pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-11-13 Czy Spółka inwestuje w jakikolwiek sposób w turystykę medyczną, a w szczególności chirurgię korekcyjną? Jeśli nie, to czy jest to w ogóle rozważane? I drugie pytanie - jaki orientacyjnie procent dochodów PCZ stanowi szeroko rozumiana geriatria?
(brak odpowiedzi) 

2014-05-12 Co składa się na blisko 33-milionową pozycję "inne przychody operacyjne" w rachunku zysków i strat za 2013 rok?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-09 Co konkretnie składa się na tak dużą pozycję wartości niematerialnych i prawnych w bilansie Grupy? Nie mogę znaleźć tej informacji w raportach.
(brak odpowiedzi) 

2013-12-07 Czy spółka rozważa jeszcze debiut na GPW i związaną z tym emisję nowych akcji? Moim skromnym zdaniem teraz jest najlepszy na to moment. Jestem obligatariuszem i nie ukrywam, że bardzo by mnie to ucieszyło.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu