pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-12-05 Proszę o udzielenie przez Zarząd wyjaśnień, dotyczących przyczyn rezygnacji w poniedziałek 2.12.2013, 4 z 5 członków Rady Nadzorczej Spółki (http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/248743). Sytuacja niecodzienna, a że nie była to pierwsza kadencja osób, które zrezygnowały, tym bardziej wymagałaby jakichś wyjaśnień.
(brak odpowiedzi) 

2013-10-14 Mam pytanie o lokal z sieci spółki, którego dotyczy umowa z „Prima Firma Handlowa Renata Jankiewicz - Plesiak” (członek zarządu emitenta), przywołana w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2012 (nota 46) i w raporcie półrocznym I 2013 r. (punkt XIII); w 2012 r. łączna wartość netto transakcji z tego tytułu wyniosła 482 tys. zł, a w pierwszym półroczu 2013 r. łączna wartość netto transakcji z tego tytułu wyniosła 235 tys. zł. Czy działalność w tym lokalu jest rentowna? Proszę o podanie wysokości osiągniętych w ostatnich 3 latach przychodów ze sprzedaży w tym lokalu i zestawienie ich z rocznymi kosztami prowadzenia w nim działalności (koszt wynajmu i inne koszty).
(brak odpowiedzi) 

2013-07-16 Proszę o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wynagrodzeń Zarządu rok do roku 2012/2011 o ok. 25 proc. w kontekście osiągniętych wyników finansowych za 2012 r. (rekordowa strata).
(brak odpowiedzi) 

2010-09-22 Chciałbym zapytać o przyczynę/y znalezienia się spółki Prima Moda w Krajowym Rejestrze Dłużników? Z bazy KRD wynika, że zostali Państwo zgłoszeni przez jednego z wynajmujących Państwu powierzchnię handlową. Czy są to jakieś należności sporne i czy wobec innych wynajmujących mają Państwo zaległości w płatnościach czynszowych?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-28 Kiedy będzie możliwość zapoznania się z prognozą finansową na bieżący rok?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-04 "Zarząd Prima Mody, handlującej głównie włoskimi butami, myśli o skokowym zwiększeniu liczby salonów firmowych. Chce to osiągnąć dzięki przejęciu innych sklepów. - Chodzi o małe sieci, ale z atrakcyjnymi lokalizacjami w centrach handlowych - mówi Dariusz Plesiak, prezes Prima Mody". To wypowiedź prezesa z 2008 roku. Czy te plany są aktualne? Jeśli tak to czego możemy się spodziewać?
Obecnie sieć Prima Moda SA liczy 38 salonów, co przekracza zakładaną w prospekcie liczbę na 2009r. Salony otwarte są obecnie w większości atrakcyjnych lokalizacji w Polsce, dlatego kolejne otwarcia, poddane będą szczegółowej analizie opłacalności. Skupiamy się na wzroście organicznym, pracą nad salonami funkcjonującymi do roku czasu - poprawą ich rentowności, optymalizacją wewnętrznych procesów, w celu usprawnienia działania firmy oraz poprawy wyników finansowych. Nie wykluczamy oczywiście, możliwości przejęcia potencjalnie wartościowego podmiotu, który pozwoliłby nam skokowo zwiększyć ilość sklepów. 

2009-10-05 Pozwolę sobie skopiować pytanie poprzednika na które do tej pory nie udzielono odpowiedzi:"Kiedy rzeczywiście dojdzie do buy backu? Na razie mamy zapowiedzi, które padły na WZA i nic więcej z tego nie wynika. Dlaczego ustalono skup własnych akcji na poziomie max 4.3 zł, skoro w czasie debiutu wystawiono spółkę na sprzedaż w cenie 12 zł? To nawet nie połowa ceny emisyjnej. Co takiego się stało, że Pan tak nisko wycenia teraz spółkę? I kiedy faktycznie spółka przyniesie sowite zyski? I jeszcze jedno - pojawiła się zapowiedź, że w salonikach będzie można kupować odzież. Czy ten pomysł jest w dalszym ciągu aktualny? Kto to będzie? Czy krajowy podmiot, a może zagraniczny? Proszę o odpowiedź, bo na razie jesteśmy dość zaniepokojeni tym, co spółka reprezentuje na GPW. Życzę powodzenia i zachęcam do kontaktu na łamach prasy czy portali internetowych z inwestorami, bo dość cicho jest o spółce - chyba dobrej - mam taką nadzieję."
(brak odpowiedzi) 

2009-06-03 Mam pytanie do pana prezesa. Kiedy rzeczywiście dojdzie do buy backu? Na razie mamy zapowiedzi, które padły na WZA i nic więcej z tego nie wynika. Dlaczego ustalono skup własnych akcji na poziomie max 4.3 zł, skoro w czasie debiutu wystawiono spółkę na sprzedaż w cenie 12 zł? To nawet nie połowa ceny emisyjnej. Co takiego się stało, że Pan tak nisko wycenia teraz spółkę? I kiedy faktycznie spółka przyniesie sowite zyski? I jeszcze jedno - pojawiła się zapowiedź, że w salonikach będzie można kupować odzież. Czy ten pomysł jest w dalszym ciągu aktualny? Kto to będzie? Czy krajowy podmiot, a może zagraniczny? Proszę o odpowiedź, bo na razie jesteśmy dość zaniepokojeni tym, co spółka reprezentuje na GPW. Życzę powodzenia i zachęcam do kontaktu na łamach prasy czy portali internetowych z inwestorami, bo dość cicho jest o spółce - chyba dobrej - mam taką nadzieję.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-28 Od początku czyli od debiutu na GPW 1.5 roku temu mocno straciła na wartości, wiadomo bessa ma swoje prawa. Ale czy to nie przesada by spółka z ceną emisyjną 12 złotych po 1.5 roku była warta niecałe 4 złote. Co takiego się stało, że rynek tak niziutko wycenia tę spółkę, może jest większe zaangażowanie Zarządu w sprawy wizerunku na GPW !Przecież postrzeganie spółki przez pryzmat GPW i jej wartości daje wiele do myślenia wielu z nas. Wczoraj mieliśmy wzrost 36%, to cieszy, ale czy taka jedna jaskółka uczyni wiosnę na GPW dla Prima Mody. Może Prezes by wypowiedział się na ten temat.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu