pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-08-13 Kiedy akcjonariusze zostaną poinformowani o ewentualnych postępach związanych z planowaną fabryką w Chinach?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-18 Czy spółka planuje w ciagu najblizszych lat nowe emisje akcji? Jak wygląda portfel zamówień na 2010r?
Zarząd Spółki na chwilę obecną nie ma planów związanych z emisją nowych akcji. Portfel zamówień Spółki wynika z umów, które zawierane są z kontrahentami. Informacje na temat istotnych umów zawartych przez Spółkę znajdują się w prospekcie emisyjnym, który opublikowany został na stronie internetowej www.patentus.pl w dniu 28 września 2009 roku. Informacje na temat znaczących umów, zawartych po dacie publikacji prospektu, podawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w raportach bieżących."  

2009-11-13 Prosiłbym o informacje kto objął akcje serii E? Kiedy morzna się spodziewać informacji o zawiącaniu współpracy z Chinami?
Akcje serii E były obejmowane przez osoby fizyczne i prawne, którzy są akcjonariuszami mniejszościowymi. Spółka już rozwija działalność eksportową poprzez współpracę z firmami chińskimi. Z chińską spółką China Shanxi Paitesen Trade Co., Ltd (z siedzibą w Taiyuan, Shanxi Province, Chiny) Spółka w dniu 2 czerwca 2008 r. podpisała umowę dotyczącą przedstawicielstwa na terenie ChrL, a wcześniej list intencyjny dotyczący sprzedaży maszyn i urządzeń dla górnictwa. W wyniku tych działań w dniu 19 marca 2009 r. Spółka podpisała z chińskim holdingiem Tongmei Coal Group list intencyjny w przedmiocie utworzenia spółki joint venture z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej produkującej maszyny i urządzenia wykorzystywane w górnictwie w oparciu o rozwiązania techniczne PATENTUS S.A. Ze względu na specyfikę rynku chińskiego trudno jest w chwili obecnej podać szczegółowe dane dotyczące terminu dalszych działań.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu