pb.pl

Pytania dotyczące spółki PPWK

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-11-24 przytoczę jeszcze raz pytanie red.Tokarza : cyt;... W informacji dodatkowej do raportu MIT za I półrocze 2010 r. jest wzmianka o rozwiązaniu rezerw na 9,47 mln zł. Jeśli jest prawdziwa, oznacza, że o tyle zmniejszyły się koszty operacyjne spółki. A to przekłada się wprost na wzrost zysku MIT — aż 70 proc. wyniku netto w I półroczu 2010 r. to właśnie efekt rozwiązania tych rezerw. Wbrew temu, co Pan pisze, artykuł nie dotyczył "kreowania wyników Spółki w celu uzyskania odpowiedniego parytetu wymiany akcji". Faktem jest jednak, że utworzenie rezerwy w 2009 r. i jej rozwiązanie w 2010 r. było korzystne dla największego akcjonariusza MIT — MNI. Pytałem o uzasadnienie obu zdarzeń księgowych i o wiele innych spraw, ale nie odpowiedział ani Pan, ani Pan Andrzej Piechocki, szef rad nadzorczych MIT i MNI. Zamiast tego usłyszałem, że grupa MNI "prowadzi przejrzystą i czytelną politykę informacyjną". Czy rzeczywiście? Niech ocenią czytelnicy "PB" — obecni i potencjalni akcjonariusze MIT i MNI.
(brak odpowiedzi) 

2009-07-23 Jak bedzie wygladal i kiedy nastapi proces przeniesienia mni premium do ppwk i jak ppwk zaplaci za te aktywa?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-09 Wykazujące coraz wyższe zyski EL2, zajmujące się marketingiem mobilnym i usługami dodanymi miało pozostać w PPWK. Dlaczego zostało więc podstępem przejęte przez MNI ?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-06 Supekonstelacja wymieniła pakiet akcji PPWK za pakiet akcji MNI, w przybliżeniu było to 1,7 akcji PPWK za 1 akcję MNI. Parę dni później dowiadujemy się, że Zarząd PPWK zgodził się na wymianę swoich najlepszych aktywów za około 17 % akcji i to nie MNI, ale spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej MNI. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zarząd PPWK traktuje w nierówny sposób swoich akcjonariuszy i oddaje za bezcen swoje najlepsze aktywa?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-03 Miało być połączenie a tymczasem MNI wyssało Neotela i EL2 za pakiet niewiele wartych kilkunastu proc. akcji. Jak zarząd wytłumaczy to akcjonariuszom ?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-09 Czy przygotowywane przez kilka miesięcy połączenie Neotela z DR nie powiodło się?
Spółki Neotel i DR SA są połączone operacyjnie, posiadają wspólny dział sprzedaży oraz siedzibę. Formalne połączenie obu spółek nie nastąpiło jeszcze ze względu na fakt, iż nie nastąpiło jeszcze rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia za wynik roku 2009 wynikającego z umowy zakupu udziałów Neotel Communications Polska Sp. z o.o.. 

2009-06-09 W portalach spółka jest opisywana jako prowadząca działalnosć kartograficzną. Czy zmiana nazwy na TMT Holding jest jeszcze w planach?
Fakt opisywania przez portale internetowe PPWK jako spółki prowadzącej działalność kartograficzną wynika jak dobrze wiadomo z faktu, iż spółka matka jest jednym z najbardziej znanych przedsiębiorstw kartograficznych w Polsce. Oczywiście opisywanie działalności całości grupy jako „kartograficznej” mija się z prawdą, jednak w chwili obecnej nie ma planów zmiany nazwy na TMT Holding. 

2009-06-08 Kredyty mocno obciążają wynik netto spółki a nowe emisje rozwadniają zysk na akcję. Jak spółka zamierza podnieść rentownosć i wynik operacyjny netto?
Nowy zarząd spółki przygotowuje strategię, w której jednym z założeń jest wzrost rentowności i wyniku operacyjnego. 

2009-06-08 Kredyty mocno obciążają wynik netto społki a nowe emisje rozwodniły zysk na akcję. Jak spółka zamierza podnieść rentownosć i wynik operacyjny netto?
Nowy zarząd spółki przygotowuje strategię, w której jednym z założeń jest wzrost rentowności i wyniku operacyjnego. 

2009-06-08 Walne Zgromadzenie PPWK w swojej uchwale przyznało menedżerom spółki emisję akcji w tzw programie motywacyjnym po 3,10 zł. Czy cena od 0,66 gr do 1 zł nie motywuje menedżerów do zakupu akcji. Czemu do tej pory żaden z człnków zarządu nie nabył akcji na rynku. Czy w tym kontekście zarząd zna wartość swojej firmy? Czy takie praktyki zakładające wyciąganiu pieniędzy od inwestorów dla prywatnej korzyści spółka uważa za dobre i pożyteczne czy wręcz przeciwnie?
Po pierwsze pragniemy zaznaczyć, iż spółka nigdy nie „wyciągała pieniędzy od inwestorów dla prywatnej korzyści” i takie działania uważa za szkodliwe. Po drugie decyzje o zakupie akcji uzależnione są w wielu przypadkach od indywidualnej sytuacji poszczególnych członków Zarządu ( w sytuacji PPWK nowego Zarządu) i niedowartościowanie akcji nie jest tu jedynym kryterium, które decyduje o ewentualnych zakupach. 

2009-06-06 Jak wielu akcjonariuszy mam obawy o to że większe spółki zostaną przeniesione do MNI, a PPWK pozostanie wydmuszką. Czy moje przypuszczenia są słuszne ?
Zarządy obu spółek cały czas pracują nad optymalnym modelem współpracy pomiędzy obiema grupami, która z założenia powinna być korzystna dla akcjonariuszy obydwu spółek. 

2009-06-05 Spółka zaprzestała podawania prognoz zysków i udziela coraz mniej informacji akcjonariuszom. Czy to oznacza, że tylko akcjonarjusze MNI mają prawo do informacji?
W obecnych warunkach rynkowych, przy dużej zmienności czynników zewnętrznych prognozowanie jest bardzo utrudnione, dlatego też Zarząd PPWK nie zdecydował się, podobnie zresztą jak bardzo wielu innych spółek, na opublikowanie prognoz wyników finansowych. Jeśli chodzi o politykę informacyjną to proszę wziąć pod uwagę, iż w ostatnim czasie doszło w grupie do wielu zmian na stanowiskach zarządczych. Nowy Zarząd potrzebuje czasu, aby móc w pełni zapoznać się z sytuacją wszystkich spółek grupy, tak aby przekazywane opinii publicznej wyjaśnienia były jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym. 

2009-06-03 Czy zarząd mógłby odnieść się do zawiadomienia, które miało wpłynąć do KNF, dotyczącego domniemanej manipulacji akcjami PPWK przez MNI ?
Zarząd nie zamierza się odnosić do niniejszego zawiadomienia bo domniemanej manipulacji nie było. Jeżeli zawiadomienie zostało złożone to KNF sprawę wyjaśni. 

2009-06-02 1. Co z obiecywaną zmianą programu motywacyjnego PPWK? 2. W 2007 emisję po odcięciu PP akcjonariusze ppwk obejmowali po 2 zł, czy sprzedaż akcji po 1,34 MNI jest uczciwa wobec akcjionariatu?
Obecna wycena akcji PPWK jest wyceną rynkową, w dużej mierze uzależnioną od obecnej sytuacji rynkowej. Nie uważamy, iż sprzedaż akcji powyżej aktualnej ceny rynkowej jest nieuczciwa wobec akcjonariatu. 

2009-05-22 Kiedy firma MNI zamierza ogłosić wezwanie na akcje ppwk, tak by stać sie wiekszościowym akcjonariuszem?
Tego rodzaju pytania proszę kierować do Zarządu MNI. 

2009-05-16 Czy spółka podała błędne dane w raporcie kwartalnym (chodzi o odnośniki z analogicznego raportu za 1 kwartał ubiegłego roku)? Otwórzcie państwo raport 1. kwartał 2008 i zorientujecie sie ze nic nie pasuje do tego co jest napisane w raporcie za 1 kw.2009r.
Spółka opublikowała już korektę wyżej wymienionego raportu. Dziękujemy za zwrócenie naszej uwagi na ten błąd. 

2009-05-12 PPWK od jakiegoś czasu porządkuje grupę tzn. odziela segment kartograficzny od telekomunikacyjnego. Czy firma planuje pozbyć sie segmentu kartograficznego. Mogłaby z tego tytułu zdobyć kilkanaście milionów złotych, które przydałyby się w dalszych inwestycjach telekomunikacyjnych.
Firma nie planuje pozbyć się segmentu kartograficznego. W chwili obecnej trwają prace nad taką strukturą grupy, która w najlepszym stopniu pozwoli wykorzystać potencjał znajdujący się we wszystkich segmentach działalności. 

2009-05-12 Jaki jest akcjonariat spółki ponieważ są pewne rozbieżnośi np na stronie pb.pl. jest: 17.1% Zientara Maciej 9.8% Deutsche Bank AG 5.9% MNI Telecom SA, Radom 67.2% pozostali natomiast na stronie gpw infostrefa. pl jest: DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2 732 739 (5.53%) MNI TELECOM Spółka Akcyjna 2 900 000 (5.86%) Superkonstelacja Limited (Nikozja) 8 478 124 (17.14%)
Według informacji posiadanych przez Spółkę obecna struktura akcjonariatu (stan na dzień 15.06.2009) przedstawia się następująco: Superkonstelacja Ltd 3 116 218 (6,30% akcji) (6,28% głosów) MNI SA 4 548 339 (9,20% akcji) (9,16% głosów) MNI Telecom SA 2 900 000 (5,86% akcji) (5,84% głosów)  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu