pb.pl

Pytania dotyczące spółki PROJPRZEM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-23 Dlaczego Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek akcjonariusza o skup akcji własnych w marcu 2012 r., mimo bardzo niskiego kursu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-13 Czy spółką są zainteresowane inne spółki z GPW, np.pbg lub polimex?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-02 Pytanie do raportu bieżącego 22/2009 w którym informują Państwo o kupnie instrumnetu finansowego typu forward, co równoznaczne jest z zajęciem długiej pozycji w tym instrumencie. W takiej sytuacji w dniu rozliczenia kontraktu kurs spot musi być wyższy od kursu terminowego aby Państwo nie ponieśli straty na tych instrumentach. Moje pytanie: dlaczego kupili Państwo 2 140 tys. EURO zamiast je sprzedać?????
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu