pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-12-05 Proszę o udzielenie przez Zarząd wyjaśnień, dotyczących przyczyn rezygnacji w poniedziałek 2.12.2013, 4 z 5 członków Rady Nadzorczej Spółki (http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/248743). Sytuacja niecodzienna, a że nie była to pierwsza kadencja osób, które zrezygnowały, tym bardziej wymagałaby jakichś wyjaśnień.
(brak odpowiedzi) 

2013-10-14 Mam pytanie o lokal z sieci spółki, którego dotyczy umowa z „Prima Firma Handlowa Renata Jankiewicz - Plesiak” (członek zarządu emitenta), przywołana w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2012 (nota 46) i w raporcie półrocznym I 2013 r. (punkt XIII); w 2012 r. łączna wartość netto transakcji z tego tytułu wyniosła 482 tys. zł, a w pierwszym półroczu 2013 r. łączna wartość netto transakcji z tego tytułu wyniosła 235 tys. zł. Czy działalność w tym lokalu jest rentowna? Proszę o podanie wysokości osiągniętych w ostatnich 3 latach przychodów ze sprzedaży w tym lokalu i zestawienie ich z rocznymi kosztami prowadzenia w nim działalności (koszt wynajmu i inne koszty).
(brak odpowiedzi) 

2013-07-16 Proszę o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wynagrodzeń Zarządu rok do roku 2012/2011 o ok. 25 proc. w kontekście osiągniętych wyników finansowych za 2012 r. (rekordowa strata).
(brak odpowiedzi) 

2010-09-22 Chciałbym zapytać o przyczynę/y znalezienia się spółki Prima Moda w Krajowym Rejestrze Dłużników? Z bazy KRD wynika, że zostali Państwo zgłoszeni przez jednego z wynajmujących Państwu powierzchnię handlową. Czy są to jakieś należności sporne i czy wobec innych wynajmujących mają Państwo zaległości w płatnościach czynszowych?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-28 Kiedy będzie możliwość zapoznania się z prognozą finansową na bieżący rok?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-04 "Zarząd Prima Mody, handlującej głównie włoskimi butami, myśli o skokowym zwiększeniu liczby salonów firmowych. Chce to osiągnąć dzięki przejęciu innych sklepów. - Chodzi o małe sieci, ale z atrakcyjnymi lokalizacjami w centrach handlowych - mówi Dariusz Plesiak, prezes Prima Mody". To wypowiedź prezesa z 2008 roku. Czy te plany są aktualne? Jeśli tak to czego możemy się spodziewać?
Obecnie sieć Prima Moda SA liczy 38 salonów, co przekracza zakładaną w prospekcie liczbę na 2009r. Salony otwarte są obecnie w większości atrakcyjnych lokalizacji w Polsce, dlatego kolejne otwarcia, poddane będą szczegółowej analizie opłacalności. Skupiamy się na wzroście organicznym, pracą nad salonami funkcjonującymi do roku czasu - poprawą ich rentowności, optymalizacją wewnętrznych procesów, w celu usprawnienia działania firmy oraz poprawy wyników finansowych. Nie wykluczamy oczywiście, możliwości przejęcia potencjalnie wartościowego podmiotu, który pozwoliłby nam skokowo zwiększyć ilość sklepów. 

2009-10-05 Pozwolę sobie skopiować pytanie poprzednika na które do tej pory nie udzielono odpowiedzi:"Kiedy rzeczywiście dojdzie do buy backu? Na razie mamy zapowiedzi, które padły na WZA i nic więcej z tego nie wynika. Dlaczego ustalono skup własnych akcji na poziomie max 4.3 zł, skoro w czasie debiutu wystawiono spółkę na sprzedaż w cenie 12 zł? To nawet nie połowa ceny emisyjnej. Co takiego się stało, że Pan tak nisko wycenia teraz spółkę? I kiedy faktycznie spółka przyniesie sowite zyski? I jeszcze jedno - pojawiła się zapowiedź, że w salonikach będzie można kupować odzież. Czy ten pomysł jest w dalszym ciągu aktualny? Kto to będzie? Czy krajowy podmiot, a może zagraniczny? Proszę o odpowiedź, bo na razie jesteśmy dość zaniepokojeni tym, co spółka reprezentuje na GPW. Życzę powodzenia i zachęcam do kontaktu na łamach prasy czy portali internetowych z inwestorami, bo dość cicho jest o spółce - chyba dobrej - mam taką nadzieję."
(brak odpowiedzi) 

2009-06-03 Mam pytanie do pana prezesa. Kiedy rzeczywiście dojdzie do buy backu? Na razie mamy zapowiedzi, które padły na WZA i nic więcej z tego nie wynika. Dlaczego ustalono skup własnych akcji na poziomie max 4.3 zł, skoro w czasie debiutu wystawiono spółkę na sprzedaż w cenie 12 zł? To nawet nie połowa ceny emisyjnej. Co takiego się stało, że Pan tak nisko wycenia teraz spółkę? I kiedy faktycznie spółka przyniesie sowite zyski? I jeszcze jedno - pojawiła się zapowiedź, że w salonikach będzie można kupować odzież. Czy ten pomysł jest w dalszym ciągu aktualny? Kto to będzie? Czy krajowy podmiot, a może zagraniczny? Proszę o odpowiedź, bo na razie jesteśmy dość zaniepokojeni tym, co spółka reprezentuje na GPW. Życzę powodzenia i zachęcam do kontaktu na łamach prasy czy portali internetowych z inwestorami, bo dość cicho jest o spółce - chyba dobrej - mam taką nadzieję.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-28 Od początku czyli od debiutu na GPW 1.5 roku temu mocno straciła na wartości, wiadomo bessa ma swoje prawa. Ale czy to nie przesada by spółka z ceną emisyjną 12 złotych po 1.5 roku była warta niecałe 4 złote. Co takiego się stało, że rynek tak niziutko wycenia tę spółkę, może jest większe zaangażowanie Zarządu w sprawy wizerunku na GPW !Przecież postrzeganie spółki przez pryzmat GPW i jej wartości daje wiele do myślenia wielu z nas. Wczoraj mieliśmy wzrost 36%, to cieszy, ale czy taka jedna jaskółka uczyni wiosnę na GPW dla Prima Mody. Może Prezes by wypowiedział się na ten temat.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu