pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-22 Spółka pokazała bardzo ładne wyniki. Ponadto poziom ugruntowanej stabilizacji spółki został ugruntowany, czy rynek może liczyć na znaczący wzrost potencjału spółki? Historia pokazuje, że spółka nie radziła sobie z eksportem, czy tym razem podoła wyzwaniu?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-04 Czy spółka planuje w tym roku wypłatę dywidendy?
Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. historycznie wypłacała dywidendę, za rok 2007 było to 0,60 zł na akcję, za rok 2009 : 1,10zł , za rok 2010: 1,10 zł. Obecnie trwa badanie sprawozdania finansowego za rok 2011. Zgodnie z raportem bieżącym, Spółka opublikuje zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2011 w terminie do 20 marca 2012 roku. Po publikacji raportu Zarząd będzie mógł podjąć decyzję o rekomendacji dla wypłaty dywidendy oraz jej wielkości. Ostateczne decyzje w sprawie wypłaty dywidendy zapadną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

2011-08-29 Aktywny animator - kiedy ten animator był aktywny? Zarząd raczy żartować sobie z inwestorów indywidualnych i mam nadzieję, że kary umowne zostaną wyegzekwowane w stosunku do animatora. Patrząc się na statystyki, za ostatnie 6 miesięcy, średni obrót akcjami to 211 szt./dzień, co przy obecnym kursie (oscyluje wokół 18,5 zł) stanowi obrót na poziomie 3900 zł... dziennie
(brak odpowiedzi) 

2011-08-24 Patrząc się na dzienne obroty, czy Zarząd nie widzi żadnego zagrożenia w związku z potencjalną szansą usunięcia spółki z systemu notowań ciągłych?
Spółka podejmowała i nadal podejmuje działania mające na celu poprawę płynności. Jest to między innymi : doskonalenie relacji inwestorskich poprzez utrzymywanie aktualnych i publikowanie coraz bardziej szczegółowych danych na stronie internetowej Spółki, obecność Spółki w Programie Wspierania Płynności wprowadzonym przez GPW (Spółka przystąpiła 26 września 2008r.) oraz posiadanie aktywnego Animatora (od 22 października 2007r. jest nim DM BOŚ SA). 

2011-08-17 1.Jakie perspektywy rozwoju dla swojej spółki zależnej Megasenior widzi Zarząd? 2. Czy wyodrębnienie tego segmentu rynku ma swoje uzasadnienie w strategii? 3. Jak Pani Teresa Medica w najbliższym roku zamierza zwiększać swoją wartość? 4. Przez ostatnie 3 lata sprzedaż spółki utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie 15,2 mln zł - Jakie są szanse na to, że roczna sprzedaż przebije w najbliższym czasie poziom 20 mln zł
(brak odpowiedzi) 

2011-06-28 Czy obecna wycena akcji jest adekwatna do wyników w ocenie Zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-19 Szanowny Zarządzie, na jaki dzień planowane jest WZA w sprawie podjęcia decyzji odnośnie rekomendacji dot. wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-12 1. Czy spółka w pełni wykorzystuje swoje moce produkcyjne? 2. Czy spółka ma zamiar budować w Chinach zakład produkcyjny? 3. Czy Teresa będzie przejmować? 4. Jaki spółka ma pomysł na powiększanie swojego potencjału?
1.Spółka w bieżącym okresie optymalnie wykorzystuje swoje moce produkcyjne, nadal posiada jednak zapas mocy w przedziale od 30% - 50% (w zależności od technologii). 2. Na chwilę obecną plany rozwojowe Spółki nie przewidują budowy zakładu produkcyjnego w Chinach. 3. Przejęcie innego podmiotu jest przewidziane w długofalowej strategii rozwoju Spółki. Spółka podchodzi do tego zagadnienia bardzo rozważnie, bezwzględnie mając na uwadze dobry interes i bezpieczeństwo Spółki, a co za tym idzie, jej akcjonariuszy. Monitoring rynku pod względem potencjalnych celów jest prowadzony na bieżąco, jak również Spółka przeprowadza wstępne analizy finansowe wybranych podmiotów. 4. W zakresie kompetencji produkcyjnych Spółka ma obecnie znaczny potencjał. Główne działania nakierowane na wzrost skupiają się obecnie na rozwoju potencjału ludzkiego.  

2011-04-15 Czy wyższe przychody z rynku wschodniego są rzeczywiście tylko wydarzeniem jednorazowym w kontekście ponadnormatywnego wzrostu exportu Polski do Rosji?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-28 Szanowny Zarządzie, czy wrócą poziomy wyników sprzed 2 lat? Czy planujecie dywidendę w tym roku, czy dopiero w przyszłym roku? Co z dodatkowymi rynkami zbytu?
Zdaniem Zarządu branża wyrobów medycznych ma dobre perspektywy. Spółka na bieżąco analizuje i stara się reagować na zachodzące zmiany. Koncentruje się na działaniach, które mają przynieść długoterminowy wzrost. Spółka pracuje nad rozwojem eksportu oraz umacnia ofertę w kanale sportowym dla produktów z linii BASIS ACIVE ®. Zgodnie z uchwałą Zarządu jest rekomendacja dla WZA o wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 1,10 zł na 1 akcję ( zysk za 2010 oraz część środków z kapitału zapasowego). 

2011-03-01 Jakie plany na 2011 r. ma Pani Teresa Medica? Czy będą kontynuowane starania o rynki: niemiecki, rosyjski, a może rynki azjatyckie staną się przedmiotem starań PTM?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-15 Teresa Medica zapowiadala, że będzie publikować skonsolidowane raporty. Jak to się ma do zapowiedzianego kalendarium raportów publikowanych w 2011 r.?
Zgodnie z wymogami regulacji prawnych Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. zobligowana jest do publikacji okresowych sprawozdań finansowych w formie skonsolidowanej, o czym poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2010. W raporcie bieżącym nr 1/2011 Spółka podała do publicznej wiadomości terminy publikacji sprawozdań finansowych za poszczególne okresy, które publikowane będą w formie skonsolidowanej.  

2010-11-02 Kiedy spodziewane jest zakończenie procesu dopuszczenia wyrobów Teresy na rynek niemiecki?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu