pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-09-02 Jaki sens ma utrzymywanie spółki na giełdzie, gdy wyceniana jest kilka razy w miesiącu? Co Pan prezes ma do powiedzenia akcjonariuszom, którzy w emisji płacili 27 zł za akcję?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-26 1. Jakie są plany spółki w zakresie nierentownych sklepów? Czy spółka jest w trakcie zamykanie ich? 2. Prezes Chłoń zapowiadał komunikatów w zakresie przejęcia podmiotów zajmujących się dystrybucją. Z czego wynika brak tego rodzaju informacji i czy spółka jest w trakcie rozmów w sprawie akwizycji?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-17 W raporcie miesięcznym za maj 2010 r. nie ukazały się wyniki sprzedaży. Jaką sprzedaż osiągnęła spółka w maju i jaka była dynamika wzrostu sprzedaży w porównaniu do maja 2009 r.?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu