pb.pl

Pytania dotyczące spółki 10FOKSAL

      0/16   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-04-21 Czy Volta Europe BGS jest zainteresowana kupnem OZEN Plus?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-11 kiedy zarząd raczy poinformować inwestorów o wynikach rozmów z inwestorami dla ozena?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-02 A może zarząd zacząłby publikować miesięczne raporty o przychodach?
(brak odpowiedzi) 

2013-02-19 Czy ozen sprzedał już jakiś węgiel w 2013 roku?
(brak odpowiedzi) 

2013-02-19 Jak zarząd skomentuje ostatnie spadki akcji?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-30 Ozen: czy spółka zawarła jakieś inne kontrakty niż z Florasanem? Czy spółka produkuje?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-30 Viatron: jak spółce idzie realizacja farmy Marszewo? Kiedy spółka wejdzie na NewConnect?
(brak odpowiedzi) 

2012-12-20 Czy Ozen produkuje? Czy inwestorom nie należą się szczegółowe informacje na temat projektów innych niż Viatron?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-30 Jak zarząd skomentuje komunikat ESPI Awbudu z dnia 29.11.2012?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-30 Czy orzeczenie sądu przyznające wpis przymusowy hipoteki uzyskany przez Awbud jest dla zarządu zaskoczeniem w postępowaniu?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-26 Czy oprócz zlecenia dla Florasan zarząd Ozen może się pochwalić innymi zleceniami?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-07 BIOGAZ ZENERIS - biogazownia Liszkowo, którą eksploatował B.Z. została zamknięta, mimo obsługi przez laboratorium B.Z. Czy to oznacza, tak jak w przypadku OZENu, że Spółka i jej pracownicy dopiero się "uczyli" obsługiwać tego typu instalacje (i oczywiście polegli)? Czy w związku z tym, zarząd bierze pod uwagę zatrudnienie specjalistów (którym ewentualnie trzeba więcej płacić), a nie osoby "uczące" się? Straty finansowe byłyby zapewne mniejsze.
(brak odpowiedzi) 

2012-11-06 Kiedy zarząd poinformuje akcjonariuszy o sprawach dotyczących sprzedaży udziałów w spółkach zależnych?
Viatron S.A. poinformowała, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, , w terminie określonym uchwałą tj. do 31 października br., zawarto umowy objęcia wszystkich oferowanych akcji serii B. W wyniku objęcia akcji, kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 1.116.185 zł, a Spółka pozyskała 499.996,20 zł (nowi inwestorzy objęli 58.685 akcji po cenie emisyjnej 8,52 zł każda). Wycena Viatron SA wynikająca z objęcia akcji po cenie emisyjnej, wynosi 9.509.896 zł. W wyniku podwyższenia kapitału, udział BBI Zeneris NFI S.A. w kapitale zakładowym spółki Viatron S.A. wynosi 66,32%, udział Igora Paweli wynosi 28,42%, pozostałe 5,26% udziałów należy do nowych akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu emisji, wartość pakietu akcji Viatron S.A. należącego do BBI Zeneris NFI SA (wg ceny emisyjnej) wynosi 6.306.963 zł. Do końca br. Viatron planuje przeprowadzić jeszcze jedną emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać do 1.300.000 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą, akcje Spółki mają być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect.  

2012-09-26 Kiedy zarząd opublikuje informacje nt. postępów spółek zależnych, w szczególności Ozen, Biogaz, Viatron, Energo-eko?
Viatron S.A. poinformowała, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, w terminie określonym uchwałą tj. do 31 października br., zawarto umowy objęcia wszystkich oferowanych akcji serii B. W wyniku objęcia akcji, kapitał zakładowy spółki został podwyższony do kwoty 1.116.185 zł, a Spółka pozyskała 499.996,20 zł (nowi inwestorzy objęli 58.685 akcji po cenie emisyjnej 8,52 zł każda) , a wycena Viatron SA wynikająca z objęcia akcji po cenie emisyjnej, wynosi 9.509.896 zł. W wyniku podwyższenia kapitału, udział BBI Zeneris NFI S.A. w kapitale zakładowym spółki Viatron S.A. wynosi 66,32%, udział Igora Paweli wynosi 28,42%, pozostałe 5,26% udziałów należy do nowych akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu emisji, wartość pakietu akcji Viatron S.A. należącego do BBI Zeneris NFI SA (wg ceny emisyjnej) wynosi 6.306.963 zł. Do końca br. Viatron planuje przeprowadzić jeszcze jedną emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać do 1.300.000 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą, akcje Spółki mają być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect.  

2012-09-05 Proponuję, aby zarząd zaczął publikować comiesięczne informacje o przychodach i zyskach. Co Zarząd na to?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-02 Pytanie odnośnie sprawozdania Zarządu: "Projekt został złożony za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki do Komisji Europejskiej w dniu 9 maja 2011 r. Obecnie projekt, po pozytywnym wyniku badania przeprowadzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, jest dalej oceniany przez Komisję Europejską." Jak powyższy zapis ma się do faktów zawartych w raporcie KE z 12 lipca? http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/2012071201_swd_ner300.pdf Jakie są szansa na otrzymanie dotacji?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-27 Czy to jest strona internetowa spółki Florasan, z którą Ozen zawarł umowę? http://florasan.de/
(brak odpowiedzi) 

2012-08-14 Czy zarząd nie uważa, że najniższy kurs w historii z jakim obecnie mamy do czynienia jest najlepszą okazją do skupu akcji własnych w celu umorzenia, a nie emisji nowych akcji? A może zarządowi nie zależy na pozyskaniu jak największej ilości gotówki, skoro godzi się na emisje po żenująco niskiej cenie?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-19 Wycena dyrektorska wg zarządu to ok. 80 groszy na akcję. Dlaczego zarząd w takim razie nie skupuje akcji z rynku, gdzie cena jest 4-krotnie niższa? A może wycena dyrektorska jest fałszywa?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-01 1. Kiedy Wałcz osiągnie pełne moce? 2. Kiedy dowiemy się kto został Gen. Wyk. Jastrzębia (przypomnę że wybór trwa już dwa lata). 3. Kiedy zostanie spięte finansowane E-E i czy ma to jakiś zw. z nowym akcjonariuszem? Kiedy biogaz i viatron wejdą na NC? Jak Zarząd widzi przyszłość Viatron skoro są nienajlepsze prognozy dla projektów wiatrowych? Czy wyniki w 2Q uległy jakiejś poprawie, czy znów będzie 5mln straty?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-01 Czy Zarząd jakoś skomentuje sprzedaż akcji przez głównego akcjonariusza po tak dramatycznie niskiej cenie?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-29 1. Czy zarząd podtrzymuje opinię że w spółce "dobrze się dzieje" ? 2. Jeżeli tak, to czym zarząd tłumaczy 'petrolizację' kursu spółki i relacji z inwestorami ? 3. Czy wobec braku widocznych osiągnięć, zarząd spółki zdecydował zawalczyć o tytuł Gospodarczej Maliny roku 2012 ?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-18 Czy spółka planuje emisję?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-16 Czy spółce grozi upadłość? Czy spółka ma za co wykupić obligacje (wykup lipiec)?
(brak odpowiedzi) 

2012-05-17 95% raportu za I kw. 2012 roku to przyklejenia z poprzednich raportów. Czy zamierzają Państwo w końcu przedstawić inwestorom rzetelny raport, w którym zawarte byłyby wszystkie aktualne informacje?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu