pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-21 Czy na newconnect pojawi sie inny podmiot w miejsce publicia? tak moznaby wnioskowac z projektow uchwal emisyjnych (za wklady pieniezne i niepieniezne). dlaczego zarzad nie informuje akcjonariuszy z wyprzedzeniem przed wz (a nie tylko suche projekty uchwal o emisjach) o tym, jakie ma plany?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-26 W związku ze zmianami w Zarządzie Spółki, czy strategia rozwoju ulegnie zmianie? Jakie są dalsze plany nowego Zarządu dotyczące Spółki?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-14 Dlaczego spółka na swojej stronie podaje nazwiska pięciu członków rady nadzorczej jeżeli na ostatnim NWZA zostało powołanych 6 osób? Czy szósty członek został odwołany?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-10 Czy Astoria Capital wyjaśniła swoje intencje wobec spółki?
Od dnia żądania zwołania NWZ do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Astoria Capital S.A. żadnych dodatkowych informacji dotyczacych intencji tego podmiotu. 

2011-01-24 Objęliście udziały w Invitum.pl, które za chwilę zmieni nazwę na Digate Interactive. Jaka jest aktualna skala działalności, a jaka ma być tej spółki?
Inwestycja w Digate Interactive Sp. z o.o. (tak po rejestracji zmiany nazwy będzie nazywać się spółka) ma charakter fundamentalny. Objęliśmy 25% udziałów w spółce świadczącej szeroko pojęte usługi programistyczne, w tym związane z kreacją rozwiązań internetowych jak i dla urządzeń mobilnych, co jest usługą komplementarną do tych świadczonych przez nas. Jednocześnie istotne znaczenie ma fakt, że nie inwestujemy w start-up. W ramach projektu, w miejsce dotychczasowej spółki Invitum.pl pojawi się istniejąca od kilku lat firma z Torunia. Dla nas oznacza to, że w założeniu od pierwszego dnia generować będzie ona przychody ze sprzedaży. Nie jesteśmy uprawnieni do podawania informacji o wynikach historycznych Digate, jednak podczas walnego zgromadzenia cele spółki na ten rok zostały określone przez nowy Zarząd na poziomie przynajmniej kilkuset tysięcy złotych przychodów ze sprzedaży oraz dodatni wynik na poziomie zysku netto. Jako udziałowiec spółki, będziemy oczywiście stale monitorować jej rozwój i realizację tych deklaracji. 

2011-01-20 Już dwa razy podnosiliście prognozy przychodów i zysku netto. Czy zrealizujecie je?
Dwukrotna korekta prognoz w górę związana była z pozytywną oceną rozwoju prowadzonej działalności. Spodziewamy się, że prognoza zostanie zrealizowana w całości. Szczegółowe dane za IV kwartał oraz narastająco za I-IV kwartał 2010 roku zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w lutym. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu