pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-12-10 Dlaczego trwonicie pieniądze akcjonariuszy na nazwę stadionu która nic z PGE wspólnego nie ma?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-07 Kiedy będzie coś wiadomo o wypłaceniu bądź nie dywidendy zaliczkowej?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko, Zarząd PGE nie podjął decyzji w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej. W przypadku gdyby taka decyzja została podjęta, informacja na ten temat będzie przekazana raportem bieżącym. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich [email protected] tel. (22)3401946 

2009-11-27 Kiedy spółka wejdzie do WIG 20
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko Najbliższa korekta roczna składu indeksu, przy okazji której będzie to możliwe, nastąpi w marcu 2010 r. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich [email protected] tel. (22)3401946 

2009-11-15 Czy to prawda iż spółka chce wypłacić zaliczkową dywidendę, a jeśli tak, to czy w tym roku?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko, Jak opisano w prospekcie emisyjnym, Zarząd rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich [email protected] tel. (22)3401946 

2009-11-06 Mam 2 pytania odnośnie planowanej instalacji CCS na na nowym bloku nr 13 w Elektrowni Bełchatów. 1. Czy prawdą jest że w wyniku wykonania tej instalacji sprawność bloku zmniejszy się z 42% do 32%? 2. Czy instalacja będzie "odłączalna" tak by blok mógł działać dalej w trakcie jej ewentualnej awarii??
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko Proces CCS jest energochłonny i wpływa na zmniejszenie sprawności netto bloku energetycznego od kilkunastu do dwudziestukilku punktów procentowych. Jest to ogólna zasada - za wcześnie jeszcze by mówić jaki będzie to wpływ w przypadku nowego bloku w Bełchatowie. Budowana tam instalacja będzie "odłączalna" - nie tylko w przypadku awarii, ale także gdy rachunek ekonomiczny (np. cena uprawnień do emisji CO2) będzie na to wskazywał. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich [email protected] tel. (22)3401946 

2009-11-06 Witam Jaki jest stosunek PGE do rozwoju w Polsce eneergetyki jądrowej , czy jeśli ewentualnie w Poslce zaczałby sie rozwój tego sektora , PGE zacznie inwestycje w tym zakresie?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko PGE analizuje obecnie możliwość wybudowania dwóch elektrowni jądrowych o zakładanej wstępnie mocy do około 3.000 MW każda, przy wstępnym założeniu, że oddanie pierwszego bloku w pierwszej elektrowni do eksploatacji mogłoby nastąpić w terminie do końca 2020 roku. Przewiduje się, że oddawanie kolejnych bloków do eksploatacji mogłoby następować co dwa do trzech lat każdy. Termin oddania do eksploatacji pierwszego bloku w pierwszej elektrowni jądrowej będzie uwarunkowany tempem wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej, przebiegiem i wynikami publicznej debaty społecznej oraz rozwojem infrastruktury prawno-instytucjonalnej, naukowo-badawczej i edukacyjno-informacyjnej. PGE rozważa budowę elektrowni jądrowej przy udziale spółki (spółek) celowej z udziałem PGE na poziomie co najmniej 51%. Obecnie PGE prowadzi wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami inwestycji mającymi doświadczenie w zakresie realizacji i eksploatacji tego rodzaju obiektów. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich [email protected] tel. (22)3401946 

2009-11-06 Panie Prezesie, pożyczyłem od rodziny i wszystko, co miałem włożyłem. Dali jeszcze 10 razy tego w banku. Ale wychodzi na to, że jestem na zero. Sprzedawać czy czekać?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko, Niestety nie możemy udzielać porad inwestycyjnych. Każdy inwestor musi podejmować decyzje samodzielnie uwzględniając swoją osobistą sytuację finansową oraz skłonność do podejmowania ryzyka. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich [email protected] tel. (22)3401946 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu