pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-15 Witam, C.d. Programu Motywacyjnego. Zawartość strony wskazanej przez Pana jest z pewnością od dawna znana inwestorom. Podobnie jak Regulamin tegoż programu. Moje pytanie dotyczyło realizacji tego programu, tzn. czy został on uruchomiony i czy przyznano opcje na akcje dla wskazanych pracowników. Jakie jest konkretne kryterium przychodów zaplanowane na ten rok, a wskazane ogólnie jako warunek w pkt. 1.1 Regulaminu?
Zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego odbył się pierwszy przydział 134 tys. opcji na akcje, po zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą przekażemy wszelkie informacje w formie raportu bieżącego. Kryterium za rok 2010 było uzyskanie przychodu na poziomie 21,37 mln zł, natomiast za rok 2011 kryterium te wynosi 33,7 mln zł. Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich tel: 691 490 450 e-mail: [email protected]  

2011-03-14 Uruchomienie Motywacyjnego w ilości 335 tys. akcji wydawanych po 1 zł m.in. Zarządowi i RN uzależnione jest od wykonania budżetu zaplanowanego przez Zarząd i zatwierdzanego przez RN. Gdzie mogę znaleźć wartości budżetu na poszczególne lata?
Przed przestawienie odpowiedzi na Pana pytanie pozwolę sobie sprostować założenia Programu Motywacyjnego, mianowicie PM skierowany jest do Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej, RN nie jest uwzględniana w Programie Motywacyjnym. Odnośnie Pana pytania, to realizacja PM uzależniona jest od wykonania prognozy przychodów za dany okres który publikowaliśmy w raporcie bieżącym 13/2010. Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich tel: 691 490 450 e-mail: [email protected]  

2011-03-14 Jak na chwilę obecną wygląda realizacja Programu Motywacyjnego i jakie są w nim określone kryteria przychodowe?
W celu uzyskania informacji dotyczących Programu Motywacyjnego odsyłam Państwa do strony internetowej Spółki http://orzelsa.com/orzel-s-a/program-motywacyjny Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich tel: 691 490 450 e-mail: [email protected]  

2011-03-12 W RB dot. przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC obiecywaliście podawanie w raportach miesięcznych wielkości przychodów ze sprzedaży i co?
Oczywiście zobligowaliśmy się do przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC nie tylko w związku z publikacją RB nt przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z naszą obietnicą RB miesięczny wraz ze wstępnymi przychodami za dany okres publikujemy 14 dnia każdego miesiąca. Tak też będzie z przychodami za luty. Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich tel: 691 490 450 e-mail: [email protected]  

2011-03-10 Ile opon do tej pory zebraliście i na jak długo starczą do produkcji? Centrum Utylizacji Opon OO podpisuje umowy na zbiórkę i utylizację opon z góry na rok. Rozumiem,że nie macie podpisanej takiej umowy z CUO? Skąd więc pewność, że uzyskacie od nich opony?
Precyzyjna odpowiedź na pańskie pytanie mogłaby godzić w interesy spółki jeżeli dotarłaby do naszej konkurencji. Prosimy więc o wyrozumiałość. W naszym przekonaniu poradzimy sobie z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca, a zapewniam, że mamy podstawy do takiego myślenia. Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich tel: 691 490 450 e-mail: [email protected]  

2011-03-08 W jaki sposób pozyskacie surowiec dla budowanego zakładu utylizacji opon?
Surowiec do produkcji będziemy pozyskiwali dwutorowo tzn. własnymi środkami oraz przez firmy zewnętrzne. Od 3 stycznia sami zbieramy opony poprzez Dział ZODU który w Spółce działa od 2002 roku, zbierany surowiec składujemy w Poniatowej, zdjęcia można zobaczyć na naszej stronie www.orzelsa.com. Natomiast drugi sposób pozyskania surowca będzie możliwa dzięki współpracy z firmami wyspecjalizowanymi w zbiórce opon m.in. Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA (CUO OO), w momencie zakończenia składania maszyn podpiszemy stosowne umowy z tymi firmami. Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich tel: 691 490 450 e-mail: [email protected]  

2010-12-23 Spółka dostała ponad 5 zł dotacji na akcje, dlaczego kurs wynosi 2,80 zł? Kiedy będą pierwsze zyski z fabryki granukau i jakie sa szacunki jeśli chodzi o zyski i przychody. Pozdrawiam
Spółka realizuje obecnie inwestycje o wartości 25 mln zł z czego 17,5 mln zł pochodzi z dotacji którą już w części Spóła otrzymała (5 mln zł), obecnie czekamy na kolejną transze w wysokości ponad 5 mln zł. Na pytanie dlaczego kurs wynosi 2,80 jest trudno odpowiedzieć, jedyna odpowiedź która wydaje się odpowiednia jest fakt że to rynek wycenia Spółkę. Niestety jak można zauważyć jest ona niedowartościowana. Na to niestety Spółka nie ma wpływu. Odpowiadając na drugie pytanie pragnę zauważyć że produkcja granulatu zgodnie z zakładanym harmonogramem rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia, pełne moce produkcyjne zostaną osiągnięte prawdopodobnie w maju. Wyniki z działalności produkcyjnej będą widoczne już po 2 kwartale 2011 r. Szacujemy ze w 2011 roku cała działalność Spółki przyniesie 33,7 mln zł przychodu oraz 3,9 mln zysku, z tego odpowiednio 7 mln i 3,5 mln z produkcji granulatu.  

2010-11-22 Czy otrzymana z dużym opóźnieniem zaliczka na 5 mln zł z PARP nie spowoduje opóźnienia w realizacji inwestycji. Co będzie gdy PARP będzie opóźniał wypłatę kolejnej zaliczki ?? Na jakim etapie jest budowa fabryki?
Szanowny Panie, planując inwestycje braliśmy pod uwagę czas realizacji przelewów przez PARP. Na chwilę obecną jesteśmy zgodni z założonym harmonogramem. Niestety jednak nasze „zakładki czasowe” uległy znaczącemu skróceniu. Znaczące przeciąganie wypłaty zaliczek w kolejnych transzach może wpłynąć na termin uruchomienia zakładu. Nasze doświadczenie wskazuje, że kolejne transze mogą przychodzić terminowo, więc obecnie nie zmieniamy planów co do momentu uruchomienia zakładu. Kończymy remont obiektu – pozostaną jedynie detale. Linia jest w trakcie realizacji przez producentów i na początku roku spodziewamy się jej w Poniatowej. Myślę że w ciągu 5-6 dni zamieścimy nowe zdjęcia na naszej stronie WWW.orzelsa.com w zakładce Galeria. Korzystając z okazji zapraszam do zapisania się na nasz Newsletter również na stornie firmowej, a będzie Pan na bieżąco informowany o postępach prac.  

2010-08-16 Czy robienie takich małych emisji ma sens? Czy koszty przeprowadzenia emisji nie są zbyt duże w stosunku do kapitału jaki pozyska spółka?
Ostateczna decyzja o wielkości emisji (liczbie wyemitowanych akcji, cenie etc.) będzie podjęta na NWZA 24 sierpnia. Czy jest to mała czy duża emisja pozostaje oceną subiektywną. Na pewno jest to emisja która jest istotna w procesie przejęcia spółki Fleet Service SA o czym wcześniej informowaliśmy. Odnośnie kosztów emisji nie przewidujemy żeby przekroczyły one 3,5% - 4% pozyskanego kapitału.  

2010-04-18 Kiedy nastąpi asymilacja PDA serii C?
Wniosek do sądu rejestrowego został złożony 12 kwietnia, natomiast sąd ma miesiąc na jego rozpatrzenie. W związku z tym asymilacja prawdopodobnie nastąpi w połowie maja.  

2010-04-07 Czy w najbliższym czasie spółka zamierza składać kolejne wnioski o dotacje w najbliższym czasie ? Ewentualnie czego one dotyczyłyby?
Obecnie trwają prace nad wykorzystanie środków z pierwszej dotacji (17,5 mln zł) na budowę fabryki granulatu z użytych opon. W planach mamy również wykorzystanie drugiej dotacji (22,5 mln zł), rozpoczęcie tego projektu będzie możliwe najwcześniej w 2011 roku. Chcemy skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu tych dotacji, w związku z tym w najbliższym czasie nie planujemy składać wniosku o dofinansowanie na kolejny duży projekt. Natomiast nie wykluczamy w najbliższej przyszłości ubiegania się o mniejsze dotacje. Pozdrawiam Patryk Charkot Dział Relacji Inwestorskich 

2010-04-07 W związku z krążącymi przypuszczeniami proszę o odpowiedź, czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy Spółka planuje nową emisję akcji z prawem poboru?
Nie planujemy w najbliższym czasie kolejnej emisji akcji z prawem poboru. Obecnie chcemy dokończyć prace związane z emisją akcji serii C.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu