pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-02-03 Kiedy spółka zależna Prospektor zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami planuje otworzyć kolejne oddziały w Polsce?
(brak odpowiedzi) 

2015-11-19 Spółka rozpoczęła sprzedaż mieszkań. Czy spółka wzorem innych deweloperów będzie raportować o ilości zawartych umów sprzedaży mieszkań?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-14 Kiedy Zarząd upubliczni informacje na temat inwestycji "Apartamenty Dąbrowskiego",?
(brak odpowiedzi) 

2014-11-15 jaka jest konkurencja dla społki ARAMUS nieruchomosci? mikrootoczenie społki?
(brak odpowiedzi) 

2014-05-19 BGK poprzez swoją spółkę zależną rozpoczyna inwestycje w mieszkania na wynajem. Czy ARAMUS poprzez spółkę PROSPECTOR zamierza startować w przetargach na zarządzanie nieruchomościami BGK?
Prospector świadczy usługi zarządzania nieruchomościami i stale współpracuje z deweloperami, inwestorami komercyjnymi itp. Pojawienie się na rynku zarządzania nieruchomościami kolejnych obiektów do zarządzania traktujemy jako możliwość rozwoju i wejścia na nowe rynki. Jeżeli nieruchomości do zarządzania, wystawione w przetargu przez BGK, okażą się interesujące - Prospector Sp. z o.o. będzie w tych przetargach uczestniczył. 

2014-02-06 Spółka poinformowała o nabyciu nieruchomości gruntowej na Starym Podgórzu w Krakowie. Czy mogą Państwo podać przy jakiej ulicy znajduje się ta nieruchomość?
Spółka może podawać tego typu informacje wyłącznie w postaci raportów bieżących/okresowych w systemie ESPI/EBI dla równego dostępu do informacji dla akcjonariuszy i inwestorów.  

2014-01-29 Władze giełdy zamierzają podjąć szereg działań dotyczących akcji tzw. groszówek - w szczególności chodzi o karne przeniesienie notowań spółki do systemu notowań ciągłych. W związku z powyższym proszę o informację jakie działania zamierza podjąć zarząd Spółki, aby przeciwdziałać temu ryzyku? Czy zarząd zamierza np. scalić akcje spółki?
W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o scaleniu akcji, Spółka opublikuje taką informacje raportem bieżącym.  

2013-10-30 W związku z planowaną zmianą nazwy spółki notowanej na NewConnect czy zarząd nie widzi korzyści z pozostawienia nazwy dotychczasowej będącej jednocześnie brandem handlowym podstawowej działalności spółki, czyli pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Większość spółek zmierza na giełdę, aby wzmacniać wiarygodność i wiedzę o firmie, także świadomość jej nazwy. Tutaj zarząd chce aby spółka była notowana pod nic niemówiąca klientom nazwą ARAMUS zamiast Północ Nieruchomości. Czy w związku z powyższym wydzielenie działu pośrednictwa do osobnej spółki oznacza przygotowywanie się do zbycia tego działu? Spółka ma duże zadłużenie względem podmiotów powiązanych czy projekty uchwał na NZWA oznaczają, że docelowo rozpatrywana jest np koncepcja zbycia udziałów w nowej spółce w zamian za zwolnienie z długu przez podmioty powiązane także rodzinnie?
- w odpowiedzi na pierwsza czesc pytania: Uzsadanienie zmiany nazwy Spolki zostalo przedstawione w porzadku obrad na najblizsze NWZA w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dn. 10.10.2013r. i zostało pozytywnie zaopiniowane prze RN Spółki oraz wiąże sie ze zmianą strategii przedstawioną w raporcie 32/2013 26.09.2013r. Działalność usługowa a konkretnie pośrednictwo jest tylko jedną z kilku działalności Spółki i nie jest podstawową działalnością Spółki co widać wyraźnie w każdym raporcie okresowym. - w odp. na drugą część pytania: Zarząd nie planuje zbyć tego działu , a wręcz przeciwnie rozwijać sieć PÓŁNOC Nieruchomości zgodnie z przedstawionym raportem. - odp. na trzecią część pytania: Spółka przedstawiła w raporcie nr 25/2013 z dn. 28.06.2013r. aktualny stan zadłużenia wobec osób fizycznych. Odnośnie rozpatrywania koncepcji zbycia udziałów w jakikolwiek sposób odpowiedz jak wyżej na czesc druga pytania.  

2013-06-21 Czy spółka zamierza rozwijać działalność spółki zależnej PROSPECTOR poprzez wzrost organiczny, czy franchising, czy też poprzez przejęcia innych firm? Czy spółka może podać jaką powierzchnią zarządza nowootwarty oddział PROSPECTOR w Krakowie?
W ramach strategii Spółka przyjęła rozwój spółki zależnej PROSPECTOR poprzez wzrost organiczny i tak od dłuższego czasu jest rozwijana zgodnie z przekazywanymi raportami okresowymi. Oczywiście nie wyklucza Grupa PÓŁNOC Nieruchomości SA kolejnych przejęć firm zarządzających nieruchomościami jeśli będą one na korzystnych warunkach. Wielkość powierzchni , którą zarządza Grupa jest podawana w raportach okresowych. 

2013-04-17 Czy prowadzenie ogólnopolskiej reklamy usług firmy zależnej PROSPECTOR, która prowadzi działalność jedynie w dwóch miastach nie jest przysłowiowym "wyrzucaniem pieniędzy w błoto"? Czy spółka może podać ile m2 nieruchomości do zarządu pozyskała od czasu rozpoczęcia kampanii?
W raportach okresowych podajemy regularnie wielkość powierzchni zarządzanej przez Grupę PN. Kampania rozpoczęta w I kwartale jest prowadzona w wojewodztwach malopolskim i dolnoslaskim , natomiast za wszelkie dodatkowe dzialania agencji reklamowych spolka nie placi zatem "nie wyrzuca pieniedzy w bloto". Efekty kampani oraz calej pracy beda widoczne niewatpliwie w nastepnych okresach albowiem od momentu dotracia do klientow musi uplynac troche czasu bo nie jest to sprzedaz bułek. Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym zarzadca to okreslona procedura w ramach wspolnoty, podjecie uchwal itp... i trwa w czasie. 

2013-04-17 W jaki sposób firma zamierza sfinansować zwrot zadłużenia krótkoterminowego (ponad 10 mln zł) z tytułu zakupu udziałów obecnej spółki zależnej ARAMUS?
Zgodnie z przedstawioną informacją dodatkową do sprawozdania finansowego zarządu: Zarząd w celu zrealizowania ustalonego w umowie harmonogramu spłaty zobowiązania zamierza wykorzystać posiadane własne środki finansowe i obrotowe, skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci otwartej linii kredytowej, jak również w celu utrzymania płynności finansowej Zarząd przewiduje możliwość aneksowania umowy nabycia udziałów i zmiany (wydłużenia) harmonogramu spłaty zobowiązania. Na dzien publikacji sprawozdania to zadluzenie z tytułu dokonanej akwizycji wynosilo ok 8,5 mln złotych i sukcesywnie sie zmniejsza.  

2012-11-08 W jaki sposób spółka sfinansowała przejęcie Spółki ARAMUS, skoro w kasie spółki PÓŁNOC nie było takiej kwoty? Kiedy nastąpi całkowita zapłata ceny nabycia?
Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią z 23.10.2012r. na lamach pb.pl: Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA sfinansuje zakup w większości ze środków własnych. Zgodnie z zaprezentowanym raportem okresowym podanym za IIIQ2012r płatność za udziały w przejętej spółce mamy przyjętą w zobowiązaniach krótkoterminowych czyli do 12 miesięcy i sukcesywnie to realizujemy. Korzyści z przejęcia spółki z kolei czerpiemy już od 1 paździenrika 2012 roku i w następnych kwartałach będziemy prezentować wyniki tak jak ze Spółki PROSPECTOR (przejęta w 2008r.)Zgodnie z wytycznymi, ktore otrzymali uczestnicy rynku giełdowego wszystko wskazuje na to, że emitenci beda zobligowani do konsolidacji wynikow w 2013 roku w tym rowniez obejmie to nasze spolki przy prezntacji wynikow. Spólke Prospector , ktorą przejelismy w 2008 roku za calkowita kwote ok. 350.000zł ze stratami wyprowadzilismy do takiego poziomu , ze co roku spolka zarabia powyzej 100.000 zł. Liczymy na to ze przejecie kolejnej spolki bedzie rownie korzystne dla Grupy PÓŁNOC Nieruchomosci i bedzie to widac wyraznie w wynikach w latach nastepnych dlatego zalezy nam na jak najszybszym finansowym zakonczeniu operacji przejecia ARMAUS Invetsments i skupieniu się wyłącznie na jej rozwoju i generowaniu jak najszybciej gotówki również z przejetej spolki jak w przypadku pozostalych spolek w Grupie.  

2012-10-23 W związku z transakcją zakupu za kwotę przekraczającą 12 mln zł rodzinnych spółek i nieruchomości od podmiotów ściśle powiązanych z głównymi akcjonariuszami, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Jaki rzeczoznawca dokonał wyceny przejmowanych nieruchomości? Przy jakiej stopie kapitalizacji zakupiono powyższe nieruchomości? Z czego spółka sfinansowała powyższe zakupy, skoro w kasie spółki było 2 mln zł? Kiedy spółka poda szczegóły tych transakcji? Jaka jest wycena poszczególnych aktywów? Proszę o szybkie i precyzyjne wyjaśnienie bulwersujących kwestii, ponieważ transakcja wzbudziła szereg niepomyślnych komentarzy na forach giełdowych.
- warunki przejęcia spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o. od PALTINUM PROPERTIES INVESTMENTS FUND zostały opisane w raporcie bieżącym nr 41/2012 z dn. 11.09.2012r. - Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, decydująć się na przejęcie spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o. (wynajem własnych powierzchni handlowych i biurowych)kierował się zapewnieniem dla Grupy stabilnych, przewidywalnych przychodów w następnych latach przy stopie kapitalizacji nie niższej niż średnia przyjęta dla rynku nieruchomości komercyjnych za 2011 rok. Tym samym jest to kolejny krok w zapewnianiu stabilnych przychodów w Grupie po wcześniejszym przejęciu Prospectora (Zarzadzanie nieruchomosciami) oraz wpływach z opłat licencyjnych z sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości. Te kroki mają zapewnić stabilność w Grupie w okresie spowolnienia gospodarczego. - spółka sfinansuje zakup w większości ze środków własnych 

2012-05-12 Czy spółka planuje przejście na rynek główny GPW?
Spółka nie wyklucza w dalszym ciągu mozliwości przejścia na GPW. Decyzja ta uzależniona jest oczywiście od odpowiedniej kapitalizacji i większej skali działalności Spółki osiągniętej oprócz wzrostu organicznego również poprzez kolejne przejęcia jeżeli będą one z korzyścią dla Spółki. W przypadku tego typu decyzji strategicznych poinformujemy Akcjonariuszy w raporcie. 

2012-05-11 Kiedy spółka zacznie w końcu buy back? Kupno większego pakietu i idący za tym wzrost kursu mógłby wreszcie poprawić płynność na walorze.
Zarząd Spółki tak jka pisaliśmy w poprzedniej odpowiedzi przyjął uchwały WZA do realizacji i o buy backu będą Akcjonariusze i Inwestorzy informowani na bieżąco w raportach.  

2012-05-10 Czy zarząd zamierza podjąć jakieś kroki zmierzające do wzrostu kursu akcji?
Aktualnie dla poprawy płynności akcji Spółki został przeprowadzony split akcji. Ponadto zostały podjęte uchwały odnośnie skupu, które Zarząd przyjął do realizacji, a o przebiegu skupu Spółka będzie informować na bieżąco w raportach. Pozostałe działania to oczywiście te najważniejsze czyli ciągła praca nad zwiększaniem i poprawą wyników o czym informujemy na bieżąco i jka widać są one z każdym rokiem coraz lepsze, albowiem w przypadku naszej spółki bardziej należy patrzeć na wyniki w dłuższym horyzoncie czasowym niż kwartalny ze względu na specyfikę dzialności i nieregularne przychody. 

2010-10-29 Czy spółka zamierza podjąć działania mające na celu zwiększenie płynności akcji? Czy zatwierdzony buy-back tylko w przypadku gdy kurs akcji przekracza 4,5zł jest zdaniem spółki racjonalny?
Szanowni Państwo, 1. w opini Zarządu Spółki PÓŁNOC Nieruchomosci S.A. (PN) kurs spółki rażąco odbiega od pozytywnych przemian które zaszły w PN. Widać to wyraźnie w poprawiających się wynikach. Na dzień dzisiejszy w stosunku do potencjału Spółki i składników majątku (gotówka, nieruchomosci i wzrost wartości marki choćby w postaci szybko rozwijającej się sieci biur neiruchomości)kurs jest niedoszacowany. Bay-buck był ustalany na podstawie analizy wzrostu wartości Spółki w następnych latach i nadal stoimy na stanowisku że był jak najbardziej racjonalny na poziomie powyżej 4,5 złotego za akcje. 2. Spółka ciągle podejmuje działania zmierzające do poprawy płynności choćby w postaci buy-backu, który jeszcze nie wszedł w życie ale PN ma na to nieco dłuższy okres czasu niż miesiąc czy kwartał. Działania Animatora to drugi z elementów, ponadto dobra polityka informacyjna i dobre relacje inwestorskie (nagroda PB), znacznie zwiększona obecność w mediach i co najważneijsze ciągły rozwój i wiele innych...  

2010-08-30 Co zarząd ma do powiedzenia dla inwestora który tak jak ja nabył akcje w ofercie prywatnej za 8,50 zł?
Zarząd wraz z zespołem pracuje nad rozwojem spółki i ciągłą poprawą wyników co w dłuższym terminie przekłada się na wzrost kapitalizacji spółki i kursu akcji. Inwestorzy docenija ciągła poprawe wyników co widać we wzroście kursu akcji od początku roku z poziomu 2,3 zł do poziomu 3,25 zł (najwyższy w tym roku kurs akcji spółki to nawet 4,8 zł). Zarząd spółki nie ma wpływu na kryzys gospodarczy i finansowy na świecie ropoczęty w końcu 2007r., który przełożył się równiez na kryzys na polskim rynku nieruchomości i kursy akcji wielu spółek w tym również naszej Spółki.  

2010-08-30 Czy rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez pana Marka Zubera będzie związana ze sprzedażą przez niego posiadanych akcji spółki?
Zakup i sprzedaż akcji Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA to indywidualna decyzja inwestycyjna. Spółka nie posiada informacji czy Pan Marek Zuber nie będący juz Członkiem RN będzie sprzedawał akcje czy też będzie zwiększał swoje zaangażowanie w akcjonariacie Spółki. 

2010-08-28 Czy spółka rozważa rozpoczęcie działalności developerskiej na własny rachunek?
W miare rozwoju Spolki są realizowane nowe projekty. Działalność deweloperska jest jak najbardziej w ramach strategii Spółki i w przypadku rozpoczęcia jakiegoś projektu będziemy informować raportem bieżącym.  

2010-08-13 Czy ustalenie minimalnej ceny skupu akcji na poziomie 4,5zł było dobrą decyzją? Jak spółka zamierza przeprowadzić ten skup skoro średnia z 20 ostatnich sesji wynosi ok 1500 akcji ?(czyli jest bardzo niska)
Ustalony przedział skupu akcji własnych w przedziale 4,50-10,00 zł był dobrą decyzją i uwzględnia rozwój spółki w latach następnych i wzrost kapitalizacji spółki. Skup i program motywacyjny jest przewidziany na dłuższy okres czasu zatem nie jest to kwestia jednego czy dwóch miesięcy, a kilku lat. Zainteresowanie akcjami naszej Spółki jest kilka razy większe niż w analogicznym okresie 2009 roku i średnia stale rośnie.  

2010-08-13 W myśl raportu za IIQ spóła ma 2,8 mln wolnej gotówki. Czy skoro nie potraficie przeprowadzić skupu własnych akcji akcji ani zainwestować tych środków może warto wypłacić je akcjonariuszom w formie dywidendy?
Poziom gotówki w spółce jest płynny i jak zaznaczyliśmy w raporcie spółka coraz więcej inwestuje. (więcej informacji szczcegółowych w raporcie za IIQ 2010). W krótkim czsie może pojawić się wręcz odwrotna sytuacja czyli brak wolnej gotówki i potrzeba dodatkowej dźwigni finsnowej np. w postaci kredytów bankowych. Skup jest programem kilku letnim, a nie krótko okresowym. Bardzo dobrze sobie radzimy z inwestowaniem środków co potwierdzaja raporty kwartalne i coraz lepsze wyniki z inwestycji z coraz wyższymi stopami zwrotu. Dywidende można wypłacać wyłącznie z zysków jakie Spółka wypracuje.  

2010-08-12 Czy spółka w najbliższym czasie zamierza raportować wartość transakcji w której pośredniczyła sieć oraz wartość obrotu nieruchomościami na własny rachunek itp raportami miesięcznymi, tak by spełnić jeden z warunków wejścia do indeksu NC LEAD?
Rozważamy raportowanie miesięczne w Spółce z uwzględnieniem m.in. róźnych danych, które teraz przedstawiamy w raportach kwartalnych. W przypadku podjęcia takiej decyzji poinformujemy raportem bieżącym. 

2010-08-12 W wywiadzie dla jednej z gazet Pan Prezes stwierdził że PNR prowadzi zaawansowane negocjację odnośnie połączenia lub przejęcia z innymi podmiotami. Czy w ocenie zarządu nie lepiej zaczekać aż kurs spółki będzie wyższy tak by dotychczasowi akcjonariusze nie stracili na połączeniu?
W opinii zarządu dzisiejsza notowania Spółki zupełnie nie odzwierciedlają godziwej wyceny Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. jak również potencjału jej rozwoju i pozytywnych przemian jakie zaszły w Spółce w ostatnich kwartałach co widać w poprawiających się wynikach z kwartału na kwartał. W ocenie Zarządu połaczenie lub przejęcie innej spółki przy dzisiejszej wycenie Spółki nie jest możliwe albowiem byłoby z niekorzyścia dla inwestorów. Jeśli negocjacje zakończą się pozytywnie będą uwzględniały wyższą wycenę spółki niż dzisiejsza. 

2010-08-10 Pojawiły się spekulacje prasowe odnośnie połączenia z inną firmą lub przejęcia przez PNR. Czy przy obecnej niskiej wycenie walorów na giełdzie jest to dobry pomysł? Może warto poczekać na wzrost wyceny spółi?
W przypadku ewentualnego połączenia spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. z inną spółką zostanie oczywiście uwzględniona wycena obu podmiotów uwzględniająca aktywa i potencjał wzrostu Spółki w następnych latach. Wcześniej Zarząd Spółki informował, że obecna wycena akcji Spółki w notowaniach nie odzwierciedla wartości godziwej i w opinii Zarządu powinna ona znajdowac się na zupełnie innym poziomie na dzień dzisiejszy przy uwzględnieniu zmian jakie zaszły w Spółce w ostatnich kwartałach, osiąganej zyskowności, majątku Spółki oraz potencjału dalszego jej rozwoju w latach następnych. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu