pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-08-15 Czy ostatnie zmiany na stanowiskach prezesa w Desart oraz Cador w opinii zarządu wzmacniają, czy osłabiają wymienione spółki? Na czym polega restrukturyzacja w AutoR, o której zarząd informował wcześniej?
Zmiany na stanowisku Prezesa DES ART i CADOR nie wpływają zasadniczo na biznes obu spółek. Pani Katarzyna Safuryn, obecny prezes, od wielu lat ściśle współpracowała z były prezesem Tomaszem Dobrosielskim uczestnicząc praktycznie we wszystkich aspektach biznesowych i organizacyjnych. Zmiana na stanowisku prezesa wynika z powodów osobistych i z całą pewnością Pan Dobrosielski wróci do biznesu, jak tylko będzie to możliwe. Zmiany dotyczące spółki AutoR są związane z integracją działalności z PROCAD oraz optymalizacją ośrodków kosztowych.  

2012-03-13 Jak na sprzedaż oprogramowania Autodesku przez Procad może wpłynąć fakt przyznania statusu Autodesk Platinum Partner dla firmy Man and Machine Software?
Man und Machine Software GmbH już od kilku lat posiada status Autodesk Platinium Partner i nie ma to znaczącego wpływu na sprzedaż oprogramowania Autodesk przez PROCAD SA w Polsce. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem w tym zakresie i nic nie wskazuje na to, że stan ten w najbliższym czasie miałby ulec zmianie. PROCAD SA ma status Autodesk Gold Partner, oraz ma prawo do zakupów bezpośrednich od producenta (DVAR) z pominięciem kanału dystrybucyjnego. Status oczywiście jest ważny, ale daleko ważniejsza jest baza rzeczywistych Klientów, a tę posiadamy niezwykle szeroką. Przy okazji chcielibyśmy serdecznie pozdrowić autora tego pytania :) 

2012-01-12 Dlaczego zarząd zdecydował się na skup akcji kilkadziesiąt procent powyżej wartości księgowej, a nie robi tego np. od kilku miesięcy, gdy akcje wyceniane są poniżej wk?
Decyzję o skupie akcji własnych podejmuje Walne Zgromadzenie, Zarząd jest jedynie wykonawcą jego woli. Jeżeli akcjonariusze ponownie podejmą taką decyzję, zostanie ona oczywiście zrealizowana. Obecnie Spółka jest w posiadaniu około 13% akcji własnych przeznaczonych do umorzenia i jest to znaczący udział w kapitale zakładowym. Zarząd nie kieruje się w swojej działalności chwilowymi wahaniami kursu, który nie ma też bezpośredniego wpływu na kondycję Spółki. Prowadzone są intensywne działania mające na celu zwiększenie wartości biznesu Grupy PROCAD, które w określonym czasie powinny dać podstawy do lepszej wyceny akcji Spółki. Dodatkowo obecna niepewna sytuacja gospodarcza nie sprzyja zamianie gotówki na kolejne pakiety akcji własnych.  

2011-09-27 Czy Procad w dalszym ciągu szuka możliwości akwizycji innych spółek (o czym informuje w kolejnych raportach)? Czy na "szukaniu" się kończy, czy może są prowadzone konkretne rozmowy z konkretnymi podmiotami? Czy profil obecnie poszukiwanych pod przejęcie spółek to bardziej sprzedaż oprogramowania, czy usługi inżynierskie (jak Desart), czy może nie ma to dla Procadu znaczenia? Czy jeśli nie uda się sfinalizować akwizycji w najbliższym czasie to skupione akcje zostaną w końcu umorzone, czy będziecie przesuwać termin umorzenia od WZA do WZA?
Strategia rozwoju grupy kapitałowej zakłada dywersyfikację działalności, której jednym ze sposobów jest pozyskiwanie nowych kompetencji w drodze akwizycji przedsiębiorstw oraz technologii. Pozycja PROCAD na rynku oprogramowania Autodesk, wraz z pozyskaną w ostatniej akwizycji spółką AutoR jest na tyle znacząca, że obecnie zainteresowanie Zarządu koncentruje się na podmiotach spoza kanału dystrybucyjnego Autodesk. Co do skupionych akcji, decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie. Termin ich umorzenia jest wyznaczony do 31 grudnia 2012 roku, co ma związek z ostatecznym rozliczeniem transakcji dotyczącej spółki AutoR, które nastąpi w połowie roku 2012. 

2011-05-16 Czy można prosić o komentarz do wyników za 1q 2011? Czy podtzymują Państwo swój optymizm wyrażony w liście do akcjonariuszy opublikowanym przy okazji ostatniego raportu rocznego?
Komentarz do wyniku jest zawarty w raporcie okresowym za I kwartał. Jest w nim między innymi informacja o przesunięciu kilku istotnych kontraktów na drugi kwartał. Na tę chwilę wszystkie tezy zawarte w liście Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy pozostają aktualne. Na ile są one optymistyczne, to pewnie kwestia indywidualnej oceny inwestorów. 

2011-01-14 Wyniki za 4 kwartał zapewne ukażą się dopiero razem z raportem rocznym. Czy nie można przyspieszyć i zapodać chociażby szacunkowych wyników nawet w ujęciu jednostkowym?
Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi, ale nie mogliśmy ustosunkować się do pytania przed ogłoszeniem raportu bieżącego określającego kalendarz publikacji raportów okresowych. Rzeczywiście także w tym roku zdecydowaliśmy się na szybszą publikację raportu rocznego i w konsekwencji rezygnację z raportu za IV kwartał. Powód jest identyczny jak przed rokiem: "Rezygnacja z ogłoszenia wyników za 4 kwartał była podyktowana względami ekonomicznymi. Sporządzenie raportu to realny wysiłek organizacyjny i finansowy dla spółki, w związku z czym zarząd podjął decyzję skorzystania z możliwości jakie dał ustawodawca, publikowania jednego ostatecznego, zbadanego przez biegłych rewidentów raportu obejmującego 4 kwartały minionego roku. To rozwiązanie nieznacznie opóźnia publikację raportu po 4 kwartale ale jednocześnie znacznie przyspiesza publikację danych ostatecznych, które już nie podlegają żadnej weryfikacji i zmianie." Niestety podanie informacji dotyczącej wyników za rok 2010 w innej (uproszczonej,szacunkowej itp.) formie nie jest dopuszczalne.  

2011-01-14 Rozumiem że wyniki za 4 kwartał ujrzymy dopiero w m-cu marzec podczas ukazania się raportu rocznego. Czy wyniki zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Prezesa faktycznie będą lepsze od wyniku z zeszłego roku?
Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem publikacji raportów okresowych, końcowy raport roczny ukaże się w terminie wcześniejszym, w konsekwencji czego nie będzie sporządzany oddzielny raport za IV kwartał. Niestety nie możemy udzielić żadnych informacji dotyczących osiągniętych w 2010 r wyników. Potwierdzamy natomiast fakt, iż rok 2009 był dla spółki wyjątkowo trudny. 

2011-01-11 W 3 kwartale informowaliście, że DesArt zaczął pracować nad kontraktami w nowej dla niego dziedzinie czyli Kolejnictwo. Czy efekty tego będą już widoczne w 4 kwartale?
W branży specjalistycznych usług inżynierskich wejście w nową dziedzinę to długi proces. Oczywiście pewne efekty (w strukturze przychodów) powinny być już widoczne w IV kwartale br. Branża kolejowa to nie jedyna nowa dziedzina w której DES ART rozszerza swoje kompetencje. Wspólnie pracujemy nad taki rozszerzeniem działalności tej Spółki by nie utracić jej największej wartości, czyli potencjału merytorycznego. 

2011-01-11 W 3 kwartale informowaliście że DesArt zaczął pracować nad kontraktami w nowej dla niego dziedzinie czyli Kolejnictwo. Czy efekty tego będą już widoczne w 4 kwartale?
W branży specjalistycznych usług inżynierskich wejście w nową dziedzinę to długi proces. Oczywiście pewne efekty (w strukturze przychodów) powinny być już widoczne w IV kwartale br. Branża kolejowa to nie jedyna nowa dziedzina w której DES ART rozszerza swoje kompetencje. Wspólnie pracujemy nad taki rozszerzeniem działalności tej Spółki by nie utracić jej największej wartości, czyli potencjału merytorycznego.  

2011-01-05 W ostatnim okresie na rynku można zauważyć znaczący wzrost cen oprogramowania szczególnie jeśli chodzi o autocady 11 LT (ponad 20%).Czy wobec powyższego można sądzić że marże w końcu zaczynają rosnąć?
Wzrost cen na oprogramowanie Autodesk wynika w głównej mierze z polityki cenowej producenta, polegającej na dążeniu do ujednolicenia cen oprogramowania we wszystkich krajach UE. Dotychczas obowiązywały różne ceny na te same produkty (Polska należała do grupy krajów z najniższymi cenami w Europie). Drugi czynnik wpływający na zmiany cen to kurs Euro.  

2010-12-29 Czy spółka AutoR dostała za akwizycje mi.n 100 tysięcy akcji po 2,29PLN z lock upem do 2012r? Czy w przypadku innych akwizycji w przypadku jeśli cena rynkowa będzie znacząco wyższa również będziecie stosować lock upy?
Właściciele spółki AutoR otrzymali w pierwszym etapie transakcji także 100 tys. akcji objętych okresową blokadą sprzedaży, które PROCAD SA skupiła po średniej cenie na poziomie 2,29 zł za szt. Zasada związana z blokowaniem sprzedaży akcji w ewentualnych przyszłych transakcjach będzie w miarę możliwości praktykowana nadal. 

2010-12-08 Czy Kowalski Paweł mógłby się określić, czy jako współzałożyciel spółki nota bene ojciec świeżo upieczonego członka RN dalej jest zwykłym akcjonariuszem? Czy też może jest jednak osobą w myśl art 160?
Nie jesteśmy (spółka) adresatem tego pytania. Podobne padło 19 listopada i w odpowiedzi przedstawiliśmy nasze stanowisko, które nie ulega zmianie. Oczywiście fakt bliskiego pokrewieństwa obu panów Kowalskich oznacza, iż nowy radny nie spełnia kryterium niezależności (§ 22 pkt 2 statutu spółki). Jednak odpowiedzialność i kompetencja spółki w tej "materii" kończy się na stwierdzeniu tego faktu. Obecna sytuacja nie ma także wpływu na utrzymywanie przez spółkę standardów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW dotyczących wymaganej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej. 

2010-12-06 Czy ten nowy produkt z branży sanitarnej nad którym pracujecie może stanowić istotny czynnik wpływający na przyszłoroczne zyski?
Szczegóły umowy z Sankom objęte są tajemnicą, natomiast pozycja naszego Partnera jako lidera na polskim rynku oprogramowania dla projektantów instalacji budowlanych (sanitarnych, klimatyzacyjnych itp.) jest w branży powszechnie znana. Jest to także segment rynku dla którego PROCAD nie posiadał dotąd szeroko adresowanego rozwiązania (oprócz drogich i nie do końca zgodnych z polskimi standardami systemów MEP). Nowy wspólny program będziemy oferowali jako współproducent, co powinno przyczynić się do poprawy wskaźników rentowności. 

2010-12-04 W ostatnim wywiadzie z Prezesem padło stwierdzenie że 4 kwartał z nawiązką odrobi straty - czy chodzi o stratę 0,566 operacyjną czy 9 tys netto?
Rzeczywiście, jak dotąd 4 kwartał jest zdecydowanie lepszy, niż poprzednie trzy. Niestety, nie możemy podać nawet szacunkowych danych, ale z całą pewnością informacje w notatce prasowej dotyczyły poprawy wyniku zarówno operacyjnego, jak i zysku netto. 

2010-11-26 Czy jest szansa na to iż Autodesk w nowym roku przyzna Wam mozliwość ominięcia dystrybutorów na innych akredytacjach?
Uzyskanie akredytacji DVAR (Direct Value Added Reseller) to proces bardzo długotrwały i nie w pełni zależny od decyzji lokalnych przedstawicieli Autodesk. Zawsze wymaga określonego zaangażowania ze strony Partnera, a także najwyższego potencjału merytorycznego i finansowego. Jest też wyrazem określonej polityki sprzedaży Autodesk na określonym terenie. Spełniamy wszelkie, teoretyczne warunki uzyskania statusu DVAR we wszystkich, dostępnych w Polsce akredytacjach. Jesteśmy gotowi J. Jednak, na dzisiejszy stan naszej wiedzy, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy i kiedy taki status otrzymamy.  

2010-11-24 Przychody i marże z oprogramowania w ostatnich dwóch kwartałach bardzo spadły już i tak z minimalnych wydawało by się poziomów patrząc do analogicznych okresów z lat 2007-2008 gdzie zespół handlowców był mniejszy. Biorąc pod uwagę iż jesteście liderem na rynku autodesk w Polsce oraz słabe wyniki AutoR (pomimo iż właśnie Ona zdobywa największe kontrakty) można sądzić iż w całej grupie tego typu spółek jest jeszcze gorzej- czy są już jakieś sygnały o tym iż konkurencja powoli odpuszcza co przyczynić się mogło do przejęcie klientów i części rynku autodesk?
"Czyste" marże na oprogramowaniu (różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży) rzeczywiście są niższe niż w latach ubiegłych, jednak ich spadek nie jest znaczny. Niestety wzrosły koszty związane z dotarciem do klienta, a część z nich nie ma bezpośredniego związku z bieżącymi przychodami (powinny mieć wpływ na wzrost przychodów w przyszłości, m.in. w IV kw). Dochodzą do nas sygnały, że słabsi partnerzy Autodesk mogą "wypaść" z biznesu, jednak prawdziwa weryfikacja odbędzie się na początku nowego roku fiskalnego Autodesk, czyli od 1 luteto 2011. 

2010-11-23 Czy ta nowa akredytacja na nowe produkty autodesk to kolejna kosmetyka podobna do tej jaką była nowa umowa z autodesk dotycząca - kupowania oprogramowania z pominięciem dystrybutora- gdzie ponoć staliście się resellerem?
Nowa akredytacja dotyczy bardzo poważnej linii produktowej, ale rynek na tego typu produkty jest bardzo wąski. Do wsparcia sprzedaży niezbędne są bardzo specjalistyczne kwalifikacje (to nie są produkty sprzedawane "z półki"). Działalność w tym obszarze na razie jest traktowana jako wsparcie sprzedaży dotychczasowych produktów. Nie jest wykluczone jednak, że ze wsparciem DesArt ta sytuacja będzie się zmieniać. Jeżeli chodzi natomiast o przywołaną umowę z Autodesk, dającą prawo zakupów bezpośrednich, to z całą pewnością nie była to "kosmetyka". Niestety na razie dotyczy ona tylko określonej linii produktów. Z całą pewnością warunki handlowe na tych produktach są lepsze od tych, które byśmy uzyskali bez tej umowy. 

2010-11-19 Czy pan Kowalski Paweł będzie osobą zobowiązaną w myśl art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi do informowania o swoich transakcjach jeśli Pan Hubert Kowalski zasiądzie w RN ?
Relacje osobiste obu panów, także te, które są określone w ustawie o obrocie, leża w sferze ich prywatności. Nie nam (spółce) rozstrzygać czy choćby sugerować, jaka odpowiedzialność prawna w tym zakresie ich obejmuje. 

2010-10-20 Informowaliście iż AutoR przez ostatnie 20 lecie zdobywał największe kontrakty na rynku wdrożeń autodesk? Jakie były największe (wartosć) i kiedy mogą pojawić się następne?
Potwierdzamy, że unikalną specyfiką działalności AutoR na polu oprogramowania Autodesk jest obsługa dużych klientów, a co za tym idzie także zawieranie znaczących kontraktów. Największe osiągały wartości przekraczające 1 mln zł, co jak na rynek produktów Autodesk jest imponującym wynikiem. Obecnie AutoR pracuje nad kilkoma nowymi dużymi klientami. Niestety nie możemy zdradzić nazw, ale niektóre z nich to marki powszechnie znane. 

2010-10-14 Dlaczego wasze cenniki oprogramowania autodesk są aż tak tanie. Przykładowo AutoCad LT serii 11 tańszy od 5-25%. A może lepiej sprzedać mniej ale z większą marżą?
AutoCAD LT to jedyny produkt Autodesk sprzedawany w tzw. szerokiej dystrybucji (nie tylko przez autoryzowany kanał Autodesk), co oznacza, że jego cenę rynkową kształtuje bardzo szeroka konkurencja sklepów internetowych. Ci którzy oferują go o 25% drożej zwyczajnie nie sprzedają. Oto przykład sklepu aktywnie oferującego AutoCADa LT www.xnet.pl  

2010-09-19 Czy w związku z ostatnimi wydarzeniami tj.sprzedaży w tak krótkim okresie około 1 miliona akcji pana Korzeniowskiego, co zakłóciło równowagę popytu/podaży, nie należałoby zwiększyć środków pieniężnych na prowadzony obecnie skup?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-06 Czy skupione akcje (400 000 szt) zostaną sprzedane po cenie wyższej niż 4,50 PLN (planowany skup od września)- czy jednak umorzone albo sprzedane po niższej cenie a jesli tak to jaka wartość jest wg was zadawalająca?
Na tę chwilę pozostaje w mocy uchwała Walnego nakazująca Zarządowi umorzenie skupionych akcji do końca roku 2010. 

2010-07-30 Czy niedawno przejęta spółka AutoR pracuje obecnie nad nowymi umowami związanymi z implementacją systemów inżynieryjskich w zakładach typu TAGOR.S.A. gdzie spółka niedawno wdrożyła systemy autodesk, które znacząco zwiększyły moc wytwórczą tego zakładu? Czy były zapytania ze strony producentów maszyn górniczych odnośnie współpracy nad implementacją podobnych systemów w Chinach?
W obszarze zainteresowań i działań AutoR są także inne spółki o podobnym do Tagoru potencjale. Oferowanie rozwiązań wdrożeniowych Autodesk na terenie Chin, pomimo posiadana solidnych referencji jest b. utrudnione ze względów organizacyjnych (kanał dystrybucji).  

2010-07-01 Minął właśnie 2 kwartał- jakieś niespodzianki? Czy temat akwizycji w obliczu skupu jest przesunięty na inny termin?
Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi. Pytanie utknęło w SPAMie. Decyzję o skupie podjęło Walne Zgromadzenie na wniosek jednego z akcjonariuszy. Cele spółki nie uległy zmianie. 

2010-06-15 Czy kwestia poownego skupu przegłosowanego na ostatnim walnym to kwestia dni tygodni miesięcy?
Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi. Pytanie utknęło w SPAMie. Skup, tak jak to zostało ogłoszone ruszy 1.09.2010. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu