Czy plan osiągnięcia 2000 stacji obsługujących LTE 1800 do końca 2011 roku jest realistyczny do spełnienia? Czy przewidują Państwo jakieś trudności?
Zgodnie z naszymi ustaleniami z partnerem budującym sieć infrastrukturalną plan wybudowania 500 nowych stacji bazowych do 2011 roku uważamy za realny. 

2010-12-31 Czy spółce udało się zrealizować plan ukończenia 700 stacji obsługujących standard LTE 1800? Ile tego typu stacji liczy sieć?
Obecnie sieć z której korzystamy dysponuje 465 nadajnikami obsługującymi standard LTE 1800. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu