pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-08-01 Jaka gwarancję ma akcjonariusz mniejszościowy że spółka na którą wyłożył kapitał nie pozbędzie się pozostałych aktywów po cenie rażąco niskiej? Rozumiem pakiety motywacyjne tylko muszą być osiągane odpowiednie cele przez przyznaniem pakietów. Jakie cele zostały zrealizowane przez pracowników AOAM?
Jako Prezes Zarządu i jednocześnie jeden z dwóch głównych udziałowców pragnę zaznaczyć, że tak samo jak osobie zadającej to pytanie, nam również zależy przede wszystkim na wzroście wartości akcji spółki Analizy Online S.A. Po części za ów przyszły wzrost odpowiada również wzrost wartości udziałów posiadanych w Analizy Online Asset Management S.A. Pojawiająca się w pytaniu transakcja nie miała charakteru "nagrody" za dokonane osiągnięcia. Jej celem było jak największe zmotywowaniu do pracy kluczowej dla działalności Assetu osoby bezpośrednio odpowiadającej za operacje, ale przede wszystkim za sprzedaż. Drugi czynnik to powiązanie jej wynagrodzenia z zyskami wypracowywanymi przez Asset, ważny w kontekście ponoszonych kosztów, wynikających również z bieżącego wynagrodzenia. Dokonana transakcja ma przede wszystkim zapewnić spółce Analizy Online Asset Management S.A. stabilność zespołu nią zarządzającego. Nasze doświadczenia wskazują na to, że jest to najlepszy fundament szybkiego i stabilnego rozwoju firmy, a szczególnie spółki z segmentu zarządzania aktywami. 

2011-07-25 Dlaczego rozdajecie akcje AOAM za darmo dla zaprzyjaźnionych pracowników?
Akcje spółki Analizy Online Asset Management S.A. zostały sprzedane po cenie nominalnej. Komunikat dotyczący sprzedaży zawiera powody oraz nasze oczekiwania odnośnie zrealizowanej transakcji. 

2011-01-25 Ilu klientów i jakie aktywa pozyskała do dzisiaj spółka AOAM?
Polityka informacyjna spółki Analizy Online Asset Management S.A. przewiduje informowania rynku o wartości zebranych aktywów w ramach kwartalnych raportów finansowych publikowanych przez Analizy Online S.A. Zapraszam, więc do lektury raportów kwartalnych publikowanych przez naszą firmę. Harmonogram publikacji znajduje się na naszej stronie WWW, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Dla Inwestorów/ Kalendarium. 

2010-12-22 W jakim dokładnie celu spółka Analizy Online kupiła 50,5% udziałów w firmie FIN24.pl?
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Zarząd spółki Analizy Online S.A. Zarządy obu spółek planują wykorzystać potencjał i doświadczenie obu podmiotów w celu oferowania zintegrowanych rozwiązań dla rynku finansowego, obejmujących usługi analityczne, szkolenia i wdrożenia systemów informatycznych. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu