pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-08-13 Kiedy akcjonariusze zostaną poinformowani o ewentualnych postępach związanych z planowaną fabryką w Chinach?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-18 Czy spółka planuje w ciagu najblizszych lat nowe emisje akcji? Jak wygląda portfel zamówień na 2010r?
Zarząd Spółki na chwilę obecną nie ma planów związanych z emisją nowych akcji. Portfel zamówień Spółki wynika z umów, które zawierane są z kontrahentami. Informacje na temat istotnych umów zawartych przez Spółkę znajdują się w prospekcie emisyjnym, który opublikowany został na stronie internetowej www.patentus.pl w dniu 28 września 2009 roku. Informacje na temat znaczących umów, zawartych po dacie publikacji prospektu, podawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w raportach bieżących."  

2009-11-13 Prosiłbym o informacje kto objął akcje serii E? Kiedy morzna się spodziewać informacji o zawiącaniu współpracy z Chinami?
Akcje serii E były obejmowane przez osoby fizyczne i prawne, którzy są akcjonariuszami mniejszościowymi. Spółka już rozwija działalność eksportową poprzez współpracę z firmami chińskimi. Z chińską spółką China Shanxi Paitesen Trade Co., Ltd (z siedzibą w Taiyuan, Shanxi Province, Chiny) Spółka w dniu 2 czerwca 2008 r. podpisała umowę dotyczącą przedstawicielstwa na terenie ChrL, a wcześniej list intencyjny dotyczący sprzedaży maszyn i urządzeń dla górnictwa. W wyniku tych działań w dniu 19 marca 2009 r. Spółka podpisała z chińskim holdingiem Tongmei Coal Group list intencyjny w przedmiocie utworzenia spółki joint venture z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej produkującej maszyny i urządzenia wykorzystywane w górnictwie w oparciu o rozwiązania techniczne PATENTUS S.A. Ze względu na specyfikę rynku chińskiego trudno jest w chwili obecnej podać szczegółowe dane dotyczące terminu dalszych działań.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu