pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-05-27 Jak kupić akcje Lubocina / PGNiG?
(brak odpowiedzi) 

2014-01-11 Kiedy możemy oczekiwać komunikatu w sprawie Lubocina? Sprzęt już zwinięty, pora na rezultaty.
Na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 r. miało miejsce szczelinowanie Lubocino 2H. Proces szczelinowania hydraulicznego zakończył się na przełomie lutego/marca 2013 r. Następnie odbyły się testy złożowe, które trwały 2 miesiące. We wrześniu 2013 r. w ramach prowadzenia dalszych prac rozwiercania padu Lubocino, rozpoczęliśmy wiercenie otworu horyzontalnego Lubocino 3H – podczas wiercenia wystąpiły problemy techniczne, które uniemożliwiły odwiercenie odwiertu o planowanej długości. W związku z powyższym planowane jest w 2014 r. wykonanie odwiertu horyzontalnego Lubocino 4H.  

2013-05-22 Czy będzie wypłacona, w tym roku dywidenda?
Zgodnie z uchwałą podjętą przez ZWZ PGNiG SA 22 maja br. w 2013 zostanie wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2012 w wysokości 0,13 zł na akcję. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 20.07.2013, a dzień wypłaty na 03.10.2013. Więcej informacji na stronie internetowej PGNiG: http://www.pgnig.pl/pgnig/ri/charts/13976  

2013-05-20 Kiedy będą znane wyniki szczelinowania na złożu Lubocino?
Odwiert Lubocino-2H znajduje się w fazie testów. Celem jest sprawdzenie właściwości złożowych oraz możliwości produkcyjnych. Zakończenie prac to kwestia kilkunastu tygodni. Kolejny odwiert badawczy na tym padzie to Lubocino 3H , którego odcinek poziomy będzie zlokalizowany na innej głębokości niż L-2H, celem uzyskania kolejnych danych przed rozwiercaniem padu otworami eksploatacyjnymi. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania tego otworu wykorzystując dane z L-2H.  

2012-12-11 Jak postępują prace na złożu Skarv? Według zapowiedzi produkcja miała ruszyć w IV kwartale 2012 r., mamy grudzień. Czy coś wiadomo o możliwym terminie rozpoczęcia eksploatacji złoża?
Zgodnie z zapowiedziami, eksploatacja zostanie uruchomiona do końca 2012 roku. Prognoza wydobycia opublikowana w październiku br. pozostaje niezmieniona i obejmuje na 2013 rok 0,3 mld m3 gazu ziemnego oraz 370 tys. ton ropy naftowej. źródło: raport bieżący 152/2012, dostępny na http://www.pgnig.pl/binSrc?docId=41296¶mName=BINARYOBJ_FILE&index=0&language=PL&forceSave=yes  

2012-10-25 Czy rozbudowa PMG Wierzchowice zostanie zakończona w tym roku?
Na przełomie lipca i sierpnia 2012 roku została uruchomiona tłocznia gazu, dzięki czemu do PMG Wierzchowice już zatłoczono więcej gazu niż w analogicznym okresie ub.r. Zatłaczanie jest kontynuowane. Przed sezonem zimowym planujemy również uruchomienie instalacji do odbioru gazu z magazynu, tak więc jeszcze w tym roku zostaną uruchomione wszystkie instalacje umożliwiające funkcjonowanie magazynu Wierzchowice. 

2012-06-16 Czy w związku z upadłością PBG zagrożona jest inwestycja Lubiatów-Międzychód-Grotów?
Jak informował już 6 czerwca wiceprezes PGNiG SA Sławomir Hinc, Grupa PGNiG realizuje dwa duże projekty, gdzie w konsorcjum wykonawców występuje PBG: LMG i magazyn w Wierzchowicach. Każdy z tych projektów jest zaawansowany w ponad 90 proc. Nie widzimy więc większego ryzyka w związku z trudną sytuacją PBG, ale monitorujemy sytuację. Oficjalne uruchomienie kopalni LMG planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2013 roku. 

2012-04-13 Szanowni Państwo od września 2009 roku posiadam akcje PGNIG. Interesują mnie firmy regularnie wypłacające dywidendę. Czy i kiedy zapadnie decyzja o wypłacie za 2011 rok i czy w ogóle jest szansa na ten bonus dla akcjonariuszy?
Od roku 2005 PGNiG systematycznie wypłaca dywidendę, której stopa oscylowała w granicach od 2,1 do 4,3%. Rekomendacja zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie podjęta przez ZWZA PGNiG. Aktualnie trwają analizy w tej kwestii, jako że Spółka musi uwzględnić późne zatwierdzenie taryfy na paliwo gazowe przez Urząd Regulacji Energetyki oraz intensywny program inwestycyjny związany także z poszukiwaniami gazu łupkowego. 

2012-02-09 Ostatnio chyba coś, źle się dzieje w spółce PGNIG, ponieważ akcje spadają i nie ma żadnych wiarygodnych informacji pozytywnych. Czy władze spółki myślą tylko o swoich apanażach czy również o swoich akcjonariuszach? Jak długo będzie trwał marazm w PGNIG?
W kwestii wiarygodnych informacji z pewnością możemy wymienić w ostatnim czasie: - zakończone sukcesem przejęcie aktywów produkcyjnych Vattenfall Heat Poland (tu raport bieżący 6/2012 oraz prezentacje ze strony http://www.pgnig.pl/pgnig/ri/17479/822), - prognozę wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na 2012 i 2013, uwzględniającą złoża Skarv i LMG (raport bieżący 16/2012). Z drugiej strony, negatywnie na percepcję spółki wpływa opóźnienie zmiany taryfy na paliwo gazowe (artykuł w "PB" z cytatem wiceprezesa M.Szkałuby, http://www.pb.pl/2545935,8897,pgnig-z-powodu-braku-nowej-taryfy-dzienne-straty-wynosza-kilka-mln-zl) oraz niejasne jeszcze zapowiedzi wprowadzenia podatku od wydobycia węglowodorów.  

2011-08-25 Czy są już znane wstępne efekty wiercenia otworu Pławce-2?
Wiercenie odwiertu jeszcze się nie zakończyło, stąd za wcześnie jest by mówić o jego efektach. 

2011-08-25 Czy są już znane wstępne efekty wiercenia otworu Machnatka-2?
Analizy materiałów uzyskanych z odwiertu jeszcze Machnatka-2 trwają.  

2011-07-12 Czy są już znane wstępne efekty wiercenia otworu Lubocino-1?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-15 Jakie są wyniki wykonanych pomiarów geologicznych i badań laboratoryjnych rdzeni w otworze Lisewo?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-14 Jak postępują prace na złożu Lubiatów-Międzychód-Grotów? Czy zostanie dotrzymane zapewnienie, że eksploatacja złoża nastąpi już w 2012? Jakie będzie średnie wydobycie gazu i ropy rocznie z tego złoża?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-10 Czy fakt, iż gdańska spółka paliwowa Lotos zamierza w niedalekiej przyszłości podjąć poszukiwania surowców energetycznych występujących w postaci kopalin, może zasadniczo zadecydować o tym, że PGNiG zakupi pakiet większościowy akcji Lotosu i wspólnie z Lotosem będzie poszukiwać nowych kopalnych surowców energetycznych dla dobra polskiej gospodarki i jej dynamicznego rozwoju?
Tak jak w poprzednich ofertach dotyczących Energii i Enei, także i w przypadku Lotosu powołano specjalny wewnętrzny zespół, który zajmuje się analizą ewentualnego nabycia akcji gdańskiej rafinerii. Jednakże PGNiG bardziej skłania się ku elektroenergetyce aniżeli chemii czy petrochemii.  

2011-04-01 Czy władze PGNiG SA zdają sobie w pełni sprawę z tego, że najlepszym rozwiązniem dla naszego kraju jest pozostawienie w polskich rękach pakietu większościowego akcji gdańskiej spółki paliwowej Lotos i czy w związku z tym PGNiG SA zamierza ten właśnie pakiet większościowy akcji Lotosu nabyć?
Tak jak w poprzednich ofertach dotyczących Energii i Enei, także i w przypadku Lotosu powołano specjalny wewnętrzny zespół, który zajmuje się analizą ewentualnego nabycia akcji gdańskiej rafinerii. Jednakże PGNiG wykazuje większe zainteresowanie elektroenergetyką aniżeli chemią czy petrochemią.  

2011-03-20 W jakim terminie w tym roku będzie wypłacana dywidenda PGNiG? W jakiej wysokości.
O dywidendzie za 2010 rok zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 roku. Propozycja Zarządu PGNiG SA co do wysokości dywidendy to 0,06 zł na akcję. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecyduje się przyjąć propozycję Zarządu Spółki to prawo do dywidendy powstanie w dniu 20 lipca 2011 roku, a jej wypłata nastąpi w dniu 6 października 2011 roku.  

2011-01-28 Jakie są wstępne szacunki złoża gazu zlokalizowanego w miejscowości Lisewo?
W przypadku projektu Lisewo obecnie jesteśmy na etapie rozpoznawania struktury, w której spodziewamy się odkryć złoża gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. W chwili obecnej odwiert Lisewo osiągnął głębokość 3864 m. Wstępne wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej i ocena rdzeni sugerują, że odkryto kolejne złoże gazu ziemnego. Otwór będzie wiercony do planowanej głębokości 3945 m. Następnie zostaną wykonane pomiary geologiczne i badania laboratoryjne rdzeni. Na podstawie wyników tych badań oraz testów wydajności odwiertu zostanie ustalony program dalszych prac jak również ocena zasobów złoża.  

2011-01-28 Czy są już znane wstępne efekty wiercenia otworu Lubocino-1?
Wiercenie otworu Lubocino-1 rozpoczęto pod koniec grudnia 2010 roku i jest jeszcze za wcześnie by mówić o efektach wiercenia. 

2010-10-18 Nabyłam akcje w czerwcu 2009 roku. W październiku odebrałam dywidendę. Czy w tym roku również będzie mi przysługiwać? Jeśli tak, to kiedy będzie wypłacana.
Dywidenda za 2009 rok została wypłacona 4 października 2010 roku w wysokości 8 groszy na akcję. Aby ją otrzymać należało być właścicielem akcji PGNiG na dzień prawa do dywidendy za 2009 rok, tj. 27 lipca 2010 roku.  

2010-09-28 Kiedy -dokładnie- będą wyniki -dokładne- z wykopków w Markowoli? W informacjach pojawia się koniec września, a informacji na razie brak.
W wyniku przeprowadzonych dwóch zabiegów szczelinowania odkryto w odwiercie przepływ gazu, jednak potrzeba głębszych analiz by stwierdzić ile gazu jest i czy będzie opłacalna jego produkcja. Obecnie spółka prowadzi analizy pod kątem wykonania kolejnych odwiertów w tym rejonie. Strategia poszukiwań złóż gazu niekonwencjonalnego zakłada racjonalizowanie kosztów, a z uwagi na to, że na oszacowanie zasobów złoża potrzeba wykonać kilkanaście kosztownych odwiertów, spółka planuje przeprowadzić próbne odwierty na innych koncesjach, by móc zdecydować gdzie prace poszukiwawcze zostaną rozszerzone. Jesienią br. spółka przystąpi do kolejnego odwiertu w północnej Polsce.  

2010-09-14 W którym dniu od kursu otwarcia zostanie odcięte 8 gr z tytułu dywidendy?
W 2010 roku w dniu 23 lipca akcje spółki PGNiG były notowane pierwszy dzień bez dywidendy. W związku z tym kurs odniesienia dla akcji spółki na sesję w tym dniu wyniósł 3,51 PLN.  

2010-08-31 Kiedy Spółka przedstawi informacje na temat efektów wierceń w Pakistanie oraz na złożu Markowola-1?
W pierwszym półroczu spółka przeprowadziła dwa zabiegi szczelinowania w odwiercie Markowola-1 na złożu gazu niekonwencjonalnego na Lubelszczyźnie, po których uzyskano przypływ gazu. Obecnie spółka prowadzi analizy pod kątem wykonania kolejnych odwiertów w tym rejonie. Strategia poszukiwań złóż gazu niekonwencjonalnego zakłada racjonalizowanie kosztów, a z uwagi na to, że na oszacowanie zasobów złoża potrzeba wykonać kilkanaście kosztownych odwiertów, spółka planuje przeprowadzić próbne odwierty na innych koncesjach, by móc zdecydować gdzie prace poszukiwawcze zostaną rozszerzone. Jesienią br. spółka przystąpi do kolejnego odwiertu w północnej Polsce. Prace w Pakistanie trwają, wstępne wyniki potwierdzają, iż złoże jest perspektywiczne. Komunikat podsumowujący w tej sprawie spółka powinna opublikować do końca III kwartału 2010 roku. 

2010-08-20 Jestem właścicielem akcji pracowniczych, chcę je sprzedać . jaki będę musiał w % zapłacić podatek od sprzedanych akcji ??
Będzie Pan musiał zapłacić 19% podatku od dochodów kapitałowych 

2010-07-22 Czy spółka planuje zwiększenie środków na poszukiwanie gazu w Polsce?
PGNiG SA przeznacza znaczną część swoich wydatków inwestycyjnych na poszukiwania złóż gazu ziemnego w Polsce oraz za granicą. W tym roku PGNiG SA zainwestuje w poszukiwania gazu ziemnego w Polsce ok. 660 mln zł, z tego ponad 100 mln zł na poszukiwania gazu niekonwencjonalnego. Z pewnością kwoty przeznaczone na poszukiwanie gazu ziemnego będą sukcesywnie zwiększane w ramach postępowania prac. Plan inwestycyjny Grupy Kapitałowej PGNiG wynosi rocznie ok. 4 - 5 mld zł i dotyczy wszystkich segmentów działalności - od poszukiwań, przez wydobycie, produkcję, magazynowanie, obórt i dystrybucję paliwa gazowego.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu