pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-15 Jak się ma sprawa z PP, jaka cena obowiązuje?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-07 Witam, Kiedy można spodziewać się szerszego komentarza zarządu do proponowanej emisji obligacji i nowych kierunkach rozwoju spółki (Mobitrust, fundusz)?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-01 W raporcie półrocznym znajduje się informacja o sporze z MCI o zapłatę należności - czy mogę prosić o bliższe informacje: czego on dotyczy i jaki może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki?
Zapis w raporcie za pierwsze półrocze 2010 roku dotyczy przesłania przez One-2-One S.A. do MCI Management S.A. wniosku o wezwanie do próby ugodowej w związku z naprawą przez MCI Management S.A. uchybień formalnych związanych z transakcją sprzedaży do One-2-One S.A. spółki Comtica. W ocenie zarządu One-2-One możliwe rozstrzygnięcia będą neutralne dla wyniku finansowego One-2-One S.A. 

2010-06-29 Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie, jednak brak w niej informacji o potencjalnym wpływie informacji o kontrakcie EL2 na przyszłe wyniki O2O. Czy O2O będzie pracować dla Eurozet również w II półroczu? Czy prognozy przychodów na 2010 r., pojawiające się w wypowiedziach prasowych, są aktualne?
Przez One-2-One S.A. nie były publikowane żadne oficjalne prognozy dotyczące zarówno przychodu, jak i wyniku finansowego na rok 2010. Podtrzymujemy jednak publikowane w mediach informacje dotyczące zakładanych na 2010 rok projektów, jak i zakresu świadczonych usług przez spółki składające się na Grupę One-2-One. W tym względzie zakładamy w bieżącym roku realizacje kolejnych projektów dla EuroZET, jak i dla Telewizji Polskiej. 

2010-06-23 Witam, Czy Spółka aktualnie realizuje jakiekolwiek kontrakty na rzecz Eurozet? Zaniepokoiła mnie informacja o kontrakcie zawartym przez EL2 dotyczącym konkursów SMS w Radiu Zet w II półroczu 2010. Czy powyższe może mieć istotny wpływ na wyniki O2O?
Grupa One-2-One cyklicznie realizuje projekty (zarówno mobilne jak i internetowe) dla podmiotów Eurozet. Umowa naszej Spółki z właścicielem m.in. Radia Zet, Planety, www.radiozet.pl nie wyklucza współpracy z innymi podmiotami. One-2-One realizuje kluczowe projekty. W pierwszym półroczu 2010 roku na 4 loterie w Radiu Zet, 3 były przygotowane przez naszą spółkę.  

2009-12-02 Dziekuje za odpwiedz. Oczywistym jest, ze aktualna wartosc spolki jest taka jaka Panstwo podajecie - c.a. 4 mln PLN. Jednak moje pytanie odnosilo sie do roznicy: ATS zostal zakupiony za c.a 4.5 mln USD (a wiec ok. 12 mln PLN) natomiast jedo wartosc w tej chwili to 4 mln PLN. Z czego wynika owa roznica 8 mln PLN - jest malo prawdopodobne aby poencjal spolki zmalal o taka wartosc w 2 lata, rowniez o krachu na rynku czeskim w sektorze dzialania ATSu tez nie ma mowy. No wiec jaki jest powod takiej roznicy wycen/wartosci?
Kwota 4 mln złotych jest ceną, jaką One-2-One jest w stanie obecnie osiągnąć zbywając czeski ATS. Jak słusznie Pan zauważył, wycena firmy zależy od warunków rynkowych. A one jednak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły się drastycznie. Na przykład PKB w IV kwartale 2008 roku, to najgorszy rezultat czeskiej gospodarki od 1997 roku. Także w bieżącym roku PKB w Czechach spadał o ponad 4% kwartalnie. Produkcja przemysłowa spadała w ciągu minionego roku nawet o kilkanaście procent miesięcznie. Taki stan czeskich przedsiębiorstw przekłada się na rynek reklamy i mediów, na którym działa ATS. Zarząd podjął decyzję o efektywniejszym wykorzystaniu posiadanego potencjału i skoncentrował działalność na pogłębianiu i poszerzaniu sprzedaży na rynku polskim, stąd tez decyzja o szybkiej akwizycji czeskiego podmiotu. Wyniki potwierdzają słuszność tej decyzji. W przypadku szczegółowych pytań proponuję kontakt telefoniczny, lub mailowy, - namiary można znaleźć na stronie www.one-2-one.pl  

2009-11-26 Kiedy zostanie zakończony proces sprzedaży udziałów we wszystkich 5 spółkach?
Zarząd będzie podejmował decyzje dotyczące sprzedaży aktywów kierując się dobrem spółki i akcjonariuszy. W sytuacji panującej obecnie niestabilnej sytuacji rynkowej szczególnie ważna jest rozwaga przy podejmowaniu poszczególnych kroków. Najbardziej zaawansowana jest sprzedaż czeskiej spółki ATS. Decyzje dotyczące kolejnych spółek będę podejmowane w dalszej kolejności. Możliwych jest kilka scenariuszy uzależnionych od sytuacji na rynku marketingu mobilnego i Internetu oraz na rynkach finansowych. Intencją Zarządu jest jak najszybsze zrealizowanie przedstawionych wcześniej planów.  

2009-11-12 O2O zakupil ATS za ok. 4,5 mln USD. W informacjach podali Państwo ze szacowana wartosc odsprzedazy ATS to 4 mln PLN. Z czego wynika tak duża różnica obu wycen?
odpowiedź poniżej 

2009-11-10 O2O zakupil ATS za 4 mln EUR. W informacjach podali Panstwo ze szacowana wartosc odsprzedazy ATS to 4 mln PLN. Z czego wynika tak duza roznica obu wycen?
Podana wycena oddaje obecną realną wartość ATS. Warto zaznaczyć, że uzdrowienie czeskiej spółki jest zadaniem długotrwałym. Strategia Grupy One-2-One przyjęta na początku 2009 roku zakłada skupienie się na rynku polskim i zbycie udziałów w podmiotów zagranicznych. Przynosi ona realne efekty, czego dowodem skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych trzech kwartałach br. i poprawa wyników finansowych. Pozwolą one wraz z efektami finansowymi działań w IV kwartale br. na realizację ambitnej prognozy na rok 2009. Polecam video komentarz Prezesa Zarządu One-2-One Tomasza Długiewicza, w którym odnosi się do wyceny ATS http://www.one-2-one.pl/?page_id=2402  

2009-10-28 Moje pytanie dotyczy strategii firmy. Firma pozyskała 2 strategicznych klientów: TVP i Radio Zet, czyli radio i telewizja. Czy w związku z tym istnieje możliwość pozyskania innych stacji czy jest to raczej niemożliwe ze względu na np. "zakaz konkurencji" lub "uczciwość handlową"?
W zasadzie odpowiedział Pan sobie na pytanie dotyczące standardów biznesowych,. Grupa One-2-One pozyskuje jednak nowych klientów w zakresach które nie są w sprzeczności z zakazami konkurencji. Spółka dywersyfikuje przychodu realizując projekty dla klientów zarówno w zakresie mobile jak i Internetu, np. współpraca z Wydawnictwem INFOR – wykorzystanie interaktywnej platformy Multiscreen.TV. http://www.one-2-one.pl/?p=2392 Tomasz Dworek  

2009-06-15 Czy transakcja sprzedaży części udziałów w ATS na rzecz MCI została zawarta? Kiedy będzie stosowny komunikat?
Spółka nie zawarła jeszcze umowy sprzedaży ATSu. O podpisaniu umowy sprzedaży spółki z Grupy O2O będzie informować w stosownym komunikacie.  

2009-05-18 Na ile pozytywnie na wyniki wpływa/będzie wpływać obsługa konkursów sms w TVP? Efektów nie widać.
http://www.one-2-one.pl/?p=1658 2009-02-11 Grupa One-2-One wspólnie z Biurem Reklamy Telewizji Polskiej rozpoczęła wdrażanie unikatowego systemu reklamy mobilnej - Mobile Advertising Platform. Prowadzone są działania zwiększające przychody Spółki z obsługi TVP. inwestorzy@one-2-one.pl 

2009-05-17 Jakich przychodów można spodziewać się po wznowionej współpracy z Eurozet?
Proszę wybaczyć, ale tajemnica handlowa obliguje nas do nie podawania tego typu danych. Wznowienie współpracy z Radiem Zet - jedną z dwóch największych rozgłośni radiowych w Polsce jest dobrą wiadomością! Tomasz Dworek, inwestorzy@one-2-one.pl 

2009-05-17 Skad sie bierze dramatyczny spadek przychodow? Co z kontraktem z TVP ? Jakie przychody generuje?
Ze sprawozdania skonsolidowanego wyłączone zostały spółki zależne, które wystawione zostały na sprzedaż. Jednocześnie - co ważne jest w kontekście Pana pytania - spółka ulega restrukturyzacji, dostosowując się do sytuacji rynkowej (m.in. redukcja zatrudnienia ok. 20 %). TVP: W lutym informowaliśmy o rozpoczęciu wdrażania razem w BR TVP unikatowego systemu reklamy mobilnej - Mobile Advertising Platform. http://www.one-2-one.pl/?p=1658 Projekt jest w trakcie realizacji. Tomasz Dworek inwestorzy@one-2-one.pl  

2009-05-05 Kiedy rozpocznie się skup akcji?
NWZA upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia buy backu w dwuletniej perspektywie czasowej. Obecnie nie została podjęcia decyzja o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Pozdrawiam Tomasz Dworek, inwestorzy@one-2-one.pl 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu