pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-10-13 Do kogo trzeba się zgłosić by skorzystać z usługi Asset Management?
Zapytania w sprawie szczegółów sprzedaży usług oraz produktów Analiz Online Asset Management S.A. należy kierować na adres [email protected] 

2010-10-13 Czy spółka w najbliższych latach planuje wypacanie dywidendy? Jeżeli tak to od czego to zależy i jaka część zysku będzie na to przeznaczana?
Nasza spółka nie ma ściśle zdefiniowanej polityki dywidendowej, z której wynikałaby wprost wielkość zysku przeznaczanego na dywidendę . Do tej pory rekomendacje odnośnie wypłaty lub jej braku wynikały przede wszystkim z pomysłów na rozwój i możliwości jego sfinansowania. Chcemy kontynuować tą politykę również w kolejnych latach. Proszę również pamiętać, że niezależnie od rekomendacji Zarządu, ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy każdorazowo podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

2010-10-10 Czy w związku z tym iż spółka pozyskał potrzebne środki z emisji serii B na dalszy rozwój to przynajmniej w najbliższym czasie ( 1 rok ) nie zamierza przeprowadzać kolejnych emisji oraz czy główni udziałowcy nie zamierzają się pozbywać swoich pakietów ( 1 rok )
Zgodnie z odpowiedzię na poprzednie pytanie główni Akcjonariusze nie zamierzają pozbywać się swoich akcji w okresie 1 roku, ponadto spółka nie zamierza w najbliższym czasie przeprowadzać kolejnych emisji.  

2010-10-10 Czy spółka będzie publikować raporty miesięczne tak by spełnić wymogi wejścia do NC LAED ?
Zgodnie z przyjętymi Zasadami dobrych praktyk obowiązujących na NewConnect w chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana. Z uwagi na fakt, iż Spółka na bieżąco stara się zapewnić inwestorom dostęp do kompletnych informacji Zarząd Spółki nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych. Jeżeli zaś chodzi o wejście spółki do segmentu NewConnect Lead, obwarowane jest ono, poza realizacją obowiązków informacyjnych również innymi wymogami. W związku z powyższym, ponieważ nie spełniamy tych wymogów, sam fakt publikowania raportów miesięcznych nie spowoduje znalezienia się w segmencie spółek zaliczanych do NC Lead. 

2010-10-08 Czy główni założyciele i członkowie zarządu planują podzielenie się posiadanymi pakietami akcji z TFI i OFE tak by uwiarygodnić spółkę i uzyskać stabilny akcjonariat?
Stabilność Akcjonariatu gwarantują główni Akcjonariusze, zarazem założyciele, którzy nie planują zmniejszania swojego zaangażowania. Uważamy również, że wiarygodności spółki nie zwiększy fakt zaangażowania się w akcjonariat TFI lub PTE. 

2010-10-08 Jaka jest planowana rentowność usługi asset management w porównaniu do TFI. Czy jest to biznes bardziej rentowny? Jakie są koszty stałe?
Zasadnicza różnica pomiędzy TFI a usługami Asset Management polega (ujmując to najprościej) na tym, że TFI, które swoich klientów identyfikują pośród szerokiego grona odbiorców (nazwijmy je "detaliczne”) tworzą rozbudowaną strukturę organizacyjną mającą za główne zadanie dystrybuowanie jednostek uczestnictwa funduszy. TFI muszą zapewnić zaplecze organizacyjne, które sprawnie administruje całym systemem (przede wszystkim bank powiernik, agent transferowy), ponadto tworzy one wewnętrzną jednostkę organizacyjną, która zarządza jego funduszami lub kupuje tę usługę (usługę Asset Management - Zarządzanie Aktywami) od innego podmiotu, (jako przykład można podać TFI SKOK, którego funduszami zarządzają zewnętrzne firmy Asset Management). Tak więc, TFI to w rzeczywistości organizacja, której działalność zbudowana jest z następujących podmiotów: 1. dystrybutorów 2. agenta transferowego 3. banku powiernika 4. zarządzającego aktywami (asset management) 5. wewnętrzne jednostki organizacyjne TFI (marketing, administracja, księgowość itp.) Aby cała organizacja TFI mogła sprawnie funkcjonować i rozwijać się (pozyskiwać aktywa) musi ponosić wysokie koszty. Można dość ogólnie szacować, że spośród wymienionych powyżej jednostek organizacyjnych na samo TFI (po odjęciu kosztów ponoszonych na rzecz dystrybutorów, agenta transferowego, powiernika i zarządzającego funduszem) przypada średnio 1/4 przychodów z opłat za zarządzanie pobieranej od klientów funduszy (opłata dystrybucyjna zwykle w całości, a opłata za zarządzanie w ponad 50% zatrzymywana jest przez dystrybutora jednostek). Tak więc z uwagi na bardzo wysokie koszty funkcjonowania, dopiero gdy w funduszach danego TFI zgromadzone jest kilkaset milionów złotych staje się ono rentowne. W przypadku planowanej przez nas usługi Asset Management, próg rentowności jest na wiele niższym poziomie. Z uwagi na brak kosztów związanych z siecią dystrybucji i obsługą przez podmioty takie jak bank powiernik, agent transferowy, działalność Asset Management staje się dochodowa dużo wcześniej. Oczywiście brak rozbudowanej sieci dystrybucji wpływa na mniejszą możliwość zdobywania nowych środków do zarządzania, ale ta mniejsza wartość aktywów jest o wiele bardziej rentowna dla firmy Asset Management niż w przypadku TFI. Z uwagi na fakt, że wniosek o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność Asset Management przez naszą spółkę zależną jest w trakcie rozpatrywania, nie chciałbym, zanim nasze założenia biznesowe zostaną zaakceptowane przez KNF, ujawniać planów działania i strategii jaką zamierzamy realizować. Jeśli uda nam się zdobyć zaufanie KNF i uzyskamy zgodę na prowadzenie działalności, postaramy się przedstawić więcej szczegółów odnośnie naszych planów i zasad działania Analizy Online Asset Management S.A. 

2010-10-07 Czy to na wasze zlecenie animator wystawia oferty po 10 sztuk akcji? Przecież to zabijanie handlu nie animacja!
Nasza współpraca z Animatorem nie przewiduje wydawania zaleceń co do sposobu animowania rynku naszych walorów. W tej kwestii zdajemy się na doświadczenie naszego partnera.  

2010-10-07 W jakich kierunkach planują Państwo rozwój spółki? Czy oprócz Asset Managment są Państwo zainteresowani otworzeniem domu maklerskiego lub agenta rozliczeniowego?
Obecnie rozwój Spółki ukierunkowany jest na stworzenie i rozwój spółki zarządzania aktywami (Asset Management - nie mylić z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych) oraz rozwój serwisu www.analizy.pl (portalu finansowego) poruszającego zagadnienia związane z inwestowaniem w instytucje zbiorowego lokowania środków (fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne i podobnego typu produkty inwestycyjne). Nie planujemy uruchamiania domu maklerskiego w innym zakresie niż Zarządzanie Aktywami, ani uruchamiania agenta rozliczeniowego (agenta transferowego). 

2010-10-07 Cza jest w planach stworzenie serwisu do inwestorów na wzór stooq.pl lub przejęcie takiego serwisu?
Nie planujemy przejmować serwisów. Obecnie rozwijamy własny serwis dotyczący instytucji zbiorowego inwestowania środków (fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne i inne produktu podobnego typu). 

2010-10-07 Czy prowadzicie rozmowy z Morningstar o wejściu udziałowym do spółki?
Nie prowadzimy takich rozmów 

2010-10-06 Dlaczego konstrukcja oferty była tak dobrana, że preferuje tylko inwestorów indywidualnych, nie dając szans instytucjonalnym (mały free float)?
Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że z uwagi na niski free float zainteresowanie instytucji naszą emisją była znikome. Ale proszę wziąć pod uwagę, że wielkość oferty odpowiadała naszym potrzebom finansowym. Nasze plany inwestycyjne wymagają zaangażowania dodatkowych środków w kwocie nie większej niż 1,3 mln PLN, w związku z tym emisja była tak niewielka. Jeśli istniałyby potrzeby pozyskania wyższego kapitału na pewno emisja, jej konstrukcja i free float byłyby inne.  

2010-10-06 Do jakiej branży porównywać Analizy Online? Do TFI czy do dostarczycieli informacji?
W dniu dzisiejszym prowadzimy działalność, której przychody pochodzą głównie z dostawy danych, dostawy narzędzi oraz szkoleń dotyczących szeroko rozumianego rynku zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne, fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne). W naszych planach, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego jest rozwój firmy zarządzającej aktywami (nie mylić z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych). W zależności od osiągniętej skali działania nowego podmiotu, zaliczanie naszej spółki do segmentu podmiotów zarządzających aktywami może być w przyszłości uzasadnione. 

2010-10-05 W prezentacji na debiucie prezes powiedział że długoterminowym celem jest wejście na GPW. W którym roku planujecie przenosiny?
Podczas prezentacji użyliśmy sformułowania, że nie wykluczamy w przyszłości debiutu na głównym parkiecie, jednakże będzie to uzależnione od rozwoju spółki i skali działalności. Dlatego też na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych sprecyzowanych planów wejścia na główny parkiet. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu