pb.pl

Pytania dotyczące spółki PROJPRZEM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-23 Dlaczego Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek akcjonariusza o skup akcji własnych w marcu 2012 r., mimo bardzo niskiego kursu akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-13 Czy spółką są zainteresowane inne spółki z GPW, np.pbg lub polimex?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-02 Pytanie do raportu bieżącego 22/2009 w którym informują Państwo o kupnie instrumnetu finansowego typu forward, co równoznaczne jest z zajęciem długiej pozycji w tym instrumencie. W takiej sytuacji w dniu rozliczenia kontraktu kurs spot musi być wyższy od kursu terminowego aby Państwo nie ponieśli straty na tych instrumentach. Moje pytanie: dlaczego kupili Państwo 2 140 tys. EURO zamiast je sprzedać?????
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu