pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-09 Czy spółka ma jakieś problemy finansowe? Czy może brakuje rentownych kontraktów? A może cała spółka to fikcja? Bo jeżeli jest dobrze, to skąd brak zainteresowania spółką i akcjonariuszami? Inna polityka komunikacyjna zwiększy zainteresowanie i poprawi wizerunek w oczach pozostały i pozwoli rozwijać się spółce poprzez możliwość dofinansowania ze strony instytucji finansowej. Chyba, że chodzi Wam o wycofanie spółki z giełdy robiąc wezwanie po śmiesznie niskiej wycenie.
(brak odpowiedzi) 

2012-08-21 Co ze skupem akcji? Cena bardzo atrakcyjna. Należy nie zapominać o tych, którzy kupowali w ofercie publicznej.
Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych przez Spółkę w okresie 3 lat (tj. do lutego 2015 r.). Tempo skupu akcji uzależnione jest od priorytetów Spółki w zakresie finansowania podstawowej działalności operacyjnej – tj. realizacji kontraktów budowlanych. 

2012-07-04 Co z wypłatą dywidendy za rok 2011?
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła SA w dniu 22 maja 2012r. podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2011 w całości na kapitał zapasowy. Powyższa informacja znalazła się w raporcie bieżącym nr 57/2012, do którego link przesyłam poniżej: http://pboaniola.pl/?p=2771#more-2771 . 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu