pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-08-23 Czy Zarząd mysli o zmianie poltyki dywidendowej w najblizszych latach?
Zarząd rozważa zmianę polityki dywidendowej w taki sposób, by w najbliższych latach część wypracowanego zysku Spółki (10-30%) była wypłacana akcjonariuszom w formie dywidendy. Jednak jeszcze żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły. 

2010-06-01 Czy zarząd firmy podejmie działania zmierzające do zwiększenia płynnosci akcji na GPW?
Obecnie podstawowym działaniem Netmedia SA mającym na celu m.in. zwiększenie płynności akcji na GPW jest polepszenie komunikacji z inwestorami i rynkiem kapitałowym. Dzięki poprawie relacji inwestorskich wzrosło zainteresowanie Spółką ze strony analityków i inwestorów oraz zwiększyły się obroty akcjami Spółki. Celem Zarządu jest budowa relacji inwestorskich na najwyższym poziomie. Zarząd nie wyklucza w przyszłości emisji akcji w celu zdynamizowania rozwoju Spółki. Emisja zwiększyłaby free float, co również powinno pozytywnie wpłynąć na poziom obrotów akcjami na GPW.  

2010-03-03 Czy zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy, czy zysk przeznaczy na inny cel?
W tej sprawie nie zostały podjęte jeszcze żadne decyzje. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu