pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-11-13 Czy Spółka inwestuje w jakikolwiek sposób w turystykę medyczną, a w szczególności chirurgię korekcyjną? Jeśli nie, to czy jest to w ogóle rozważane? I drugie pytanie - jaki orientacyjnie procent dochodów PCZ stanowi szeroko rozumiana geriatria?
(brak odpowiedzi) 

2014-05-12 Co składa się na blisko 33-milionową pozycję "inne przychody operacyjne" w rachunku zysków i strat za 2013 rok?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-09 Co konkretnie składa się na tak dużą pozycję wartości niematerialnych i prawnych w bilansie Grupy? Nie mogę znaleźć tej informacji w raportach.
(brak odpowiedzi) 

2013-12-07 Czy spółka rozważa jeszcze debiut na GPW i związaną z tym emisję nowych akcji? Moim skromnym zdaniem teraz jest najlepszy na to moment. Jestem obligatariuszem i nie ukrywam, że bardzo by mnie to ucieszyło.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania
Bezpieczne aktywa inwestycją roku
Rekordowe pozycje pod dalszą przecenę ropy
Marazm na GPW utrzyma się przez lata
5 powodów, dla których dominacja Wall Street jest nie do utrzymania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu