pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-09 Czy spółka ma jakieś problemy finansowe? Czy może brakuje rentownych kontraktów? A może cała spółka to fikcja? Bo jeżeli jest dobrze, to skąd brak zainteresowania spółką i akcjonariuszami? Inna polityka komunikacyjna zwiększy zainteresowanie i poprawi wizerunek w oczach pozostały i pozwoli rozwijać się spółce poprzez możliwość dofinansowania ze strony instytucji finansowej. Chyba, że chodzi Wam o wycofanie spółki z giełdy robiąc wezwanie po śmiesznie niskiej wycenie.
(brak odpowiedzi) 

2012-08-21 Co ze skupem akcji? Cena bardzo atrakcyjna. Należy nie zapominać o tych, którzy kupowali w ofercie publicznej.
Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych przez Spółkę w okresie 3 lat (tj. do lutego 2015 r.). Tempo skupu akcji uzależnione jest od priorytetów Spółki w zakresie finansowania podstawowej działalności operacyjnej – tj. realizacji kontraktów budowlanych. 

2012-07-04 Co z wypłatą dywidendy za rok 2011?
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła SA w dniu 22 maja 2012r. podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w całości na kapitał zapasowy. Powyższa informacja znalazła się w raporcie bieżącym nr 57/2012, do którego link przesyłam poniżej: http://pboaniola.pl/?p=2771#more-2771 . 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu