pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-24 Czy spółka planuje rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych? Proszę również o kilka zdań na temat działalności w Czechach i na Słowacji. Pozdrawiam.
Spółka nie planuje rozszerzać działalności na rynkach zagranicznych w zakresie świadczenia tam usług windykacyjnych. Dla naszych klientów, którzy posiadają należności wobec zagranicznych kontrahentów, mamy ofertę, gdyż nawiązaliśmy współpracę z partnerskimi firmami. Skala działalności jest jednak niewielka. Nie prowadzimy aktywnej sprzedaży tej usługi. Zakres działalności w zakresie windykacji na terenie Czech i Słowacji Spółka ograniczyła, gdyż w uwagi na różnice w ustawodawstwie w tych krajach w porównaniu do Polski, nie była w stanie utrzymać jakości świadczonej usługi, do której przyzwyczajeni byli Klienci. Natomiast intensywne działania sprzedażowe są prowadzone wobec przedsiębiorców zagranicznych, którzy eksportują do Polski.  

2010-02-28 Czy zdaniem zarządu obecna wycena akcji jest odzwierciedleniem realnej wartości spółki?
Obserwując bieżąca wycenę i historyczne wyniki Pragma Inkaso i jej giełdowych konkurentów można mówić o lekkim niedoszacowaniu naszej spółki, gdyż posiada ona atrakcyjniejsze od konkurentów wskaźniki ceny do zysku czy też wyższą stopę zwrotu z kapitałów własnych. Zwrócił na to uwagę również Puls Biznesu w artykule Adriana Boczkowskiego: http://www.pragmainkaso.pl/pragma-inkaso-w-mediach/2009/pragma-inkaso-jest-tansza-od-konkurencji/. W naszej ocenie dodatkowo w aktualnej wycenie nie ma jeszcze zdyskontowanej przyszłości spółki, która kształtuje się bardzo obiecująco. Pragma Inkaso od kilku lat rozwija się nie tylko dynamicznie, ale i stabilnie, tj. przychody i wyniki rosną na wszystkich poziomach corocznie po kilkanaście-kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym rozwoju struktur i wysokich kosztach z tym związanych, które ponoszone są dziś a przyniosą przychody w przyszłości. Warto też zauważyć, że spółka w poszczególnych kwartałach notuje bardzo zbliżone do siebie wyniki, co świadczy o tym, iż źródła przychodów są bardzo zdywersyfikowane i wyniki nie są oparte o jednostkowe, duże transakcje. Pragma Inkaso rozwija również ofertę produktową, dostosowując ją do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Do niedawna spółka specjalizowała się w windykacji na zlecenie i obrocie wierzytelnościami wysokonominałowymi, obecnie bardzo ekspansywnie rozwija się sprzedaż usługi faktoringu oraz wdrażane są dodatkowe produkty, m.in. windykacja wierzytelności niskonominałowych w ramach spółki zależnej Pragma Collect Sp. z o.o.(100% udziału Pragma Inkaso). Dzięki tym działaniom spółka zyskuje nowych klientów i wchodzi do nowych segmentów rynkowych, a także dokonuje specjalizacji struktur wewnętrznych poprzez dopasowanie do poszczególnych produktów. Bardzo istotne jest również to, że Pragma Inkaso ma bardzo niewielki poziom zadłużenia, dzięki czemu posiada możliwości finansowania rozwoju działalności w oparciu o finansowanie długiem, bez konieczności rozwadniania kapitału zakładowego. Dotychczasowa stabilność rozwoju i powtarzalność wzrostów wyników, w powiązaniu z inwestycjami i rozwojem struktur spółki, w wysokim stopniu uprawdopodabniają, że przyszłe wyniki Pragma Inkaso będą rosły przez kolejne lata równie dynamicznie jak dotychczas, co pozwala wysunąć wniosek o dużym potencjale wzrostu kapitalizacji spółki. Pozdrawiam, Danuta Czapeczko Dyrektor Marketingu  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu