pb.pl

Pytania dotyczące spółki PEKAES

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-12-05 Dlaczego Pekaes wyprzedaje majątek nie inwestując nic od czasu przejęcia przez p. Kulczyka?
Sprzedaż majątku, który nie był związany z główną działalności spółki, a do tego przynosił straty dla całej Grupy PEKAES, była jednym z ważniejszych etapów restrukturyzacji, którą udało się z sukcesem zakończyć. Dzięki pozbyciu się niedochodowych aktywów, spółka zwiększyła swoją wartość i może pochwalić się znacznymi środkami pieniężnymi, niskim zadłużeniem oraz wysoką płynnością finansową. Obecnie rozważane są różne możliwości zagospodarowania posiadanych środków z myślą o dalszym zwiększaniu wartości spółki dla akcjonariuszy. 

2011-11-17 Jak to możliwe że Pekaes sprzedaje ATB za tak niską kwotę?Wartość samych działek (bez zabudowań) jest o wiele wyższa o około dwa miliony zł niż Pekaes podał w raporcie.
Sprzedaż Spółki ATB Truck i nieruchomości z nią związanych jest transakcją odbywającą się na zasadach rynkowych, a cena nieruchomości została uzyskana w ramach przeprowadzonego przez spółkę procesu pozyskania nabywcy Spółki wraz z obiektami, w których prowadzi ona swoją działalność. Nie ma więc żadnych przesłanek do formułowania opinii, że cena została zaniżona w stosunku do realnej wartości. Istotny jest także fakt, że nieruchomości nie są własnością spółki ATB Truck tylko Spółki PEKAES SA. Próba sprzedaży nieruchomości, przystosowanych do realizacji działalności ATB Truck, w oddzielnym procesie, mogłaby wpłynąć negatywnie na ich wycenę.  

2011-03-15 Co zarzad mysli o ciaglym spadku kursu akcji? Czy sa jakies przeslanki stanowiace o tym ze kurs jest coraz nizszy? Tendecja spadkowa utrzymuje sie juz dlugi okres.
PEKAES jest jedynym przedstawicielem branży TSL (transport, spedycja, logistyka) notowanym na GPW. Dlatego też trudno jest dokonywać analizy PEKAES w porównaniu do innych spółek z branży - nie ma na parkiecie spółki o podobnym profilu. Zarząd PEKAES SA nie komentuje zmian kursu akcji spółki, który jest wynikiem popytu i podaży oraz szeregu czynników zewnętrznych.Dziś wartością PEKAES, począwszy od efektów restrukturyzacji, kształtu oferty, inwestycji w nowoczesne narzędzia IT, wysokiego poziomu kapitału, marki i ludzi jest potencjał wzrostu. A warto pamiętać, że firma działa w trudnym sektorze, podlegającym wahaniom trendów gospodarczych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami finansowymi roku 2010, które zostaną opublikowane w dniu 17 marca 2010 r. Zarówno raport roczny, jak i komunikat prasowy oraz prezentacja inwestorska będą dostępne w serwisie internetowym spółki dla inwestorów pod adresem http://www.pekaes.com.pl/pl/relacje-inwestorskie  

2011-03-07 Co zarząd ma zamiar zrobić z wypracowanym zyskiem? Czy jest planowane wypłacenie dywidendy?
PEKAES zgodnie ze strategią na lata 2010-2012 realizuje plan sprzedaży aktywów nie związanych bezpośrednio z główną linią biznesową i koncentruje się na działalności logistycznej. Wypracowany zysk jest kapitałem spółki i będzie służyć jej dalszemu rozwojowi. Decyzja należy oczywiście do akcjonariuszy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarząd PEKAES będzie rekomendować wypłatę dywidendy.  

2009-11-04 Może jedyna spółka logistyczna wie, co to jest wskaźnik PMI? Wiem, że nie jest to pytanie bezpośrednio o sprawę dotyczącą PEKAES, ale jeśli spółka może podzielić się wiedzą to bardzo na to liczę'.
PMI to indeks menedżerów logistyki. Jak wynika z analiz HSBC i jednostki badawczej Markit Economics poziom indeksu rośnie dla Polski niezmiennie od kilku miesięcy. Obecnie PMI dla polskiego przemysłu wzrósł z 46,5 do 48,2 pkt. Regularne informacje o tym wskaźniku publikują dzienniki finansowe komentujące zachowania indeksów giełdowych. Z poważaniem, Katarzyna Nowakowska, dyrektor komunikacji, IR, PR  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu