pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-12-15 Witam, proszę o odpowiedz: Dlaczego OPTOPOL nie ubiega sie o żadne środki z programu „Innowacyjna gospodarka”. Optopol ma ogromne szanse aby takie dotacje otrzymać, dostają je mniej inwowacyjne firmy. Czy nie oznacza to przypadkiem że Optopol nie wykorzystuje możliwości do bardziej dynamicznego rozwoju lub przespał swoją szanse?
W imieniu Zarządu OPTOPOL Technology S.A. niniejszym informujemy, że spółka nasza od kilku lat realizując innowacyjne projekty korzysta z dofinansowania przeznaczonego na wsparcie działalności innowacyjnej. W 2008 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z programu SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiebiorstw w wysokości 1.249.143,00 zł. Jesteśmy także w trakcie realizacji projektu wspieranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w zeszłym roku otrzymaliśmy 399.534,00 zł, w tym roku wnioskowana kwota wsparcia wyniesie 666.418,00 zł. Na bieżąco także składamy wnioski o dofinansowanie naszego udziału w targach i wystawach handlowych. Kwota de minimis otrzymanego wsparcia w ostatnim czasie nie pozwala nam na dzień dzisiejszy ubiegać się o dofinansowanie nowych projektów. Z poważaniem - Zarząd OPTOPOL Technology S.A. 

2009-10-29 Kiedy Optopol uzyska w końcu certyfikat FDA w USA? Procedura trwa już trzy kwartały. Sprzedaż urządzeń w USA jest na poziomie zerowym. A według zapowiedzi w 2009 w USA miał być nawjwiększy wzrost przychodów
W imieniu Zarządu OPTOPOL Technology SA pragniemy zaznaczyć, że charakteryzujący się dużym rygorem proces certyfikacji przeprowadzany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, także w przypadku dopuszczenia do sprzedaży na rynku amerykańskim produkowanych przez OPTOPOL urządzeń jest bardzo szczegółowy ,czego skutkiem była konieczność rozszerzenia zakresu badań klinicznych, przez co cały proces certyfikacji uległ przedłużeniu. Ponieważ OPTOPOL zgłosił do certyfikacji najnowsze wersje urządzeń z najnowszym oprogramowaniem, ograniczona została możliwość wykorzystania testów złożonych do pierwotnej certyfikacji. W chwili obecnej zarówno badania kliniczne jak i testy zostały zakończone pozytywnie, a dokumenty złożone zostały w FDA. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie zostanie wydana decyzja o dopuszczeniu do obrotu naszych urządzeń na terenie USA.  

2009-08-11 1. Czy zamiarem obecnego zarządu lub przyszłego inwestora strategicznego jest złożenie wniosku o wycofanie spółki z obrotu giełdowego? 2. Czy istnieje zamiar zniesienia dematerializacji akcji? 3. Czy zamiarem prezesa spółki i członków jego rodziny posiadających razem 64% akcji jest sprzedaż całego posiadanego pakietu akcji?
Ad.1:Obecny Zarząd nie rozważa takiej możliwości. Ad.2:Nie, nie ma takiego zamiaru. Ad.3:Nie, nie ma takiego zamiaru. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu