pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-07-29 Jak wygląda polityka dywidendowa firmy?
Witam, Polityka dywidendy przedstawiona w Prospekcie Emisyjnym Spółki z dnia 13 sierpnia 2007 roku zakładała powiększanie zasobów kapitału własnego, co za tym idzie brak rekomendowania wypłaty dywidendy w latach 2007-2010. W tym roku Spółka, uzyskawszy korzystniejsze wyniki od założonych za rok 2009, zmieniła politykę dywidendy rozpoczynając realizację programu, którego założeniem jest dbałość o interesy Akcjonariuszy w zakresie polityki dywidendowej. W tym kierunku zmierzać będzie także polityka dywidendowa na kolejne lata. Zmiana polityki w zakresie dywidendy nie będzie miała wpływu na plany inwestycyjne i rozwojowe OPONEO.PL. Pozdrawiam, Monika Siarkowska PR&IR Manager  

2010-02-25 Czy planują Państwo, poszerzyć działalność o sprzedaż usług montażu opon jak to robi motointegrator?
Witam, OPONEO.PL oferuje Klientom usługę montażu wybranych produktów w partnerskich serwisach wulkanizacyjnych. Specjalna aplikacja internetowa pozwala także na rezerwację stanowiska w wybranym serwisie na konkretny dzień oraz godzinę.Więcej szczegółów na stronie: http://www.oponeo.pl/serwisy/informacja.htmlx Pozdrawiam, Monika Siarkowska PR&IR Manager 

2009-12-27 Jak oceniają Państwo sprzedaż realizowaną poza terenem Polski? Który rynek rozwija się najlepiej? I jak % całej sprzedaży stanowi sprzedaż poza terenem Polski?
Witam, Jesteśmy zadowoleni z rozwoju sklepów zagranicznych, szczególnie we Francji.Etap budowania marki na nowym, nieznanym nam rynku, jest długotrwały, jednak pierwsze miesiące napawają optymizmem. Zakładamy dalsze wzrosty sprzedaży. Podsumowanie dotychczasowych działań i wyników ze sprzedaży za granicą przedstawione zostanie w raporcie rocznym za 2009 rok po zamknięciu roku obrotowego. Pozdrawiam, Monika Siarkowska PR&IR Manager 

2009-09-13 Dzień dobry, Czy można otrzymać informację czy w oponeo.it są już włoscy klienci?
Witam, Tak, obsługujemy już pierwsze zamówienia wygenerowane za pośrednictwem włoskiego serwisu Oponeo.it. Pozdrawiam, Monika Siarkowska PR & Investor Relations Manager 

2009-06-09 jak wygląda rozówuj spółek dystrybucyjnych na ternie Niemiec Włoch Hiszpanii i Francji? Kiedy te inwestycje przyniosą zwrot?
odpowiedź została udzielona w wywiadzie dla pb.pl w związku z pytaniem akcjonariusza 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu