pb.pl

Pytania dotyczące spółki 14ZACH

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-12-18 Chciałbym zapytać czy w tej spółce coś się dzieje ? ktoś tam żyje ? jest jakiś plan działania ? bo żadnych informacji nie ma, kurs na giełdzie się osuwa i nie widać żadnych pozytywów na przyszłość.
(brak odpowiedzi) 

2009-08-11 Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższej kopi korespondecji która to została przesłana do KNP przez mniejszościowych akcjonariuszy : Do Komisji Nadzoru Finansowego W sprawie połączenia 14 NFI Zachodniego i 04 NFI Progressa i podejrzenia próby wyprowadzenia majątku ze spółki 14 NFI Zachodni. W imieniu swoim jako akcjonariusza 14 NFI Zachodniego oraz innych mniejszościowych akcjonariuszy spółki pragnę zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z podaniem o sprawdzenie podanych przeze mnie aspektów sprawy , które pozwolą jasno stwierdzić czy doszło do próby wyprowadzenia majątku ze spółki publicznej 14 NFI Zachodni ze szkodą dla mniejszościowych akcjonariuszy 14 NFI Zachodniego. Dnia 10.08.2009 został podany do publicznej wiadomości plan połączenia spółek 14 NFI Zachodni i 04 NFI Progress . Zgodnie z planem parytet wymiany został oparty o średni kurs spółek z ostatnich 12 miesięcy ..Fakty ,które przedstawię poniżej pozwalają domniemywać, że główni akcjonariusze , także Zarząd spółki 14 NFI Zachodni, od co najmniej 12 miesięcy dokonywali czynności rynkowych pozornych mających wprowadzić innych uczestników w błąd ,a których celem było przejęcie aktywów 14 NFI Zachodniego po jak najniżej cenie. Dnia 29.08.2008 ,czyli niemal rok temu (rok jest tu terminem istotnym gdyż z tego okresu liczy się średnia , według której wyliczony został parytet wymiany akcji) do publicznej wiadomości wyszła informacja, z której wynikało ,że Pan Maciej Wandzel przez Novakonstelacja Limited pożyczył dnia 27.08.2009 , 3.850.000 akcji 14 NFI Zachodniego zmniejszając tym samym swoje zaangażowanie w akcje .Akcje te zobowiązał się odkupić do dnia 30 września 2008 r. Do dziś akcję zgodnie z przekazywanymi informacjami nie zostały odkupione. W związku z tym, że termin roczny liczenia parytety jest zbieżny z tą transakcją, a także to ,że Pan Maciej Wandzel jest stroną ,która jest stroną uzyskującą korzyści z niskiej ceny przejęcia 14 NFI Zachodniego , jako większościowy akcjonariusz 04 NFI Progress pozwolę sobie zadać pytanie. Czy pożyczka akcji w ilości 3.850.000 szt. od początku była czynnością pozorną mającą wprowadzić w błąd innych akcjonariuszy spółki co do właściwych zamiarów Pana Macieja Wandzla, czyli sprzedaży akcji i czy akcje zostały sprzedawane przez ostatni rok w rynek powodując zbijanie kursu 14 NFI Zachodniego do wycen znacznie poniżej wartości księgowej? Z faktem pożyczki akcji wiąże się również pytanie o informację przekazywane przez Zarząd. 2 września 2008 r. ,czyli kilka dni po wspomnianej pożyczce Pan Rafała Mateusiak Prezes Zarządu spółki w wywiadzie prasowym poinformował o „zaawansowanych negocjacjach” w sprawie sprzedaży kluczowej inwestycji spółki „Pragi z Okna” i że „Zachodni NFI wkrótce poinformuje o sprzedaży swojej największej inwestycji”. W związku z tym, że transakcja mimo pewności Prezesa nie doszła do skutku , należy zapytać ,czy wywiad powodujący znaczne zainteresowanie spółką ,których efektem była znaczna zwyżka kursu , nie był kolejną czynnością pozorną mającą wprowadzić w błąd inwestorów mniejszościowych i czy korzystając z płynności wywołanej informacją , podmiot pożyczający kilka dni wcześniej akcje od Pana Macieja Wandzla nie zbywał ich na rynku? Dnia 5.06.2008 , zgodnie z informacjami podanymi do publicznej wiadomości , 14 NFI Zachodni objął obligacje 04 NFI Progress o wartości nominalnej 20.000.000 zł . Czy w kontekście planowanego przejęcia, zwalniającego 04 NFI Progress z obowiązku wykupu obligacji, i domniemania, że było one planowane już w tamtym okresie , transakcja ta nie była wyprowadzeniem aktywów ze spółki zebranych wcześniej od inwestorów w drodze emisji na rynku wtórnym? W Zarządzie spółek NFI Progress i NFI Zachodni , zasiada Pani Ewa Cieśla. Czy w kontekście połączenia spółek , w której jedna jako przejmująca jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu przejmowanego , zarząd jest w stanie bronić interesów spółki przejmowanej będąc sam w Zarządzie spółki przejmującej? W kontekście wszystkich przedstawionych przeze mnie wyżej faktów ,chciałbym zadać pytanie kluczowe. Czy w kontekście niskiej płynności na walorach obu spółek , gdzie wartość rynkowa nie była w żaden sposób zbliżona do godziwej wartości spółki ,czy wartości księgowej , a cena rynkowa wynikająca również z niskiej płynności całego rynku ,mogła być kształtowana dowolnie przez podmioty zainteresowane przejęciem znacznych aktywów 14 NFI Zachodniego , Zarządy spółek mogą uzgadniać parytet wymiany akcji od tak łatwo dającą się zmanipulować zmienną ,a nie o obiektywne wartości takie jak wartość księgowa akcji czy wycena aktywów przez biegłego?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-20 Co się dzieje z projektem "Praga Okna". Czy prowadzicie negocjacje w celu sprzedaży i szukania ciekawych inwestycji. Czy jesteście w stanie wypracować jakiś ciekawy projekt.
W chwili obecnej nie toczą się żaden negocjacje. Fundusz dokłada wszelkich starań, aby w obecnej sytuacji rynkowej, poprzez prowadzenie wielu procedur administracyjnych podwyższyć funkcjonalność i użyteczność tej działki. Na dzisiaj natomiast nie jest możliwe jej zbycie po cenie, która byłaby możliwa do zaakceptowania. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu