pb.pl

Pytania dotyczące spółki PKOBP

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-21 Mam akcje Nordea. Odpowiedziałem na wezwanie. Niepokoi mnie długi czas oczekiwania na uzyskanie wszystkich zgód i sfinalizowanie transakcji. Pieniądze są zamrożone na rachunku w postaci akcji Nordea, a są to duże środki. Czy ta transakcja ma w ogóle szanse realizacji? Czy PKO BP badał jakoś prawne warunki jej przeprowadzenia, czy zostało to przeprowadzone na żywioł - "może się uda, może się nie uda"?
Wezwanie, podobnie jak zawarta umowa, podlega określonym warunkom zawieszającym, w tym konieczności uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego. Do tej pory bank otrzymał pozytywną decyzję ukraińskiego regulatora oraz Prezesa UOKiK. Prace nad przejęciem aktywów Nordei przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zgody KNF spodziewamy w pierwszym kwartale 2014 r.  

2013-12-09 Kto wyprzedaje masowo akcje PKO BP? Zróbcie coś z tym wreszcie bo inni inwestorzy uciekną.
Spółki nie dysponują informacjami dot. tego kto sprzedaje akcje, ze względu na anonimowość obrotu. Dodatkowo każdy inwestor podejmuje indywidualne decyzje o sprzedaży.  

2012-06-25 Czy realizacja umowy podpisanej z KEN Technologie Informatyczne sp. z o.o. przebiega prawidłowo? Jeżeli tak, to czy zakres współpracy zostanie rozszerzony?
Bank nie udziela informacji dot. szczegółów umów z kontrahentami.  

2012-02-14 Nieprawdą jest, że kurs akcji zależy od nas szarych inwestorów. Kurs akcji zależy głównie od polityki prezesa banku i min. skarbu. Cały czas straszycie sprzedażą akcji Skarbu Państwa i nie myślicie pozytywnie o dywidendzie. Jaki inwestor zechce kupować akcje?
Kurs akcji uzależniony jest od popytu i podaży. 16.12.2011 Bank informował( Raport Bieżący 83/2011), iż otrzymał pisma od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego , informujące, że SP oraz BGK podjęli decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji Banku w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą.  

2012-02-14 Dlaczego Pekao SA ma obniżony ranking i rośnie, a PKO BP piękne wyniki, a na giełdzie kicha? Jesteśmy inwestorami tego banku i chcemy zmiany PREZESA
Kurs akcji spółki zależy od inwestorów. 

2012-02-12 Komu przeszkadzał stary supermakler? Ten jest zupełnie nieczytelny, trzeba się przenieść do innego biura.
Poprzednia wersja serwisu supermakler jest oprogramowaniem z ponad 10 letnią historią i technologicznie zupełnie nie przystaje już do obecnych standardów na rynku. Producent oprogramowania przestał rozwijać „starą” wersję i wspiera wyłącznie nową wersję systemu. Dodatkowo dostęp do „starego” serwisu możliwy był wyłącznie poprzez przeglądarkę Internet Explorer co wykluczało znaczną liczbę internautów (nowy serwis funkcjonuje pod wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami). W naszym przekonaniu nowa wersja serwisu supermakler oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań a w szczególności zaawansowaną personalizację ekranu, co powoduje, że każdy użytkownik może stworzyć własne serwis dostosowanych do swoich preferencji i potrzeb. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku notowań, gdzie tabele i wykresy można dowolnie parametryzować. Aby pomóc wszystkim osobom, które zaczynają inwestowanie z nową aplikacją przygotowaliśmy profesjonalną wersję demo, przewodnik Pierwsze kroki z supermaklerem oraz dokładny opis pełnej funkcjonalności serwisu wzbogacony o zrzuty ekranu. Pozostajemy także do dyspozycji klientów na infolinii telefonicznej, gdzie nasi specjaliści pomagają w zaznajomieniu się ze wszystkimi modułami nowego systemu. Pilnie wsłuchujemy się także w głosy klientów aby w kolejnych wersjach uwzględnić najczęściej spływające do nas uwagi i wnioski.  

2011-11-24 Dlaczego spółka zachowuje się gorzej od rynku? Kto lub co ją tak dołuje? Dlaczego pomimo b. dobrych wyników nikt jej nie promuje?
Fundamenty Banku są bardzo dobre. Ostatnie spadki mają związek z globalnym pogorszeniem nastrojów, wywołanym kryzysem światowych finansów. Ze względu na wielkość i strukturę akcjonariatu Spółka jest bardziej wrażliwa na reakcje zagranicznych funduszy inwestycyjnych.  

2011-11-15 Czy PKO posiada obligacje krajów Eurolandu?
PKO Bank Polski nie posiada zaangażowania w takie obligacje.  

2011-09-26 dlaczego spółka traci 3% w ciągu paru ostatnich minut sesji bagatela 1 mld pln ? Czy Minister skarbu nie ma sposobu na kapitał spekulacyjny?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-14 Dlaczego PKO BP nie ma Biura Maklerskiego na warszawskim Ursynowie. Ursynowianie jeżdzą do BM do Śródmieścia.Czy traktujecie Ursynów jako mega sypialnie? Jakie są plany w tym zakresie.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego posiada ponad 1000 placówek oferujących usługi maklerskie, na terenie całego kraju. Staramy się być blisko klientów zarówno w dużych jak i mniejszych miejscowościach. DM PKO Banku Polskiego jest obecny również na Ursynowie, na którym zlokalizowane są 4 Oddziały PKO Banku Polskiego oferujące usługi maklerskie. Znajdują się one przy ul. Wiolinowej 15, ul. KEN 14 i KEN 36A oraz przy ul. Teligi 5/8. We wszystkich oddziałach można otworzyć rachunek inwestycyjny oraz dokonać powiązania z rachunkiem bankowym a także złożyć zapis w ofercie pierwotnej. Natomiast oddział przy ul. Teligi oferuje pełen zakres usług maklerskich w tym składanie zleceń kupna / sprzedaży na rynku wtórnym.  

2011-09-14 Czy posiadacie Państwo obligacje Grecji?
W ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, iż banki działające w Polsce nie posiadają greckich obligacji. 

2011-06-02 Kiedy spółka przejmie wreszcie jakiś inny bank, np. Kredyt Bank? Mówiono dużo o przejęciu BZWBK lub innych banków i nagle sprawa ucichła.
Strategia PKO Banku Polskiego zakłada wzrost organiczny. PKO Bank Polski dla budowania wartości dla akcjonariuszy koncentruje się na wykorzystaniu potencjału rynku lokalnego, stale monitoruje rodzimy rynek, a także inne rynki również pod kontem potencjalnych akwizycji. Decyzje w tej sprawie podejmowane muszą być w oparciu o rozsądną kalkulację biznesową, korzystne z perspektywy Banku jak i akcjonariuszy. 

2011-05-17 Czy znany jest termin WZA akcjonariuszy PKOBP, na którym zostanie ustalona wysokość dywidendy za 2010r?
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego podejmującego uchwały w tym zakresie zostanie podany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym. W takim przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ponadto zgodnie z przepisami prawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się do 30 czerwca danego roku.  

2011-03-23 Przyznam, że mam podobne odczucia do tych przedstawionych wcześniej. Osoba jak i gaża tego Pana skutecznie zniechęciły mnie do usług banku PKO BP.
Jak odpowiedzieliśmy poniżej Szymon Majewski został wybrany do promocji PKO Banku Polskiego po przeprowadzeniu wielu badań i analiz. Naszym celem jest trwała poprawa wizerunku Banku. Kontrakt jest elementem przemyślanej strategii marketingowej PKO opartej na długofalowej współpracy. Umowa jest jednakże uzależniona od efektów kampanii prowadzonych w 2011 roku. Jeśli ich wyniki będą satysfakcjonujące, Bank będzie kontynuować współpracę z artystą.PKO zdecydował się na angaż osoby, która jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd telewizyjnych. Według SMG KRC (badania „Cebra. The Celebrity Brand Connection” z 2010 roku) Szymon Majewski jest 3 najbardziej rozpoznawalną twarzą w Polsce.  

2011-03-22 Ile zarabiają członkowie zarządu PKO BP?
Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego publikowane są w Sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. ( Raport roczny jednostkowy- str. 82). Sprawozdanie publikowane jest na stronie internetowej http://www.pkobp.pl/index.php/id=rel_raproc/akt_id=9424/source=rel_raproc/section=ri  

2011-03-22 Ile zarabiają członkowie zarządu PKO?
Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego ( Zarządu Banku, Rady Nadzorczej) publikowane są w Sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. ( Raport roczny jednostkowy- str. 82). Sprawozdanie publikowane jest na stronie internetowej http://www.pkobp.pl/index.php/id=rel_raproc/akt_id=9424/source=rel_raproc/section=ri  

2011-03-21 Sprawa dotyczy reklamy z Majewskim. Czytając opinie na ten temat na forach internetowych jestem pod wrażeniem ilości negatywnych wypowiedzi. W większości są to zapewnienia o likwidacji kont.(Chodzi głównie o zapłatę za reklamę) Czy ta "promocja" nie przyniesie więcej szkody. Ja sam likwiduję lokatę i przenoszę się. Nie bedę finansował tego "gwiazdora"
Szymon Majewski został wybrany do promocji PKO Banku Polskiego po przeprowadzeniu wielu badań i analiz. Naszym celem jest trwała poprawa wizerunku Banku. Kontrakt jest elementem przemyślanej strategii marketingowej PKO opartej na długofalowej współpracy. Umowa jest jednakże uzależniona od efektów kampanii prowadzonych w 2011 roku. Jeśli ich wyniki będą satysfakcjonujące, Bank będzie kontynuować współpracę z artystą.Z danych, którymi dysponuje Bank wynika, że zatrudnianie znanych osób w reklamie podnosi ich skuteczność aż do 20%. To oszczędność na zakupie mediów. Oczywiście wynagrodzenie artysty stanowi tajemnicę handlową i Bank jest zobowiązany do zachowania jej w poufności. Wynegocjowana stawka odzwierciedla zakres zaangażowania Szymona Majewskiego oraz skalę działania PKO.Na podstawie kontraktu artysta będzie uczestniczył w kilkudziesięciu spotach reklamowych, akcjach związanych z komunikacją wewnętrzną do pracowników oraz innych działaniach marketingowych Banku. Będzie nie tylko odtwórcą przygotowanych przez agencję ról, ale współautorem scenariuszy. Korzystając z publikowanych rankingów dotyczących wynagrodzeń celebrytów warto zwrócić uwagę, że bazują one na deklaracjach reklamodawców, wydatkach jakie byliby skłonni ponieść a nie na realnie wynegocjonowanych stawkach, ponieważ te podlegają ochronie jako niejawne. Co szczególnie ważne dane publikowane dotyczą kosztów jednorazowego udziału w reklamie a nie odnoszą się do kompleksowych i długofalowych kampanii, koszty często są podawane bez podatku VAT.Polski rynek w coraz większym stopniu stanowi odzwierciedlenie rynków europejskich. Dotyczy to również stawek płaconych celebrytom. Należy się liczyć z tym, że wszystkie osoby, które odniosą spektakularny sukces będą mogły w przyszłości liczyć na wynagrodzenia zbliżone do średnich europejskich. Koszty z jakimi należy się liczyć przy mniej rozpoznawalnych twarzach to ok. 400-500 tys. euro, czyli ponad 2 mln PLN za jednorazowy udział w reklamie (bez VAT). 

2011-02-02 W jakiej wysokości zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku z 2010r?
Zgodnie z prospektem emisyjnym PKO Banku Polskiego zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy - przy uwzględnieniu czynników tj. perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynnika wypłacalności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie - w kwocie na poziomie 40% jednostkowego zysku netto Banku za dany rok obrotowy. Decyzja o wysokości i terminach wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego – jest każdorazowo podejmowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

2010-10-27 Kiedy spółka opublikuje wyniki za 3Q 2010 ?
W raporcie bieżącym nr 44/2010 Zarząd PKO Banku Polskiego, poinformował iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wraz z informacją finansową za III kwartał 2010r. zostanie opublikowany 4 listopada 2010 r. 

2010-10-18 Kiedy przypada ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy, jeśli dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada w sobotę 23.10.2010r.?
Ostatnim dniem uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy jest 19.10.2010 roku (wtorek).  

2010-09-28 Kiedy będzie dzień praw do dywidendy i kiedy wypłata?
Dywidenda pochodząca z podziału zysku Banku osiągniętego w 2009 roku, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, może być wypłacona w dniu 20 grudnia 2010 r. Dzień dywidendy określony został na 23 października 2010 r. Wysokość dywidendy określono na 1,90 zł za jedną akcję. Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia wspomniana powyżej dywidenda zostanie wypłacona pod warunkiem, że do dnia 10 grudnia 2010 r. PKO Bank Polski ostatecznie nie przejmie kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium RP poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji, bądź nie nabędzie uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób opisany powyżej. W oświadczeniu z 14.10.2010 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego poinformował, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w § 3 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38/2010 w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku oświadcza, że nie przewiduje ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały do dnia 10 grudnia 2010 r. dotyczącego przejęcia kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium RP poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji lub uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony powyżej.  

2010-04-27 Witam, Ostatnio szukałem kredytu na zakup akcji PZU i po porównaniu ofert stwierdziłem, że najlepszą posiada PKOBP. Udałem się więc do oddziału i chciałem zapisać się na akcje, biorąc na nie kredyt. Wszystkie czynności, a więc wypełnianie wniosków, przelew, sprawdzanie zdolności kredytowej, czytanie umowy zajęły w sumie 3 godziny (1 godzinę jednego dnia, dwie drugiego). Jak już w końcu wyszedłem z oddziału z pokaźnym plikiem dokumentów to dopiero sobie uświadomiłem, że te dokumenty mogłyby być przecież włożone do jakiejś dużej koperty z logo banku lub chociaż do tzw. koszulki. I tak dla każdego z setek jeśli nie tysięcy klientów zapisujących się na akcje PZU w oddziałach i DM PKO BP. Moje pytanie w związku z tym jest następujące - w jaki sposób, od pewnego czasu nowy zarząd banku, zamierza zachować starych klientów i przyciągnąć nowych ? Czy w tego typu szczegółach (czas spędzany przy okienkach, brak reklamy, niewykorzystanie szans) można liczyć na zmiany? Pytam jako inwestor i klient.
(brak odpowiedzi) 

2010-04-26 Kiedy i ile wyplaci spólłka dywidendy za 2009
(brak odpowiedzi) 

2010-01-12 Kiedy pojawi się w banku oferta dla mikro firm i startupów?
Oferta dla klientów instytucjonalnych PKO Banku Polskiego jest przede wszystkim przygotowana tak aby zaspokoiła potrzeby firmy w zależności od etapu jej rozwoju oraz oczekiwań związanych z obsługą finansową. Wielkość firmy czy forma prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi kryterium decydującego o możliwości skorzystania z bieżącej oferty. Zatem mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo może uzyskać takie same produkty i usługi w zależności od indywidualnych potrzeb. Firmom rozpoczynającym działalność na rynku lub prowadzącym działalność krócej niż 12 miesięcy tzw. startapy dedykujemy specjalnie dla nich przygotowany Pakiet BIZNES DEBIUT lub jeden z rodziny pakietów BIZNES ROZWÓJ, KOMFORT i SUKCES. Do 31-03-2010 trwa promocja, polegająca na odstąpieniu przez okres 3 miesięcy od pobierania opłaty za prowadzenie pakietu BIZNES DEBIUT. W ramach pakietu BIZNES DEBIUT Przedsiębiorca otrzymuje m.in. rachunek bieżący BIZNES PARTNER, kartę debetową, bankowość elektroniczną – iPKO, czyli dostęp do rachunku przez Internet, serwis telefoniczny i terminale samoobsługowe, przelewy do ZUS i US przez Internet w cenie pakietu czy możliwość korzystania z Dopuszczalnego Salda Debetowego od chwili podpisania umowy o pakiet.  

2009-12-10 Czy spółka ma plany restrukturyzacji sieci placówek? A może są plany rozwoju sieci?
PKO Bank Polski dysponuje najliczniejszą siecią placówek bankowych w Polsce. W sposób ciągły realizuje modernizacje oddziałów. Bank nie wyklucza również rozwoju swojej sieci placówek w kolejnych latach.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu