pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-22 Spółka pokazała bardzo ładne wyniki. Ponadto poziom ugruntowanej stabilizacji spółki został ugruntowany, czy rynek może liczyć na znaczący wzrost potencjału spółki? Historia pokazuje, że spółka nie radziła sobie z eksportem, czy tym razem podoła wyzwaniu?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-04 Czy spółka planuje w tym roku wypłatę dywidendy?
Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. historycznie wypłacała dywidendę, za rok 2007 było to 0,60 zł na akcję, za rok 2009 : 1,10zł , za rok 2010: 1,10 zł. Obecnie trwa badanie sprawozdania finansowego za rok 2011. Zgodnie z raportem bieżącym, Spółka opublikuje zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2011 w terminie do 20 marca 2012 roku. Po publikacji raportu Zarząd będzie mógł podjąć decyzję o rekomendacji dla wypłaty dywidendy oraz jej wielkości. Ostateczne decyzje w sprawie wypłaty dywidendy zapadną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

2011-08-29 Aktywny animator - kiedy ten animator był aktywny? Zarząd raczy żartować sobie z inwestorów indywidualnych i mam nadzieję, że kary umowne zostaną wyegzekwowane w stosunku do animatora. Patrząc się na statystyki, za ostatnie 6 miesięcy, średni obrót akcjami to 211 szt./dzień, co przy obecnym kursie (oscyluje wokół 18,5 zł) stanowi obrót na poziomie 3900 zł... dziennie
(brak odpowiedzi) 

2011-08-24 Patrząc się na dzienne obroty, czy Zarząd nie widzi żadnego zagrożenia w związku z potencjalną szansą usunięcia spółki z systemu notowań ciągłych?
Spółka podejmowała i nadal podejmuje działania mające na celu poprawę płynności. Jest to między innymi : doskonalenie relacji inwestorskich poprzez utrzymywanie aktualnych i publikowanie coraz bardziej szczegółowych danych na stronie internetowej Spółki, obecność Spółki w Programie Wspierania Płynności wprowadzonym przez GPW (Spółka przystąpiła 26 września 2008r.) oraz posiadanie aktywnego Animatora (od 22 października 2007r. jest nim DM BOŚ SA). 

2011-08-17 1.Jakie perspektywy rozwoju dla swojej spółki zależnej Megasenior widzi Zarząd? 2. Czy wyodrębnienie tego segmentu rynku ma swoje uzasadnienie w strategii? 3. Jak Pani Teresa Medica w najbliższym roku zamierza zwiększać swoją wartość? 4. Przez ostatnie 3 lata sprzedaż spółki utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie 15,2 mln zł - Jakie są szanse na to, że roczna sprzedaż przebije w najbliższym czasie poziom 20 mln zł
(brak odpowiedzi) 

2011-06-28 Czy obecna wycena akcji jest adekwatna do wyników w ocenie Zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-19 Szanowny Zarządzie, na jaki dzień planowane jest WZA w sprawie podjęcia decyzji odnośnie rekomendacji dot. wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-12 1. Czy spółka w pełni wykorzystuje swoje moce produkcyjne? 2. Czy spółka ma zamiar budować w Chinach zakład produkcyjny? 3. Czy Teresa będzie przejmować? 4. Jaki spółka ma pomysł na powiększanie swojego potencjału?
1.Spółka w bieżącym okresie optymalnie wykorzystuje swoje moce produkcyjne, nadal posiada jednak zapas mocy w przedziale od 30% - 50% (w zależności od technologii). 2. Na chwilę obecną plany rozwojowe Spółki nie przewidują budowy zakładu produkcyjnego w Chinach. 3. Przejęcie innego podmiotu jest przewidziane w długofalowej strategii rozwoju Spółki. Spółka podchodzi do tego zagadnienia bardzo rozważnie, bezwzględnie mając na uwadze dobry interes i bezpieczeństwo Spółki, a co za tym idzie, jej akcjonariuszy. Monitoring rynku pod względem potencjalnych celów jest prowadzony na bieżąco, jak również Spółka przeprowadza wstępne analizy finansowe wybranych podmiotów. 4. W zakresie kompetencji produkcyjnych Spółka ma obecnie znaczny potencjał. Główne działania nakierowane na wzrost skupiają się obecnie na rozwoju potencjału ludzkiego.  

2011-04-15 Czy wyższe przychody z rynku wschodniego są rzeczywiście tylko wydarzeniem jednorazowym w kontekście ponadnormatywnego wzrostu exportu Polski do Rosji?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-28 Szanowny Zarządzie, czy wrócą poziomy wyników sprzed 2 lat? Czy planujecie dywidendę w tym roku, czy dopiero w przyszłym roku? Co z dodatkowymi rynkami zbytu?
Zdaniem Zarządu branża wyrobów medycznych ma dobre perspektywy. Spółka na bieżąco analizuje i stara się reagować na zachodzące zmiany. Koncentruje się na działaniach, które mają przynieść długoterminowy wzrost. Spółka pracuje nad rozwojem eksportu oraz umacnia ofertę w kanale sportowym dla produktów z linii BASIS ACIVE ®. Zgodnie z uchwałą Zarządu jest rekomendacja dla WZA o wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 1,10 zł na 1 akcję ( zysk za 2010 oraz część środków z kapitału zapasowego). 

2011-03-01 Jakie plany na 2011 r. ma Pani Teresa Medica? Czy będą kontynuowane starania o rynki: niemiecki, rosyjski, a może rynki azjatyckie staną się przedmiotem starań PTM?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-15 Teresa Medica zapowiadala, że będzie publikować skonsolidowane raporty. Jak to się ma do zapowiedzianego kalendarium raportów publikowanych w 2011 r.?
Zgodnie z wymogami regulacji prawnych Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. zobligowana jest do publikacji okresowych sprawozdań finansowych w formie skonsolidowanej, o czym poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2010. W raporcie bieżącym nr 1/2011 Spółka podała do publicznej wiadomości terminy publikacji sprawozdań finansowych za poszczególne okresy, które publikowane będą w formie skonsolidowanej.  

2010-11-02 Kiedy spodziewane jest zakończenie procesu dopuszczenia wyrobów Teresy na rynek niemiecki?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu