pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-15 Jak się ma sprawa z PP, jaka cena obowiązuje?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-07 Witam, Kiedy można spodziewać się szerszego komentarza zarządu do proponowanej emisji obligacji i nowych kierunkach rozwoju spółki (Mobitrust, fundusz)?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-01 W raporcie półrocznym znajduje się informacja o sporze z MCI o zapłatę należności - czy mogę prosić o bliższe informacje: czego on dotyczy i jaki może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki?
Zapis w raporcie za pierwsze półrocze 2010 roku dotyczy przesłania przez One-2-One S.A. do MCI Management S.A. wniosku o wezwanie do próby ugodowej w związku z naprawą przez MCI Management S.A. uchybień formalnych związanych z transakcją sprzedaży do One-2-One S.A. spółki Comtica. W ocenie zarządu One-2-One możliwe rozstrzygnięcia będą neutralne dla wyniku finansowego One-2-One S.A. 

2010-06-29 Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie, jednak brak w niej informacji o potencjalnym wpływie informacji o kontrakcie EL2 na przyszłe wyniki O2O. Czy O2O będzie pracować dla Eurozet również w II półroczu? Czy prognozy przychodów na 2010 r., pojawiające się w wypowiedziach prasowych, są aktualne?
Przez One-2-One S.A. nie były publikowane żadne oficjalne prognozy dotyczące zarówno przychodu, jak i wyniku finansowego na rok 2010. Podtrzymujemy jednak publikowane w mediach informacje dotyczące zakładanych na 2010 rok projektów, jak i zakresu świadczonych usług przez spółki składające się na Grupę One-2-One. W tym względzie zakładamy w bieżącym roku realizacje kolejnych projektów dla EuroZET, jak i dla Telewizji Polskiej. 

2010-06-23 Witam, Czy Spółka aktualnie realizuje jakiekolwiek kontrakty na rzecz Eurozet? Zaniepokoiła mnie informacja o kontrakcie zawartym przez EL2 dotyczącym konkursów SMS w Radiu Zet w II półroczu 2010. Czy powyższe może mieć istotny wpływ na wyniki O2O?
Grupa One-2-One cyklicznie realizuje projekty (zarówno mobilne jak i internetowe) dla podmiotów Eurozet. Umowa naszej Spółki z właścicielem m.in. Radia Zet, Planety, www.radiozet.pl nie wyklucza współpracy z innymi podmiotami. One-2-One realizuje kluczowe projekty. W pierwszym półroczu 2010 roku na 4 loterie w Radiu Zet, 3 były przygotowane przez naszą spółkę.  

2009-12-02 Dziekuje za odpwiedz. Oczywistym jest, ze aktualna wartosc spolki jest taka jaka Panstwo podajecie - c.a. 4 mln PLN. Jednak moje pytanie odnosilo sie do roznicy: ATS zostal zakupiony za c.a 4.5 mln USD (a wiec ok. 12 mln PLN) natomiast jedo wartosc w tej chwili to 4 mln PLN. Z czego wynika owa roznica 8 mln PLN - jest malo prawdopodobne aby poencjal spolki zmalal o taka wartosc w 2 lata, rowniez o krachu na rynku czeskim w sektorze dzialania ATSu tez nie ma mowy. No wiec jaki jest powod takiej roznicy wycen/wartosci?
Kwota 4 mln złotych jest ceną, jaką One-2-One jest w stanie obecnie osiągnąć zbywając czeski ATS. Jak słusznie Pan zauważył, wycena firmy zależy od warunków rynkowych. A one jednak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły się drastycznie. Na przykład PKB w IV kwartale 2008 roku, to najgorszy rezultat czeskiej gospodarki od 1997 roku. Także w bieżącym roku PKB w Czechach spadał o ponad 4% kwartalnie. Produkcja przemysłowa spadała w ciągu minionego roku nawet o kilkanaście procent miesięcznie. Taki stan czeskich przedsiębiorstw przekłada się na rynek reklamy i mediów, na którym działa ATS. Zarząd podjął decyzję o efektywniejszym wykorzystaniu posiadanego potencjału i skoncentrował działalność na pogłębianiu i poszerzaniu sprzedaży na rynku polskim, stąd tez decyzja o szybkiej akwizycji czeskiego podmiotu. Wyniki potwierdzają słuszność tej decyzji. W przypadku szczegółowych pytań proponuję kontakt telefoniczny, lub mailowy, - namiary można znaleźć na stronie www.one-2-one.pl  

2009-11-26 Kiedy zostanie zakończony proces sprzedaży udziałów we wszystkich 5 spółkach?
Zarząd będzie podejmował decyzje dotyczące sprzedaży aktywów kierując się dobrem spółki i akcjonariuszy. W sytuacji panującej obecnie niestabilnej sytuacji rynkowej szczególnie ważna jest rozwaga przy podejmowaniu poszczególnych kroków. Najbardziej zaawansowana jest sprzedaż czeskiej spółki ATS. Decyzje dotyczące kolejnych spółek będę podejmowane w dalszej kolejności. Możliwych jest kilka scenariuszy uzależnionych od sytuacji na rynku marketingu mobilnego i Internetu oraz na rynkach finansowych. Intencją Zarządu jest jak najszybsze zrealizowanie przedstawionych wcześniej planów.  

2009-11-12 O2O zakupil ATS za ok. 4,5 mln USD. W informacjach podali Państwo ze szacowana wartosc odsprzedazy ATS to 4 mln PLN. Z czego wynika tak duża różnica obu wycen?
odpowiedź poniżej 

2009-11-10 O2O zakupil ATS za 4 mln EUR. W informacjach podali Panstwo ze szacowana wartosc odsprzedazy ATS to 4 mln PLN. Z czego wynika tak duza roznica obu wycen?
Podana wycena oddaje obecną realną wartość ATS. Warto zaznaczyć, że uzdrowienie czeskiej spółki jest zadaniem długotrwałym. Strategia Grupy One-2-One przyjęta na początku 2009 roku zakłada skupienie się na rynku polskim i zbycie udziałów w podmiotów zagranicznych. Przynosi ona realne efekty, czego dowodem skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych trzech kwartałach br. i poprawa wyników finansowych. Pozwolą one wraz z efektami finansowymi działań w IV kwartale br. na realizację ambitnej prognozy na rok 2009. Polecam video komentarz Prezesa Zarządu One-2-One Tomasza Długiewicza, w którym odnosi się do wyceny ATS http://www.one-2-one.pl/?page_id=2402  

2009-10-28 Moje pytanie dotyczy strategii firmy. Firma pozyskała 2 strategicznych klientów: TVP i Radio Zet, czyli radio i telewizja. Czy w związku z tym istnieje możliwość pozyskania innych stacji czy jest to raczej niemożliwe ze względu na np. "zakaz konkurencji" lub "uczciwość handlową"?
W zasadzie odpowiedział Pan sobie na pytanie dotyczące standardów biznesowych,. Grupa One-2-One pozyskuje jednak nowych klientów w zakresach które nie są w sprzeczności z zakazami konkurencji. Spółka dywersyfikuje przychodu realizując projekty dla klientów zarówno w zakresie mobile jak i Internetu, np. współpraca z Wydawnictwem INFOR – wykorzystanie interaktywnej platformy Multiscreen.TV. http://www.one-2-one.pl/?p=2392 Tomasz Dworek  

2009-06-15 Czy transakcja sprzedaży części udziałów w ATS na rzecz MCI została zawarta? Kiedy będzie stosowny komunikat?
Spółka nie zawarła jeszcze umowy sprzedaży ATSu. O podpisaniu umowy sprzedaży spółki z Grupy O2O będzie informować w stosownym komunikacie.  

2009-05-18 Na ile pozytywnie na wyniki wpływa/będzie wpływać obsługa konkursów sms w TVP? Efektów nie widać.
http://www.one-2-one.pl/?p=1658 2009-02-11 Grupa One-2-One wspólnie z Biurem Reklamy Telewizji Polskiej rozpoczęła wdrażanie unikatowego systemu reklamy mobilnej - Mobile Advertising Platform. Prowadzone są działania zwiększające przychody Spółki z obsługi TVP. [email protected] 

2009-05-17 Jakich przychodów można spodziewać się po wznowionej współpracy z Eurozet?
Proszę wybaczyć, ale tajemnica handlowa obliguje nas do nie podawania tego typu danych. Wznowienie współpracy z Radiem Zet - jedną z dwóch największych rozgłośni radiowych w Polsce jest dobrą wiadomością! Tomasz Dworek, [email protected] 

2009-05-17 Skad sie bierze dramatyczny spadek przychodow? Co z kontraktem z TVP ? Jakie przychody generuje?
Ze sprawozdania skonsolidowanego wyłączone zostały spółki zależne, które wystawione zostały na sprzedaż. Jednocześnie - co ważne jest w kontekście Pana pytania - spółka ulega restrukturyzacji, dostosowując się do sytuacji rynkowej (m.in. redukcja zatrudnienia ok. 20 %). TVP: W lutym informowaliśmy o rozpoczęciu wdrażania razem w BR TVP unikatowego systemu reklamy mobilnej - Mobile Advertising Platform. http://www.one-2-one.pl/?p=1658 Projekt jest w trakcie realizacji. Tomasz Dworek [email protected]  

2009-05-05 Kiedy rozpocznie się skup akcji?
NWZA upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia buy backu w dwuletniej perspektywie czasowej. Obecnie nie została podjęcia decyzja o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Pozdrawiam Tomasz Dworek, [email protected] 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu