pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-12-10 Dlaczego trwonicie pieniądze akcjonariuszy na nazwę stadionu która nic z PGE wspólnego nie ma?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-07 Kiedy będzie coś wiadomo o wypłaceniu bądź nie dywidendy zaliczkowej?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko, Zarząd PGE nie podjął decyzji w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej. W przypadku gdyby taka decyzja została podjęta, informacja na ten temat będzie przekazana raportem bieżącym. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich przemyslaw.wasilewski@pgesa.pl tel. (22)3401946 

2009-11-27 Kiedy spółka wejdzie do WIG 20
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko Najbliższa korekta roczna składu indeksu, przy okazji której będzie to możliwe, nastąpi w marcu 2010 r. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich przemyslaw.wasilewski@pgesa.pl tel. (22)3401946 

2009-11-15 Czy to prawda iż spółka chce wypłacić zaliczkową dywidendę, a jeśli tak, to czy w tym roku?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko, Jak opisano w prospekcie emisyjnym, Zarząd rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich przemyslaw.wasilewski@pgesa.pl tel. (22)3401946 

2009-11-06 Mam 2 pytania odnośnie planowanej instalacji CCS na na nowym bloku nr 13 w Elektrowni Bełchatów. 1. Czy prawdą jest że w wyniku wykonania tej instalacji sprawność bloku zmniejszy się z 42% do 32%? 2. Czy instalacja będzie "odłączalna" tak by blok mógł działać dalej w trakcie jej ewentualnej awarii??
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko Proces CCS jest energochłonny i wpływa na zmniejszenie sprawności netto bloku energetycznego od kilkunastu do dwudziestukilku punktów procentowych. Jest to ogólna zasada - za wcześnie jeszcze by mówić jaki będzie to wpływ w przypadku nowego bloku w Bełchatowie. Budowana tam instalacja będzie "odłączalna" - nie tylko w przypadku awarii, ale także gdy rachunek ekonomiczny (np. cena uprawnień do emisji CO2) będzie na to wskazywał. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich przemyslaw.wasilewski@pgesa.pl tel. (22)3401946 

2009-11-06 Witam Jaki jest stosunek PGE do rozwoju w Polsce eneergetyki jądrowej , czy jeśli ewentualnie w Poslce zaczałby sie rozwój tego sektora , PGE zacznie inwestycje w tym zakresie?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko PGE analizuje obecnie możliwość wybudowania dwóch elektrowni jądrowych o zakładanej wstępnie mocy do około 3.000 MW każda, przy wstępnym założeniu, że oddanie pierwszego bloku w pierwszej elektrowni do eksploatacji mogłoby nastąpić w terminie do końca 2020 roku. Przewiduje się, że oddawanie kolejnych bloków do eksploatacji mogłoby następować co dwa do trzech lat każdy. Termin oddania do eksploatacji pierwszego bloku w pierwszej elektrowni jądrowej będzie uwarunkowany tempem wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej, przebiegiem i wynikami publicznej debaty społecznej oraz rozwojem infrastruktury prawno-instytucjonalnej, naukowo-badawczej i edukacyjno-informacyjnej. PGE rozważa budowę elektrowni jądrowej przy udziale spółki (spółek) celowej z udziałem PGE na poziomie co najmniej 51%. Obecnie PGE prowadzi wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami inwestycji mającymi doświadczenie w zakresie realizacji i eksploatacji tego rodzaju obiektów. W razie dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich przemyslaw.wasilewski@pgesa.pl tel. (22)3401946 

2009-11-06 Panie Prezesie, pożyczyłem od rodziny i wszystko, co miałem włożyłem. Dali jeszcze 10 razy tego w banku. Ale wychodzi na to, że jestem na zero. Sprzedawać czy czekać?
Szanowny Inwestorze/Szanowna Inwestorko, Niestety nie możemy udzielać porad inwestycyjnych. Każdy inwestor musi podejmować decyzje samodzielnie uwzględniając swoją osobistą sytuację finansową oraz skłonność do podejmowania ryzyka. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zapraszam do kontaktu. Z poważaniem, Przemek Wasilewski Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich przemyslaw.wasilewski@pgesa.pl tel. (22)3401946 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu